+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvancılık Üretim ve Bilgiler Forumunda Hayvancılıkta suni tohumlamanın yararları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Hayvancılıkta suni tohumlamanın yararları
  Suni tohumlamanın yararları hakkında bilgi


  Sığır yetiştiriciliğinde suni tohumlamanın başlıca yararlarını şöyle sıralayabiliriz;

  5.2.1. Üretimi arttırır : Suni tohumlama ile denenmiş üstün verimli boğaların sperması kullanıldığında sığırlarda verimlerin yükseldiği, genetik özelliklerin arttığı ve hayvan ıslahının kolaylaştığı bilinmektedir.

  5.2.2. Daha çok boğanın test edilmesini sağlar : Çeşitli boğaların spermaları çeşitli işletmelerdeki hayvanlarda kullanılarak en iyi boğaların seçilmesini sağlar.

  5.2.3. Bir boğayı barındırma masraf ve tehlikesini ortadan kaldırır : Bir süt işletmesinde her 25-30 başlık sürü için 1 baş boğa bulundurulması gerektiği halde suni tohumlama yaptırıldığında boğa bulundurulmasından doğan tehlike ve sıkıntılar ortadan kalkar. Ayrıca suni tohumlamanın getirdiği masraflar her zaman değerli bir boğa bulundurma maliyetinden daha azdır.

  5.2.4. Hastalıkların kontrolünü kolaylaştırır : Sığırlarda tabii tohumlama boğaları vasıtasıyla geçebilen bulaşıcı hastalıkların yayılma tehlikesi suni tohumlama sayesinde önemli derecede azaltılır.

  5.2.5. Damızlık boğaların kullanılma süresini uzatır : Tabi aşım yapan boğalar kontrolsüz aşım yaptıklarından bir günde birden fazla aşım yapar, çabuk yorulur ve kısa sürede damızlıktan çıkarlar. Suni tohumlamada kullanılan boğalardan belirli aralıklarla sperma alındığından çabuk yorulmazlar ve daha uzun süre damızlıkta kullanılırlar. Ayrıca bu boğalardan alınan ve dondurulan spermalar boğa öldükten yıllar sonra bile kullanılırlar.

  5.2.6. Yaralanmaları azaltır : Bir yaşındaki düve ve ufak yapılı inekler yaralanma tehlikesi olmaksızın daha ağır ve yaşlı boğaların spermaları ile tohumlanabilir. Suni tohumlama boğalarından olan buzağıların ortalama doğum ağırlıkları tahmin edilerek, düvelerin uygun boğaların spermaları ile tohumlanmasına ve doğum güçlüklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

  5.2.7. Fertilite kontrolüne yardım eder : İneklerin suni olarak tohumlanması esnasında üreme kanalı hastalık ve anomalilerinin tespit edilmesi ile sonuç alınamayacak tohumlamaların önüne geçilmiş olunur.

  5.2.8. Farklı özellikteki ırkların geliştirilmesine yardımcı olur: Seçkin inekler düşük bir maliyetle çok uzaklardan getirilen üstün vasıflı boğaların spermaları ile tohumlanarak melezleme çalışmalarının daha etkili ve hızlı ilerlemesini sağlar. Aynı zamanda sürüdeki her bir ineği farklı özelliklere sahip boğa spermaları ile tohumlayarak sürüde arzu edilen özelliklerin gelişmesine yardımcı olur. örneğin sürünün süt veya et verimi artırılabilir.

  5.2.9. Kimlik tespitini ve sürü idaresini kolaylaştırır: Sürüdeki hayvanların kimliğinin doğru tespit edilmesine, doğum ve yetiştirme kayıtlarının daha doğru tutulmasına yardımcı olur. Kimlik tespiti ve doğru kayıtlar sürü idaresini kolaylaştırır, damızlık düve seçiminin sağlıklı olmasını ve ticari kabiliyetimizin etkinliğini artırır. Sürüde boğa bulunmayacağı için farklı yaşlardaki ineklerle düveler, çiftleşme tehlikesi olmaksızın bir arada barındırılabilir.

  5.2.10. Farklı tohumlama seçenekleri sunar : Suni tohumlama sayesinde doğumlar toplulaştırılabilir veya bütün bir yıla yayılabilir. Sürü sütçü veya etçi yöne doğru yöneltilebilir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Suni tohumlama ile üstünlüğü kanıtlanmış boğa tohumları kullanılarak gelecek nesillerin daha verimli olması sağlanır.
+ Yorum Gönder


suni tohumlamanın avantajları,  suni tohumlama avantajları