+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda 20. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  20. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  20. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  20. yüzyılda İngiliz edebiyatı en çok roman türünde başarılı ürünler vermiştir.
  J. Conrad (1857-1941) macera ve deniz romanları yazmıştır. İrlandalı romancı James Joyce (1882-1941) ise klâsik roman kurallarını bir tarafa bırakarak, modern roman tarzının örneklerini vermiştir. Kronolojik zaman akışını değil, insanın bilinçaltının belirlediği zaman sistemini esas almıştır. İnsanın iç dünyasını kendi mantıkî gerçekliği içinde olduğu gibi sunmaya çalışır. Bir olaydan başka bir olaya, bir zamandan başka bir zamana atlar, kalemini çağrışımların emrine verir, bazen dilin gramatikal sistemini bozar, başka dillerden alıntılar yapar, kahramanların iç konuşmalarına geniş yer verir. Onun romanları alışılmış klâsik roman kurgusuna uymaz.
  Dublinler (1914) adlı eserinde on beş hikâye yer almaktadır. Üçü çocukluk, dördü genlik, dördü orta yaşlılık, dördü de sosyal hayatla ilgilidir. Kitap, bütün bir roman olarak da okunabilir. Diğer önemli eseri ise Ulysses (1922) adlı romanıdır. O bu romanında Dublin özelinde çağdaş dünyanın bir destanını verirken, asıl olarak modern bireyin zihinsel hayatını tüm yoğunluğu ve düşünce karmaşıklığı ile sunmaktadır. Eserleri genellikle Dublin kenti etrafında yoğunlaşır.
  V. Woolf (1882-1941) önemli bir İngiliz kadın roman yazarıdır. O da James Joyce gibi bilinç akımı tekniğine baş vurmuştur. "Acı" ve "yalnızlık", "kadın sorunları" temalarına ağırlık vermiştir. Romanlarında insan zihninin herhangi bir günde algıladığı şeyleri aktarmaya çalışır. Eserlerinin başlıcaları Jacob'ın Odası (1922), Perde Arkası (1941), Mrs. Dalloway, Orlando, Dalgalar, Yıllar'dır
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Bu dönemin başlarında ki yazarlar yapılan birinci ve İkinci dünya savaşından etkilenmiş bu yüzden bu savaşlar ile toplum sorunları ve ekonomik bunalımları ele almışlardır. Dönemin sonlarına doğru ise Kişisel duygulara ve sorunlara ağırlık vermişlerdir.
+ Yorum Gönder


20.yy ingiliz edebiyatı,  20. Yüzyıl ingiliz edebiyatı,  20 yüzyıl ingiliz edebiyatı,  20.yüzyıl ingiliz edebiyatı,  20. yüzyıl dönemi tarihi ve kültürü ingiliz edebiyatı