+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvanlar Hakkında Forumunda Sürüngenlerde boşaltım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sürüngenlerde boşaltım
  Sürüngenlerde boşaltım hakkında bilgi

  Sünger ve sölenterlerde boşaltım vücut yüzeyinden difüzyonla olur.

  Yassı solucanlardan planaryada boşaltım organı alev hücreleridir(protonefridyum).Alev hücresi içerisinde titrek ,
  siller bulunan boşluk vardır.Alev hücrelerindeki sillerin hareketi ile hücreye gire su boşaltım kanallarına itilir ve boşaltım deliğinden dışarı atılır.Alev hücrelerinin esas görevi vücudun su dengesini sağlamaktır.NH3 ve CO2 in bir kısmı vücut yüzeyinden difüzyonla atılır.
  s-r-ngenlerde-bo-alt-m1.jpg

  Toprak solucanındaki boşaltım organı nefridyumdur.Vücudun her halkasında bir çift bulunur.Nefridyumun vücut içine bakan ucunda kirpikli huni bulunur.Kirpikli huniden ayrılan kanal vücut boşluğunda çok sayıda kıvrımlar yaparak bir sonraki halkadan dışarı açılır yani nefridyumlar arasında bir bağlantı yoktur.Kanalların üzerleri kılcal damarlarla çevrilidir.Kılcal damarlarda ,
  glikoz gibi yararlı maddeler ve suyun bir kısmı geri emilerek idrar oluşturulur ve bu boşaltım artığı dışarı atılır.


  Böceklerde boşaltım organı malpighi tüpleridir.Bu tüplerin kapalı olan serbest uçları organlar arasındaki boşluklara uzanır.Diğer uçları ise sindirim kanalının son kısmına bağlanır.Bu organlar vücut,
  boşluğundaki kanda bulunan boşaltım maddelerini difüzyon ve aktif taşıma ile alır. Ve kasların kasılması ile bağırsağı boşaltır.Fazla su bağırsaktan geri emilir.Böcekler azotlu artıkları ürik asit kristalleri şeklinde atarak fazla su kaybını önler.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hayvanlar da bir çok canlinin yapmiş olduklari boşaltimi yapmak zorundadirlar bunu da malhipi tüplükleri ile yapmaktadirlar. Sürüngenler karaya adapte olduklari için bu yüzden genel olarak su kaybetmemek için ürik asidi kati bir şekilde atmaktadirlar.
+ Yorum Gönder


sürüngenlerde boşaltım