+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hititlerde Din Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hititlerde Din Hakkında Bilgi
  Hititlerde Din Hakkında Bilgi  Hititlerde Din.jpg


  Hitit Devleti'nin federal bir düzende olması onun din konusunda hoşgörülü bir davranışta bulunmasını gerekli kılmıştır . Hititler Anadolu'da daha sonra Hellen ve Roma çağlarında gördüğümüz synkretism yöntemine , yani yabancı dinleri birbirleriyle kaynaştırma tutumuna başvurarak inanç dünyasını federatif bir anlayış içerisinde bütünlüğe ulaştırmanın yolunu bulmuştur .

  Hititler tabletlerde sık sık “Hatti Ülkesi'nin Bin Tanrısı”ndan söz ederler . Metinlerdeki uzun tanrı listeleri göz önünde tutulursa bu deyişin pek abartılı olmadığı www.alasayvan.net/ söylenebilir . Gerçekten Büyük Krallık Dönemi'nde , daha sonraki Anadolu'nun Roma Çağı'nda olduğu gibi aşırı bir çok-tanrılık egemendir . Ancak her beylikte değişik bir epithet taşıyan bu tanrılar , özünde birkaç tanrı tipinin yerel çeşitlemeleridirler . Bunun gibi Hatti , Luvi , Pala , Hurri , ve Mezopotamya kökenli tanrılar bile başka başka adlarla anılmalarına rağmen birbirlerine koşut tiplerden oluşmaktadırlar . Örneğin Gök Tanrısı ile Hepat ve İştar gibi tanrıçalar birçok yörede değişik yerel tipler gösterdikleri halde , özünde aynı erkek ve kadın tanrıdan gelmektedirler . Bu hoşgörülü davaranış , Hitit halkının yerli topluluklar üzerindeki egemenliklerini sürdürmelerini sağlıyordu . Yani din politikasında sadece hoşgörüye ve krallık çıkarlarına dayalı bir yol izleniyordu . Ancak bu çıkarcı yaklaşım , sonunda Hitit dininin III . Hattuşili dönemlerinde Hurrileşmesine neden oldu . Gerçekten Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'ndaki tanrılar Emanuel Laroche'un saptadığı gibi Hurri adları taşımaktadırlar
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Hititliler federal bir devlet olmaları nedeni ile din konusunda hoşgörü göstermişlerdir. Hititler bir çok yazıtlarında bin tanrılarından söz ederler buda Hititlerin çok tanrı inancına sahip olduğunu göstermektedir.
+ Yorum Gönder