+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hristiyanlık ve Seküler Devlet Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hristiyanlık ve Seküler Devlet Hakkında Bilgi
  Hristiyanlık ve Seküler Devlet Hakkında Bilgi  hristiyanlik-ve-sekuler-devlet.jpg

  Özellikle modern zamanlarda, seküler devlet anlayışını savunan Hristiyan birey ve topluluklar Hristiyanlığın esasta seküler devlet anlayışını benimsediğini öne sürmektedirler. Bu konuda İncil öğretilerinden çeşitli destekleyici unsurlar ortaya korlar ki bunların en belirgini Luka İncili, 20. bölüm, 25. ayettir. Bu ayette vergiler üzerine bir soruya İsa'nın verdiği cevap yer alır, ayetin Türkçe karşılığı şöyledir:
  O da, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" dedi. Bu sözün kabaca bir tür sekülerizmi önerdiği ve desteklediği düşünülmüştür. www.alasayvan.net/ Yine de Hristiyan fundamentalist gruplar bu ayeti farklı yorumlarlar ve devlet hususunda sekülerizmin dini anlamda meşru olmadığını savunurlar. Fundamentalist Hristiyan grup ve düşüncelerin çoğu teokratik devleti ve düşünceyi savunmaktadırlar. Yine de Hristiyanlık odaklı farklı devlet biçimlerini veya devletsizliği savunun fundamentalist gruplar da mevcuttur. Bunların belki de en radikal örneklerinden biri Hristiyan anarşistlerdir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Müslümanlıktan sonra ikince sırada yer alan Hristiyanlık Allah inancı olmayanların Hz İsa'ya ibadet etmeleridir. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'tir. Seküler devlet ise resmi bir dini bulunmayan devlettir.
+ Yorum Gönder