+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Bilimin Matematiksel (Olan) Temeli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bilimin Matematiksel (Olan) Temeli
  Bilimin Matematiksel (Olan) Temeli  Hem 17. yüzyıl Newton Modern Bilim Devrimi, hem de 20. yüzyıl Einstein bilim devriminin başlangıcında, anahtar sorun hareket problemi olmuştur. Newton Mekaniğinin veya Klasik Mekaniğin temelini, hareketin üç yasası ile çekim kanunu meydana getirir. Hareketin üç yasasından birincisi olan eylemsizlik prensibi, Newton öncesi açıklama sisteminden Newton Mekaniğine dönüşümde, bilim tarihindeki en çetin çabaları gerektiren bir kavşak noktası olmuştur. Eylemsizlik prensibi, kabulünde en çok zorluk çekilen ve aslında, Newton’dan (1642-1727) önce Galileo (1564-1642) tarafından ortaya konulmuş olmakla birlikte, Newton’un tam bir bütünlük içinde ortaya koyduğu mekanik sistem içinde hareketin üç yasasından birincisi olan prensiptir.  Bu çalışmanın amacı, Galileo’nun eğik düzlem üzerinde yaptığı çalışmalarından eylemsizlik ilkesine nasıl varmış olabileceğini yorumlamak ve bilimsel teorilere/yasalara

  ulaşmada matematiksel-olanın nasıl önemli ve temel bir unsur olduğu, eğik düzlem hareketi yoluyla, bir örnek üzerinde, basitçe gösterilmeye çalışılacaktır. Eğer olgusal/empirik olanla sınırlı kalınmış olsaydı, eylemsizlik ilkesine ulaşmanın olanaksız olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece bilimin öncelikli karakteristiğinin/temelinin matematiksellik olduğu ileri sürülmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bilimin ne önemli en temel kullanım alanı matematiktir. matematiğin gelişmesi ile geri klan bir çok bilimde buna bağlı olarak gelişmeler göstermektedir. mesela matematik de bulunan logaritma konusu ile kimyanın asit ve baz konusuna daha iyi açıklamalar getirilmiştir. bu da demek oluyor ki, matematiğin gelişmesi beraberin de bir çok gelişme getirmektedi.r
+ Yorum Gönder