+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvanlar Hakkında Forumunda Hayvanların Zekatı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Hayvanların Zekatı Hakkında Bilgi


  Hayvanlarda Zekat nasıl olur  Sığırın zekâtı
  Sual: Sığırın zekâtı nasıldır, kaç sığır için kaç tane vermek gerekir?
  CEVAP
  30’dan az sığırı olan, bunların zekâtını vermez. 30 sığır için bir tane, bir yaşını aşmış erkek veya dişi buzağı verilir. 39’a kadar hep böyledir. 40’tan 59’a kadar sığırı olan, bir tane, iki yaşını bitirmiş, erkek veya dişi dana verir. 60’tan 69’a kadar sığır için, iki buzağı verilir. 70 sığır için, bir dana ile bir buzağı verilir. 70’ten sonra, her 10 tane için, böyle hesap edilir. Her 30 tane için bir buzağı, her 40 tane için bir dana artmaktadır. 80 olunca, iki dana artmaktadır. Manda zekâtı da sığır gibidir. (S. Ebediyye)

  Deve zekâtı
  Sual: Develerin zekâtı dişi deve olarak mı verilir?
  CEVAP
  Beş devesi olan, bir koyun verir. 24’e kadar dört koyun verilir. 25’ten 35’e kadar olan deve için, iki yaşına girmiş bir yavru dişi deve verilir. 36’dan 45’e kadar, üç yaşına girmiş dişi deve yavrusu verilir. 46’dan 60’a kadar, yük vurulabilecek, dört yaşına girmiş dişi deve verilir. Bundan daha fazlası için de, yine belli sayılarda dişi deve verilir. (S. Ebediyye)

  Saime hayvanlar
  Sual: Evde, evin bahçesinde beslenen hayvanların zekâtını vermek gerekir mi?
  CEVAP
  Yılın yarıdan fazlasında, parasız çayırda otlayan hayvanlar, üretmek için, sütü için olursa, bunlara saime hayvan denir. Saime hayvan sayısı, nisabı bulursa, zekâtı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa, saime denilmez ve zekâtı verilmez. (Mevkufat)

  Demek ki, parasız çayırda otlamayıp, evde besleniyorsa, üretmek veya eti ve sütü için de beslense yine zekâtı verilmez. Çift sürmek, yük taşımak, binmek için yetiştirilen hayvanların zekâtı olmaz.

  Koyun ve keçi zekâtı
  Sual: Koyunun ve keçinin zekâtı ne kadar verilir?
  CEVAP
  Koyunun nisabı 40 tanedir, 40’tan az koyunu olan, bunların zekâtını vermez. 40’tan 120’ye kadar koyunu olan, yalnız bir koyun verir. 121’den 200’e kadar koyun için, iki koyun verilir. 201’den 400’e kadar, üç koyun verilir. 400 için dört koyun, sonra her yüz koyun için bir koyun artar.

  Koyun, keçi, erkek, dişi zekâtları hep böyledir. Bir yaşını doldurmayan kuzuların zekâtı verilmez, fakat koyunu da varsa, o zaman yavrular da hesaba katılır. Deve ve sığır yavruları da böyledir. Kuzu, hiçbir zaman zekât olarak verilmez. (S. Ebediyye)

  At ve eşek zekâtı
  Sual: Atın ve merkebin zekâtı nasıl verilir?
  CEVAP
  Erkek ve dişi atlar, bir arada ve çayırda, üretmek için beslenirse zekâtını vermek gerekir. Binmek ve yük için ise, zekâtları verilmez. Yalnız erkek atı [aygırı] olanın zekâtı olmaz, çünkü bunlar üremez. Ticaret niyetiyle beslenirse, ticaret malı zekâtı verilir. Ticaret için olmayan katır ve merkep, çok olsa da, zekâtları verilmez.

  Atın nisabı yoktur. Her at için bir miskal [4,80 gram] altın verilir. İsterse, atların kıymetini hesaplar. Kıymetleri altın nisabını dolduruyorsa, kırkta biri kadar altın verir. (S. Ebediyye)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bildiğiniz gibi islamiyet dinimde kişi sahip olduğu malların zekatlarını vermek zorundadır. bunlardan biri de hayvanların zekatıdır. peki kişi sahip olduğu hayvanın zekatını nasıl ve ne kadar vermelidir. bu soru biraz karışıktır. çünkü her hayvanın verilmesi gereken zekatı farklıdır.
+ Yorum Gönder