+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda mayoz bölünme nasıl gerçekleşir, mayoz bölünme resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  mayoz bölünme nasıl gerçekleşir, mayoz bölünme resimleri
  mayoz bölünme nasıl gerçekleşir, mayoz bölünme resimleri


  Mayoz bölünmenin mitoz bölünmeden farklı olmasını sağlayan olaylar bu evrede gerçekleşir. Bölünme evreleri mitozda olduğu gibi dört safhadan meydana gelir. Şimdi bu bölünmeleri ve mitozdan farklı olarak gerçekleşen olayları inceleyelim.

  1. Profaz I
  Mitoz bölünmede olduğu gibi çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Kısalıp kalınlaşan kromatin iplikler kromozom halini alırlar. Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar birbirlerine tutunarak dört kromatitli ve iki kromozomlu tetratları oluştururlar.
  Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada kardeş olmayan kromatitler bir çok noktadan birbirlerine temas eder. Bu noktalara sinapsis denir.
  Bu sinapsislerden bazılarında kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi yapılabilir.
  Krosing–over denilen bu olay sadece mayoz bölünmede görülür. Bu olay sayesinde kromozomlar üzerinde bulunan baskın ve çekinik genlerin diziliş sırası değiştirilir. Bu değişim ise oluşacak hücrelerde kalıtsal çeşitliliği artırır.
  Krosing-over olayı her tetratta görülmez. Ne zaman ve ne oranda meydana geleceğiMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama hangi karakterler arasında olacağı tam olarak bilinemez. AncakMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama bir kromozom üzerindeki genler arası uzaklık arttıkçaMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama krosing-overle değiştirilme ihtimalı artar.

  2. Metafaz I
  Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar hücrenin ortasında üst üste gelecek şekilde iki sıra halinde dizilir. Bu diziliş şekli sayesinde mayoz I de kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.

  3. Anafaz I
  Mitozda kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekilirdi. Mayozda ise kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bu olay mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasında etkilidir.
  Mayozda krosing-over olmasa bileMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı içinMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama her zaman çeşitlilik sağlanmış olur.

  4. Telofaz I
  Mitoz bölünmede olduğu gibi önce çekirdek bölünmesi tamamlanır çekirdek zarı oluşur. Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinez mitoz bölünmede olduğu gibi gerçekleşir.
  Mayozun ikinci bölünmesi başlamadan önce mayoz I de olduğu gibi interfaz safhası görülmez. Yani DNA eşlenmesi gerçekleşmez. Sadece hayvan hücrelerinde bölünme başlamadan önce sentrozomlar kendini eşler.

  B. MAYOZ II BÖLÜNMESİ
  Mayoz II bölünmesi normal mitoz gibi gerçekleşir. Mayoz I sonunda oluşmuş haploit (n) kromozomlu hücrelerdenMayoz Bölünme Nedir,Mayoz Bölünme Hakkında,MayozBölünme Evreleri Nelerdir Açıklama yine haploit olan dört hücre oluşur.

  1. Profaz II
  Çok kısa sürede tamamlanan bir safhadır. Eğer oluşmuşsa çekirdek zarı eriyerek kaybolur. İğ iplikleri kısalıp kalınlaşır.

  2. Metafaz II
  Kardeş kromatitleri taşıyan kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilirler. Kromozomlar sentromerlerinden iğ ipliklerine bağlanırlar.

  3. Anafaz II
  Hücrenin ekvator düzleminde dizilmiş olan kromatitler iğ ipliklerinin kısalıp helezonlaşmasıyla birbirinden ayrılır. Mitozda olduğu gibi kromatit ayrılması gerçekleştirilmiş olur.

  4. Telofaz II
  Bu safhanın tamamlanmasıyla mayoz bölünme bitmiş olur. Profaz II evresinde kaybolan çekirdek zarı yeniden yapılır. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline dönüşür. Mayoz bölünmenin başlangıcında kaybolan çekirdekçikler tekrar ortaya çıkar.
  Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinezin tamamlanmasıyla diploit (2n) kromozomlu eşey ana hücresinden haploit (n) kromozomlu dört hücre oluşmuş olur.

  mayozbolunme.jpg

  mayozbolunme2.jpg

  mayozbolunme3.jpg 2. Ziyaretçi

  Mayoz Bölünme evreleri Mayoz Bölünme Nasıl Olur


  Mayoz I; Bu bölünmede olduğu gibi protfaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört bölümden oluşur. Mayoz I’deki profaz dönemi, leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diakinez adını alan dönemlere ayrılır.

  Mayoz II; Bu bölünme Telofaz I’den kısa bir süre sonra gerçekleşir. Mayoz II’den önce DNA’nın iki kat arttığı bir interfaz dönemi yaşanmaz. Böylece Mayoz I bölünme sonucu yeni haploid kromozom taşıyan iki yavru hücre ortaya çıkar. Bu iki yavru hücre Mayoz II döneminde hemen hemen mitoz bölünmenin aynı bir bölünmeyle haploid DNA ve haploid kromozom taşıyan dört yavru hücreye dönüşürler.
+ Yorum Gönder


mayoz bölünme,  mayoz bölünme nedir,  mayoz,  mitoz bölünme evreleri,  mayoz bölünme evreleri,  mayoz bölünme ile ilgili poster