+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Karacaoğlan tarafından yazılan tüm şiirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Karacaoğlan tarafından yazılan tüm şiirler
  Karacaoğlan tarafından yazılan tüm şiirler

  ALA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER

  Ala gözlerini sevdiğim dilber
  Göster cemalini görmeye geldim
  Şeftalini derde derman dediler
  Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim

  Gündüz hayallerim gece düşlerim
  Uyandıkça ağlamaya başlarım
  Sevdiğim üstünde uçan kuşların
  Tutup kanatların kırmaya geldim

  Senin aşkların gülmez dediler
  Ağlayıp yaşını silmez dediler
  Seni bir kez saran ölmez dediler
  Gerçek mi efendim sormaya geldim

  Senin işin yiyip içmek dediler
  Yaren ile konup göçmek dediler
  Göğsün cennet koynun uçmak dediler
  Hak nasip ederse görmeye geldim

  Mail oldum senin ince beline
  Canım kurban olsun tatlı diline
  Aşık olup senin hüsnün bağına
  Kırmızı güllerin dermeye geldim

  Karac'oğlan der ki işin doğrusu
  Gokte melek yerde huma yavrusu
  Söyleyim ben sana sözün doğrusu
  Soyunup koynuna girmeye geldim

  KARACAOĞLAN

  Karacaoglan Heykeli.jpg

  AŞAM DEDİM KARLI DAĞLAR BAŞINDAN

  Aşam dedim, karlı dağlar başından
  Yüce dağlar koç yiğide dağ m'olur
  Ağrır bedenim, sızlar yaralarım
  Bu yarayı çeken yiğit sağ m'olur

  Sıra sıra dikemedim söğüdü
  Ben başıma veremedim öğüdü
  Elleri göğsünde görün yiğidi
  Yiğit mağrur gezmek ile bey m'olur

  Ögüt versen, bana öğüt kâr etmez
  O yârin hayali karşımdan gitmez
  Kementle bağlasam, kolun bağ tutmaz
  Yârin zülüfünden özge bağ m'olur

  Karac'oğlan der ki, fani dünyadan
  Korkmaz mısın haram ile zinadan
  Ayırır seni anan babandan
  Gurbet ile düşen yiğit sağ m'olur

  KARACAOĞLAN

  BİR AYRILIK BİR YOKSULLUK BİR ÖLÜM

  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret kodun beni kavim kardaşa
  Sebep gözden akan bu kanlı yaşa
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  KARACAOĞLAN

  CAN VERMEYE DERMANIM MI VAR

  Üryan geldim gene üryan giderim
  Ölmemeye elde fermanım mı var
  Azrail gelmiş de can talep eder
  Benim can vermeye dermanım mı var

  Dirilirler dirilirler gelirler
  Huzur-u mahşerde divan dururlar
  Harami var diye korku verirler
  Benim ipek yuklu kervanım mı var

  Er isen erliğin meydana getir
  Kadir Mevlam noksanımı sen yetir
  Bana derler gam yükünü sen götür
  Benim yük götürür dermanım mı var

  Karac'oğlan der ki, ismim öğerler
  Ağı oldu yediğimiz şekerler
  Güzel sever diye isnad ederler
  Benim Hakk'tan özge sevdiğim mi var

  KARACAOĞLAN

  Ala Gözlüm Ben Bu İlden Gidersem

  Ala gözlüm ben bu ilden gidersem
  Zülfü perişanım kal melil melil
  Kerem et aklından çıkarma beni
  Ağla gözyaşını sil melil melil

  Yeğin ey sevdiğim sen seni düzet
  Karayi bağla da beyazı çöz at
  Doldur ver badeyi bir daha uzat
  Ayrılık şerbetin ver melil melil

  Elvan çiçeklerden sokma başına
  Kudret kalemini çekme kaşına
  Beni unutursan doyma yaşına
  Gez benim aşkımla yar melil melil

  Karac'oğlan der ki olup ölünce
  Bende güzel sevdim kendi halimce
  Varıp gurbet ele vasıl olunca
  Dostlardan haberim al melil melil

  KARACAOĞLAN

  DELİ GÖNÜL

  Deli gonul gezer gezer gelirsin
  Arı gibi her çicekten alırsın
  Nerde güzel görsen orda kalırsın
  Ben senin derdini çekemem gönül

  Santur mu istersin saz mı istersin
  Ördek mi istersin kaz mı istersin
  Tomurcuk memeli kız mı istersin
  Ben senin derdini çekemem gönül

  Çıkıp yücelere bakmak istersin
  Coşkun sular gibi akmak istersin
  Her güzelle yatıp kalkmak istersin
  Ben senin derdini çekemem gönül

  Karac'oğlan der ki okuyam yazam
  Keleş değilim ki kervanlar bozam
  Giyinem kuşanam bir hosça gezem
  Ben senin derdini çekemem gönül

  KARACAOĞLAN


  GEL

  Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
  Gayri dünya bana aralandı gel
  Derildi defterim artsız arasız
  Üst üste dizildi sıralandı gel

