+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvanlar Hakkında Forumunda Bozkurt hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bozkurt hakkında bilgiler

  Bozkurt'un özellikleri  bozkurt hakkında bilgiler.jpg


  Bozkurt, Orta Asya Türk tarihinde ve İslamiyetten önce Türk destanlarında adına çok rastlanan milli bir destan unsuru, motifidir. Destanlarda, Türklerin hayat ve savaş gücünü temsil eder. Türkiye Türklerinde orduyu temsilen kullanılan “Mehmetçik” yerine İslamiyetten önce Orta Asya'da yaşayan Türkler, “Bozkurt” u kullanmışlardır.

  Her bakımdan Türk hayatında totemciliğin zıddına bir durum görülmesine rağmen Türklerde totem olarak kurdu göstermeleri yanlış bir husustur. Her şeyden önce klanlar totemlerine taptıkları halde, Türkler kurda tapmamışlardır. Zaten Şamanizmle bile ilgisi olmayan eski Türk dini İbrahim aleyhisselamla muasır olan Zülkarneyn aleyhisselam ve daha öncelerde görüldüğü gibi www.alasayvan.net/ her zaman ilahi olmuş ve tek Allah'ı kabul etmiştir. Eski Türklerde Kurt-atanın (Tecrübeli insan) yaşadığı kabul edilen mağarada belirli törenler yapmak, kurdun vücudu ile değil, www.alasayvan.net/ mazisi ile karanlıklara karışmış eski hatıraların canlanması ile ilgilidir. Gerçekte göçebe olan Türklüğün o devirlerde kurdu, çeviklik ve savaş yönünden sembol kabul etmesi şaşılacak bir durum değildir. Bu bir bakıma Çin gibi komşu kavimlerin Türkleri kurda benzetmelerinden ileri gelmiş olabilir. Zaten Göktürk hakanlığını hassa ordusu mensuplarına Çinliler Fu-li, yani kurt (böri) diyorlardı.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bozkurt türk tarihin de mitolojik olarak yer alan bir terimdir. bir çok destan da kullanılmış olan bozkurt türklerin en önemli destanı olan bozkurt destanına adını vermiştir. islamiyetten önce yaşayan türkler mehmetçik yerine onunla aynı anlamı taşıyan bozkurtu kullanmışlardır.
+ Yorum Gönder


bozkurt,  bozkurt resmi,  boz kurt,  bozkurt resimleri,  bozkurt wolf,  asena bozkurt