+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Küçükbaş hayvancılığı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FIRTINA ACiL
  Yeni Üye

  Küçükbaş hayvancılığı hakkında bilgi
  Küçükbaş hayvancılığı ile ilgili bilgi

  Genellikle kırsal alanlarda kısa otların bulunduğu alanlarda yetiştirilir genellikle eti, sütü veya yünleri için yetiştirilen hayvan türüdür.

  Küçükbaş hayvancılığı; koyunculuk, keçicilik, tavşan ve kürk hayvanı yetiştiriciliğini kapsayan hayvancılık dalıdır.

  Yurdumuzda değişik bölgelerde yani Karadeniz'de yetiştirilen koyun ırkları birbirinden farklılık gösterir. Batı Anadolu ve sahil bölgelerinde genellikle ince kuyruklu yerli koyunlar; Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağlı kuyruklu yerli koyunlar yetiştirilmektedir.

  Keçi varlığımızı ise, bugün Orta Anadolu'da yok olma sınırında olan Tiftik keçisi (Ankara keçisi) ile Türkiye'nin dağlık, ormanlık ve çalılık bölgelerinde daha çok yetiştirilen Kara keçi oluşturur. Çeşitli yörelerimizde az miktarda süt keçisi göze çarpar.

  Türkiye'de hüküm süren kurak iklim ve buna bağlı yetersiz otlaklar, gelir düzeyi çok iyi olmayan halkın elindeki hayvanların yetersiz beslenmesi nedeniyle, hayvanların çoğunluğunu, küçük yapılı, düşük verimli olmasına neden olmuştur.

  Ayrıca bu şartlar altında sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanlar yerine, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar daha iyi çoğalabilmektedir. Çünkü koyun ve keçinin bakım ve beslemesi daha kolay, elverişsiz yetiştirme koşullarında yaşama şansları daha yüksektir.

  Koyun ve keçi yetiştiriciliği, son yıllarda ülkemizde hızla gerileme süreci yaşamaktadır. Hayvancılık sektörü; et, süt, yün, tiftik, kıl ve deri gibi geniş ürün potansiyeline rağmen, yeterince desteklenmemesi, hızla daralan ve yok olan mera alanlarından yararlanamama, hayvancılığın bilgi ve teknolojinin en az girdiği dal olması, hayvancılık sektördeki üreticilerin eğitim düzeyi ve mali durumlarının yetersizliği gibi nedenlerle giderek daralmaktadır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Küçük baş hayvanlar olarak bilinen keçi koyun gibi hayvanlar insan yaşamına katkısı fazla olan hayvanlardır gerek sütleri gerek etleri ve gerekse de tüyleri bakımın dan insanlık için çok önemliler.
+ Yorum Gönder


küçükbaş hayvancılık hakkında bilgi,  küçükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler,  küçükbaş hayvanlar hakkında bilgi,  küçükbaş hayvancılık ile ilgili bilgi,  küçükbaş besicilik hakkinda bilgi,  küçükbaş hayvancılık ile ilgili yazı