+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Harita elemanlarının isimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Harita elemanlarının isimleri
  harita elemanlarının isimleri Nelerdir

  Bütün haritalarda bulunması gereken 5 temel eleman vardır
  . Bunlar, enlem-boylam, ölçek, harita anahtarı (lejant), başlık ve çerçevedir.

  Enlem-boylam

  Haritası yapılacak alanın öncelikle enlem ve boylamları belirlenir. Çünkü haritanın ölçeği, bu alanın genişliğine ve kullanım amacına göre belirlenir.

  Ölçek
  Haritanın kullanım amacına göre belirlenmelidir.

  Harita Anahtarı (Lejant)
  Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullanılır.

  Başlık
  Haritanın kullanım amacını belirtmeli, haritayı tanıtmaya yeterli, açık ve kısa olmalıdır.

  Çerçeve
  Tüm haritalarda, haritası yapılacak alanı sınırlayan bir iç çerçeve ve diğer harita elemanlarını sınırlayan dış çerçeve çizilmelidir.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Harita, yeryüzünün tümünü berilli oranda küçültüp işaretleştirilip bir düzlemde nokta halinde göstermesidir.Haritanın temel işlevi,bölgenin topografyası, jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yer altı kaynağı hakkında bilgi vermektir.
+ Yorum Gönder