+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvanlar Hakkında Forumunda halkalı solucanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  halkalı solucanlar
  Halkalı solucanlar ile ilgili bilgiler  halkali solucan.jpg


  Halkalı solucanlar (Annelida) Polymera olarak da bilinir. Segmentleri dıştan belirgin olarak görülen bir omurgasız hayvanlar şubesidir.

  Deniz, tatlı su ve karalarda yaşarlar. Vücut uzun ve segmentlidir. Vücut segmentler septum adı verilen bölmelerle birbirlerinden ayrılmıştır. Baş bölgesine prostomium, posterior uca ise pigidium adı verilir. Prostomium ile pigidium birer segment değildirler. En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Çeşitli organlar her segmentte tekrarlanır.

  Protostome grubuna dahillerdir. Gerçek sölom bulunur. Sölomları şizosöl (Schizocoelous) tiptir. Boşaltım organları segmental sıralanmış nefridium’lardır. Vücudun ön ve arka uçlarındaki birkaç segment hariç, her segmentte bir çift nefridium bulunur.

  Vücut yüzeyi ince esnek kutikula ile kaplıdır. Bazılarında kitinden kıllar bulunur. İp merdiven sinir sistemi gelişmiştir.

  Prostomiumun sırt tarafında iki loplu bir beyin gangliyonu vardır. Duyu organları kimyasal duyu organları ve gözlerden ibarettir. Kapalı dolaşım sistemi bulunur. Annelidler hermafrodit hayvanlardır. Gonadları gayet basit yapılıdır. Rejenerasyon özellikleri çok iyi gelişmiştir. 9 bin türü bulunur. Bir kısmı mikroskobiktir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Üç solucan çeşidi vardır ve bunlardan biri de halkalı solucanlardır. halkalı solucanlar Polymera olarak da bilinmektedirler. halkalı solucanlar diyer solucanlar gibi omurgasız hayvan grubun da yer alır. ve bu hayvanın segmentleri dışardan görünmektedir.
+ Yorum Gönder