+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kadınların Ve Kız Çocuklarının Eğitim Öğretimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kadınların Ve Kız Çocuklarının Eğitim Öğretimi
  Kadınların Ve Kız Çocuklarının Eğitim Öğretimi

  Eğitim, sağlık ve gelir düzeyiyle birlikte birleşmiş milletler kalkınma programı tarafından ilki 1990 yılında yayınlanan insani gelişme raporlarının temel göstergelerinden biridir. bu temel göstergeler arasında bir uyum bulunduğu ve refah düzeyi yüksek ülkelerin genellikle daha iyi eğitilmiş, daha sağlıklı ve daha demokratik olduğu gözlenmiştir (undp, 1998:3). unıcef, bilgili ve sorumlu bir yurttaşın haklarını talep etme ve bu haklardan yararlanma yeteneğini, çocuğun iyi bir temel eğitim alma olanaklarına bağlamaktadır (unıcef, 2000: 46). buna göre çocuğun eğitim hakkından gereğince yararlanması onu yoksulluk, sanayide ya da tarımda zorunlu çalışma, ev hizmetçiliği, ticari amaçlı seks sömürüsü ve silahlı çatışma gibi tehlikelerden koruyacaktır. bunlara ek olarak eğitim, toplumsal gelişimi hızlandırma, yetenekleri uyandırma ve kullanmayı öğretme, insanları güçlendirme ve haklarını koruma bakımından tek başına, başka herhangi bir etkinliğe göre daha büyük bir kapasiteye sahiptir (tusiad, 2000: 25). bu yüzden de özellikle temel eğitimin yaygınlaştırılması, gelişmekte olan ülkelerde siyasetin ana hedeflerinden biri durumundadır. toplumsal gelişme, kalkınma, refah ve demokrasi için bu kadar önemli olan eğitim konusunda, türkiyede nüfusun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar ne durumdadır? bu rapor, bu sorunun cevabına bir ışık tutabilmek amacıyla hazırlanmıştır. ikinci bölümde kadın ve kız çocuklarının eğitim ve öğreniminin neden özel bir önem taşıdığı ele alınacak, üçüncü bölümde ise türkiyede eğitimin durumu, kadın ve kız çocuklarının eğitimin çeşitli kademelerindeki oranları çerçevesinden… eğitim, sağlık ve gelir düzeyiyle birlikte birleşmiş milletler kalkınma programı tarafından ilki 1990 yılında yayınlanan insani gelişme raporlarının temel göstergelerinden biridir. bu temel göstergeler arasında bir uyum bulunduğu ve refah düzeyi yüksek ülkelerin genellikle daha iyi eğitilmiş, daha sağlıklı ve daha demokratik olduğu gözlenmiştir (undp, 1998:3). unıcef, bilgili ve sorumlu bir yurttaşın haklarını talep etme ve bu haklardan yararlanma yeteneğini, çocuğun iyi bir temel eğitim alma olanaklarına bağlamaktadır (unıcef, 2000: 46). buna göre çocuğun eğitim hakkından gereğince yararlanması onu yoksulluk, sanayide ya da tarımda zorunlu çalışma, ev hizmetçiliği, ticari amaçlı seks sömürüsü ve silahlı çatışma gibi tehlikelerden koruyacaktır. bunlara ek olarak eğitim, toplumsal gelişimi hızlandırma, yetenekleri uyandırma ve kullanmayı öğretme, insanları güçlendirme ve haklarını koruma bakımından tek başına, başka herhangi bir etkinliğe göre daha büyük bir kapasiteye sahiptir (tusiad, 2000: 25). bu yüzden de özellikle temel eğitimin yaygınlaştırılması, gelişmekte olan ülkelerde siyasetin ana hedeflerinden biri durumundadır. toplumsal gelişme, kalkınma, refah ve demokrasi için bu kadar önemli olan eğitim konusunda, türkiyede nüfusun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar ne durumdadır? bu rapor, bu sorunun cevabına bir ışık tutabilmek amacıyla hazırlanmıştır. ikinci bölümde kadın ve kız çocuklarının eğitim ve öğreniminin neden özel bir önem taşıdığı ele alınacak, üçüncü bölümde ise türkiyede eğitimin durumu, kadın ve kız çocuklarının eğitimin çeşitli kademelerindeki oranları çerçevesinden… konusunda geniş içerikli bir ödev dosyasıdır. Bu ödev dosyası oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Kadınlar ve kız çocukların eğitimi ve öğretimi kırsal bir çok alanda önemsenmeyen bir durumdur. Kadınlar gibi çocuk yetiştiren annelerin eğitimi ne yazık ki günümüzde bile bir çok aile tarafından önemsenmemektedir. Gelişen teknoloji ve gelir düzeyinin artışı nedeniyle son yıllarda eğitime daha fazla önem verilse de hala bir çok toplumlarda kadın ve kızların eğitimini desteklenmemektedir. Ülkemizde her kız çocuğu 12 yıl kesintisiz eğitim almak zorundadır eğitim hakkının elinden alınması ise suç kabul edilmektedir.
+ Yorum Gönder