+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda İslam Tarihi Haritaları Müslüman Ülkeler Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslam Tarihi Haritaları Müslüman Ülkeler Haritası
  İslam Tarihi Haritaları

  Müslüman Ülkeler.jpg

  Müslüman ülkeleri sefil bırakan dinmi, yoksa batı medeniyeti mi? Müslüman ülkeler İslama uygun yönetim sistemiylemi idare ediliyor da geri kaldılar. Bediüzzaman bu konuda ne diyor?
  İnternet ortamında küçük bir araştırmayla Afrika ülkelerinin içinde bulundukları hazin tablodan bir kısmını aşağıda alıntıladık.
  Müslümanların çoğunluğunu teşkil ettiği bu tür ülkelere baktığımızda büyük bir fakirliğin ve açlığın kol gezdiğini görmemek mümkün değil.
  Peki bu fakr u zaruret içinde geçen sefil yaşamın nedeni bazılarının her halükârda ifade ettikleri gibi “İslâm Dini” olabilir mi?
  Yoksa, Müslüman Afrika ülkelerinin içine düştüğü bu sefalet tablosu yine bazılarının dediği gibi Müslümanların dünyayı boş vermişliğinden mi kaynaklanmaktadır? Veyahut yanlış yorumlanan “tevekkülvari” bir hayat anlayışından mı kaynaklanıyor? Bir başka ifadeyle sadece “ahrete” yönelik bir yaşamdan dolayı mı bu hale geldi Müslümanlar?
  Bu ve benzeri sorulara cevap verebilmek için evvelâ Bediüzzaman hazretlerinin 17.lem’a da geçen şu sözlerine bir kulak verelim:
  ''Âyâ (acaba), zanneder misin bu milletin fakr u hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hind’deki Mecusî ve Berahime (Brahmanizm dinine inananlar) ve Afrika’daki zenciler gibi, Avrupa’nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki, zaruri kuttan (az bir gıda) ziyade Müslümanların ellerinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyorlar.”
 2. Fatma
  Administrator

  İslam dini 7. yüzyılda ortaya çıktı. İlk başlarda İslam dini arap ağırlıklıydı bo nedenle kurulan ilk İslam devleti Araptı.
+ Yorum Gönder


müslüman ülkeler,  müslüman ülkeler haritası,  afrikadaki müslüman ülkeler,  müslüman devletler haritası,  müslümanların haritası,  müslüman devletleri haritası