+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Oksidasyon ve sedimentasyon yatakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Oksidasyon ve sedimentasyon yatakları
  Oksidasyon ve sedimentasyon yatakları

  Oksidasyon ve sedimentasyon yatakları.jpg


  Birinci grup, genellikle radyolaryalı çörtler içindeki hidrotermal ve hidrojenetik türdeki mangenez yataklarıdır. Bunlar,
  yüksek Mn=Si ve düşük Âl-Fe içerikli, genelde katman yapılı olarak Paleotethis, Karakaya, izmir-Ankara-Erzincan-
  Kars ve Güneydoğu Anadolu sütür kuşağının epiofiyolitleri içinde yaygındırlar. Genellikle düşük rezervli bu yataklann
  en tipik olanı Çayırlı mangenez yatağıdır,
  İkinci grup. Batı Toros'larda Alt Kretase yaşlı karbonatlar içindeki siyah şeyllerle ilişkili yataklardır. Bunlar, rodok»
  rosit gibi mangan karbonatlar ve bunların oksitlenme ürünlerinden oluşmakta ve yüksek rezervler içemıektedir. En tipik
  örnekleri Denizli-Ulukent ve güney alanlarında bulunmaktadır, Diyajenetik oluşumlu bu yatakların Fe içeriği radyolaryalı
  çörtlerle ilişkili yataklardan yüksek Si içeriği ise düşüktür.
  Üçüncü grup, Karadeniz kıta yayının www.alasayvan.net/ volkanotortullan içindeki hidrotermal oluşumlu yataklardır, Karadeniz kıyısı
  boyunca yaygınca gözlenen bu yatakların en önemlileri Ocaklı, Güce, Ebuhemşin ve Çiftliksanca'dır, Damar, stok ve
  katman yapılı cevherleşme volkanitler ile ardalanmalı çökellerin çeşitli düzeylerinde bulunur,
  Dördüncü grup, Trakya Havza'sındaki Oligosen çökelleri içinde bulunan ve Karadeniz'i çevreleyen Chiatura, Nikopol,
  Varna yataklanyia jeneük benzerlikler gösteren yataklardır, Transgresyon, regresyon salmımlanna bağlı, dîyajenetik
  süreçlerle oluşan ters derecelenmen pizolitik cevher, düşük Mn-Si içerikli ancak yüksek rezervlidir.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Sedimanter kayaçlar; magmatik, metamorfik veya sedimanter kayacın aşınması ve ayrışması sonucunda bazı maddelerin belirli taşıyıcılarla uygun ortama taşınması ve burada yeniden şekillenerek oluşan kayaçlardır.
+ Yorum Gönder


oksidasyon ve sedimentasyon yatakları