+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Anadolu Türk Beylikleri Artuklular Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Anadolu Türk Beylikleri Artuklular Haritası
  Anadolu Türk Beylikleri Artuklular Haritası

  anadolu-t-rk-beylikleri-artuklular-haritas-.jpg
  Harput’ta hüküm süren bir

  Türkmen hanedanı.

  Hanedanın atası ve isim babası olan ve

  Oğuzların  Döğer boyuna mensub bulunan Eksük oğlu Artuk, Büyük Selçuklu Sultanı


  Alparslan’ın kumandanlarındandı.

  Anadolu’nun fethine katılıp, Yeşilırmak Vadisine kadar ilerledi. Anadolu’nun Türkleşip, İslamlaşmasına hizmet etti.

  Sultan Melikşah döneminde

  Karmatileri itaat altına almak için Bahreyn seferine çıktı. Melikşah’ın kardeşi Tutuş, ona gördüğü hizmetler karşılığı olarak Filistin’in idaresini verdi. Bununla beraber Kudüs’te kısa bir müddet hüküm süren Artuk Bey, 1091 senesinde vefat etti.


  Artuk Beyin ölümünden sonra oğulları,  Haçlılar ve onlarla işbirliği yapan

  Fatımilerin baskıları sonucu bu bölgede fazla kalamadılar. Oğullarından Muinüddin Sökmen,  Mezopotamya emirleri arasındaki çekişmeden faydalanarak ele geç
 2. Fatma
  Administrator

  Artuklular eski bir Türk beyliğidir. Günümüze kadar gelen tarihi eseri malabadi köprüsüdür. Malabadi köprüsü dünyanın en büyük kemerli köprüsü özeliğini taşıyan köprüdür
+ Yorum Gönder


anadoluda kurulan ilk türk beylikleri,  türk beylikleri,  Anadolu t,  anadolu türk beylikleri,  artuklular,  artuklular haritasi