+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Altın elbiseli adam hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Altın elbiseli adam hakkında bilgi
  Altın elbiseli adam hakkında bilgi

  Altın elbiseli adam.jpg  Alma-Ata ile Isık-Kul arasındaki bir kurgandan çıkarılan buluntular, bozkır sanatı hakkında şaşırtıcı bilgiler verdi. 1970’te açılan mezar, daha önce soyulmadığı için, binlerce parça altın eşya barındırıyordu. Esik kurganı denilen bu mezar M.Ö. VI, yy’a tarihlenir ve bazı bilim adamlarınca Hunlar’a bağlanır. Mezar, büyük olasılıkla 15-. 16 yaşlarında bir erkek çocuğa aittir. Buluntuların zenginliği bu çocuğun bir prens olduğunu gösterir. Elbisesi parçalanmış ama parçalar kaybolmamıştı. Belindeki ağır kemere asılı büyük kılıcı, hançeri ve uzun çizmeleriyle bir savaşçı görünümünde olan kişinin bütün giysileri, silahları ve takılan altın süslemelerle bezenmiştir.

  Külahı andıran başlık, uçları yukarıya dönük oklar ve kuş kanadı şeklinde levha çevrilidir. Orta bölümde, dekoratif bir dizi oluşturan küçük hayat ağaçları dikkati çeker. Alt bölümün ön kısmında, simetrik olarak yerleştirilmiş boynuzlu ve kanadı iki at figürü vardır. Yanlardaysa, bağımsız figürler halinde dağkeçileri, parslar ve griffonlar başlığı çepeçeve kuşatır. Son derece görkemli olan bu başlık bile, mezardaki delikanlının hükümdar ailesinden olduğunu göstermeye yeter.

  Sağ el parmaklarındaki iki yüzük ve silahların üzerindeki küçük kabartma levhalar çok değişik hayvan figürleriyle bezenmiştir.

  Not: Altın Elbiseli Adam’ın kökeni tartışılmaya devam etmektedir.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Altın elbiseli adam 21. yüzyılda kazılmış olan bir mezardan çıkan bir gence aittir bu gencin Hun bir prens olduğu düşünülmektedir. Mezarda gence ait eşyalar beraber bulunmuştur.Bu gencin kraliyet ailesinden geldiği düşünülmektedir.
+ Yorum Gönder


altın elbiseli adam