+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Serbest açık ahırlarda Gezinme Yeri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Serbest açık ahırlarda Gezinme Yeri
  Serbest açık ahırlarda Gezinme Yeri ile ilgili bilgi


  Gezinme yeri, dinlenme alanın açık cephesi önünde hayvanların temiz hava ve güneşten
  yararlanmaları ve rahatça gezinebilmeleri için ayrılan kısımdır. Bu alan soğuk rüzgarlardan
  korunmuş olmalıdır. Temizlik açısından gezinti yeri tabanının beton olması tercih edilmektedir.
  Taban toprak olursa yağışlar ve hayvanların idrar ve gübresinin etkisiyle çamur oluşumu ve
  buna bağlı olarak da hayvanlarda aşırı kirlenme ortaya çıkacaktır.
  Gezinme yeri tabanına dış tarafa doğru % 2-3'lük bir eğim verilmelidir ve yağış sularının uygun
  bir biçimde uzaklaştırılmasına olanak yaratılmalıdır. Gezinme yeri traktör ve küreyicinin
  kullanımına olanak tanıyacak ölçüde geniş olmalı ve uygun şekilde bölünmelidir. Böylece birkaç
  günde bir yapılacak gübre temizleme işi kolayca gerçekleşebilir. Gezinme yerinde hayvan başına
  ayrılacak alan en az dinlenme yerindeki alan kadar olmalıdır. Ancak, inek başına 9 m2'nin
  üzerinde yer ayrılması daha olumlu sonuçlar vermektedir.
  Otomatik suluk kullanılması durumunda her 25 inek için 1 otomatik suluk hesaplanmalıdır.
  Sulukların yapılışında yörenin iklim durumu ve donma sorunu gözönünde tutulmalıdır
 2. Meryem
  Bayan Üye

  ezinme yerleri ve yemliklerin üstü kapalıdır. Ancak yemlik yolu dışarıda olabilir. Ahırın ön yüzeyi açık yapılır. Ahırda sürekli temiz hava hâkimdir. Sağım yeri ahıra bağlantılı biçimde düzenlenir.
+ Yorum Gönder