+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Olgu Nedir , olgu hakkında bilgi , olgu ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Olgu Nedir , olgu hakkında bilgi , olgu ile ilgili bilgiler
  Olgu Nedir , olgu hakkında bilgi , olgu ile ilgili bilgiler


  Olgu teriminin en genel kullanımı söyle*din Doğrunun bir olgu olarak tanımlanabi*leceği iddiasıyla tanımlanan herhangi bir şey. Örneğin İngiltere’nin bir ada olduğu, şekerin suda eridiği, dünya nüfusunun arttı*ğı birer olgu olarak addedilebilir.

  Olgu teriminin sıradan ve bilimsel kulla*nımları arasında keskin bir ihtilaf mevcut değildir. Normal kullanımda olgular doğru olmayan şeyin ve zannın zıddır. Bilimsel kullanımda ise bu zıtlık daha çok olgusal ile teorik, olgular ile onların yorumlan, ‘veril*miş’ olgular ile onlara dayanan inşalar ara*sındadır.

  Herşey bir olgu olarak tanımlanabilirse de, bazı doğrular tabiatıyla daha çok böyle tanımlanabilir. Olguları, onu soyut ve sos*yal veya genel, negatif, gözlemlenemez, belirlenemez veya diffüze edilmiş haller olarak kullanmaktan somut, bireysel, pozi*tif, gözlemlenebilir, özgül ve belli bir yere bağlı olarak vuku bulan hadiseler şeklinde tanımlamak daha doğrudur.

  Bundan doğan felsefi problem, uygun olguların sınırlandırılması, tesbiti ve tasnifi ile diğer daha farazi olguların birincisine dayanarak açıklanmasıdır. Bu tür açıklama-

  lara veya farazi olguların gerçek olanlarına indirgenmesine bir alternatif, farazi olanla*rın hiçbir şeye atıfta bulunmama olasılığı*dır. Dünyanın kendisinden teşkil edildiği atomik olguları tesbit için çeşitli girişimler yapılmıştır. Bu girişimler mantıkçı atomcu*luk (logical atomism) veya mantıkçı poziti*vizm olarak adlandırılırlar.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Olgu Nedir

  Olgu:
  Kolayca anlaşılabilir,kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Olgu kişiden kişiye değişmez.

  Eğer bir yerde temizlik yoksa orada hastalık vardır

  Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

  Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

  İnsan canlı bir varlıktır.

+ Yorum Gönder