  Yâri görse idim haftada ayda
  Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda
  Azrail göğsümde canım hay hayda
  Ciğerimin başı yaralandı gel

  Karac'oğlan der ki başa yazıldı
  Gözüm yaşı ceyhun oldu süzüldü
  Kefenim biçildi, kabrim kazıldı
  Mezarımın üstü karalandı gel

  KARACAOĞLAN


  İNCECİKTEN BİR KAR YAĞAR

  İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  Deli gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye

  Elif'in uğru nakışlı
  Yavru balaban bakışlı
  Yayla çiçeği kokuşlu
  Kokar Elif Elif diye

  Elif kaşlarını çatar
  Gamzesi bağrıma batar
  Ak elleri kalem tutar
  Yazar Elif Elif diye

  Evlerinin önü çardak
  Elif'in elinde bardak
  Sanki yeşil başlı ördek
  Yüzer Elif Elif diye

  Karac'oğlan eğmelerin
  Gönül sevmez değmelerin
  İliklenmiş düğmelerin
  Çözer Elif Elif diye

  KARACAOĞLAN
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  KADİR MEVLAM SENDEN BİR DİLEĞİM VAR

  Kadir Mevlam senden bir dileğim var
  Muhannes kuluna muhtaç eyleme
  Cennet-i alâyı nasib et bana
  Sırat köprüsünden yolum bağlama

  Kapımıza kara deve çökünce
  Fırtınasi şol alemi yıkınca
  Cehenneme kul seçilip çıkınca
  Kadir Mevlam o kullardan eyleme

  Kadir Mevlam ateş atma özüme
  Dünya malı görünmüyor gözüme
  Kadir Mevlam sen bak benim yüzüme
  Cehennemin ateşiyle dağlama

  Karac'oğlan hata çıkmaz dilimden
  Kocadım da hayır gelmez elimden
  Kadir Mevlam asla geçmez kulundan
  Deli gönül ah çekip de ağlama

  KARACAOĞLAN

  NAZLI YARDA GELDİ BANA BİR NAME

  Nazlı yârdan geldi bana bir name
  Eğer doğru ise kırdı belimi
  Dediler ki yarini yad iller almış
  Kadir Mevlam nasib eyle ölümü

  Bülbüle söyleyin gülüne konsun
  Beni yârdan eden Allah'tan bulsun
  Sabreyle sevdiğim ilkbahar olsun
  Terkedeyim vatanımı ilimi

  Ak yâri gördükçe ağladım coştum
  Al elinden dolu badeler içtim
  Kötüler sandı ki ben yârdan geçtim
  Ölmeyince çeker miyim elimi

  Karac'oğlan derki konmadan göçmem
  Her olur olmaza sırrımı açmam
  Kötüler köprü olsa üstünden geçmem
  Taşık suya uğradırım yolumu

  KARACAOĞLAN

  VAR GİT ÖLÜM

  Ölüm ardıma düşüp de yorulma
  Var git ölüm bir zaman da gene gel
  Akıbet alırsın komazsın beni
  Var git ölüm bir zaman da gene gel

  Şöyle bir vakitler yiyip içerken
  Yiyip içip yaylalarda gezerken
  Gene mi geldin ben senden kaçarken
  Var git ölüm bir zaman gene gel

  Çıkıp boz kurtlayın ulaşamadım
  Yalan dünya sana çıkışamadım
  Eşimle dostumla buluşamadım
  Var git ölüm bir zaman da gene gel

  Karac'oğlan der ki derdim pek beter
  Bahçede bülbüller şakıyıp öter
  Anayı atayı dün aldın yeter
  Var git ölüm bir zaman gene gel

  KARACAOĞLAN

  VİRAN OLDUM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞ İKEN

  şu yalan dünyaya geldim geleli
  Tas tas içtim ağulari sağ iken
  Kahpe felek vermez benim muradım
  Viran oldum mor sümbüllü bağ iken

  Aradılar bir tenhada buldular
  Yaslandılar şıvgalarım kırdılar
  Yaz bahar ayında bir od verdiler
  Yandım gittim alkarlı dağ iken

  Farımaz da deli gönlüm farımaz
  Akar gözlerimin yaşı kurumaz
  Şimden geri benim hükmüm yürümez
  Azil oldum güzellere beğ iken

  Karac'oğlan der ki bakın geline
  Ömrümün yarısı gitti talana
  Sual eylen bizden evvel gelene
  Kim var imiş biz burada yoğ iken

  KARACAOĞLAN

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Karacoğlan bir halk şairimizde. Şiirlerinde en çok aşk, ayrılık, ölüm ve hasret konuları üzerinde durur. Şiirlerinde doğaya ve benzetmelere yer verir. Yaşadığı dönemde divan edebiyatı kullanılırken Karacoğlan divan edebiyatından uzak durmuştur.
+ Yorum Gönder


karacaoğlan heykeli,  karacaoğlan,  KARACAOĞLAN şiirleri,  karacaoğlan resimleri,  karacaoğlan heykelleri ,  karaca oğlan