+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal Olgu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sosyal Olgu nedir
  Sosyal Olgu hakkında bilgi

  Sosyal olguların indirgenebilir varlığı veya onların indirgenebiliri iği, ya da yanıl-ücıhğı sosyal bilimlerin özel ilgileri arasın*dadır.

  Sosyal olgu terimi, (a) Kurumların genel olarak onların içinde rol alan bireylerden bağımsız oldukları, ve (b) insan kişiliğinin önemli karakteristiklerinin, mantıksal ve nedensel olarak sosyal bir bağlamın varlığı*nın önceden varsaydığı görüşlerini savunanlarca görüldüğü şekilde, sosyal araştır*ma nesnelerini karakterize etmekte kullanılır.

  Bu bakış açısını ve indirgenemeyen sos*yal olguların varlığını reddedenler öncelik*le şunları savunur: (a) Toplumlar onları oluşturan bireylerden tümüyle bağımsız şeyler değildir ve (b) bu nedenle toplumlar, kurumlar vs. hakkındaki önermeler tek tek bireyler hakkındaki önermeler olarak yo*rum lanmalıdır.

  Bu tartışma salt felsefî bir tartışma ol*makla kalmaz. Aynı zamanda metodolojik ve siyasal sonuçlara da sahiptir. Sosyal ol*guların reddedilmesi, açıklamaların meto*dolojik olarak bireysel amaçlar ve inançlara dayanarak kullanılmasını gerektirir; öte yandan sosyal olguları savunanlar kurum*lar üzerinde durmayı yeğlemektedirler. Si-

  yasal olarak sosyal olgulara inancın kollektivizme, onların reddinin ise siyasa! birey*ciliğe götüreceği iddia edilmiştir. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sosyal olgu aynı nitelikteki sosyal olayların genel ifadesidir. Sosyal olay gibi başlangıç ve bitiş süresine göre değerlendirilmez. Buna göre Fransız İhtilali sosyal olaya örnek oluştururken, toplumlarda bir ihtilâl olgusu soyut ve genel olarak vardır. Aynı şekilde, zaman zaman Habitat toplantılarının yapılması Habitat olgusunu ortaya koymaktadır.
+ Yorum Gönder