+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Okyanusu içen kutsal adam hint mitolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Okyanusu içen kutsal adam hint mitolojisi
  Okyanusu içen kutsal adam hint mitolojisi

  Agastya: 'İndra'nın yağmur yağdırması ya da

  yağdırmaması önemli değildir.Eğer bana hiç

  saygı göstermezseHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam kendimi İndra'ya dönüştürürüm

  ve tüm yaratıkları canlı olarak muhafaza ederim.

  HattaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam tekrar tekrar yeni dünyalar yaratabilirim' dedi.

  /MahabharataHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam XIV. 92.22.

  Okyanusu İçen Kutsal Adam  Eski çağlarda Agastya adındaki kutsal bir adam (Tanrı Mitra ve tanrı Varuna'nın onun babaları olduğu söylenir. Onun doğumu Hindu efsanelerinin en iticilerinden biridir.) Hindistan'ın orta kesiminde Vindya tepelerinin kuzey bayırlarında kendisine bir inziva yer inşa etti. İki babası lduğu söylenir. Bunlar tanrı Varuna ve tanrı Mitra idi. Ancak bu ifade pek doğru olmayabilirHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam çünkü metinde bir zamanlar Agastya'nın ölmüş atalarının tamamını bir çukur üstünde başaşağı asılı olarak gördüğü kayıtlıdır. Bilge onlara bu tehlikeli ve rahatsız durumda neden bulunduklarını sorduğu zamanHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam onlar bunun nedeninin evlenme ve bir oğul babası olma konusunda başarısız kalmaları olduğunu söylediler. Bu cevap bir babanın kurtuluşunu sağlamak içn bir oğulun gerekli olduğu inancını gösterir. (Ölü ruhları oğullarının verdiği cenaze şöleninden beslenirler. Tabii bu şölende yiyeceği asıl tüketen Brahmanlar ve ruhanilerdir.)


  okyanusu icen adam.jpg

  AgastyaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ihmalinin atalarına karşı çok fazla acı ve huzursuzluğa sebep olduğunu öğrenmekle müthiş bir şekilde şok oldu ve hemen evlenmeye ve oğul babası olmaya layık bir kadın bulamadı. Bununla birlikteHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam keşişlik değerinin görkemli bolluğu bahşedilmiş bir kişi olarakHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam hemen hemen arzuladığı her şeyi yapabilecek kabiliyette idi. Ve böylece farklı hayvanların en güzel ve en zarif yerlerini aldıHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ve onlarlaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam birini diğeri ile karıştırarak uygun kombinasyonlar oluşturma yolu ile utanmayacağı bir eş yarattı.  Ama harika olmasına rağmenHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam bu yaratıcı olay çok geçmeden diğer yaptığı eylemlerden dolayı unutuldu ve Agastya'nın şöhretiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam en çok onun doğaüstü sindirim gücüne dayandı. Bu güçleri göstermek için iki hikaye anlatılır. İlkiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam cahil ve dindar olan bazı Brahman'lar üzerinde kötü ve zalim oyunlar oynayan kötü bir şeytan hakkındadır. ŞeytanHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam tanrı İndra'dan ona bir oğul istemedikleri için Brahman'lara gücenmiştiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ve hıncını almak için onları ziyafete davet etti. Kutsal insanlar gelmeden önce hazırlanmış yiyecekler arasında keçi eti gibi görünenHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ama gerçekte öldürülen ve misafirler gelmeden önce keçi görünümüne dönüştürülen şeytanın erkek kardeşinin eti idi. Brahman'lar yemeklerini bitirdiği zamanHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam şeytan yüksek sesle kardeşine seslendiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam" VatapiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam VatapiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam orada mısınHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Vatapi?"  VatapiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam çağrıya itaat ederekHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Brahman'ların karınlarından vücutlarını parçalayarak çıktı. Kısa bir süre sonraHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Agastya bu şeytanı ziyaret etmek durumunda kaldı. Aslında kendisine eş olacak kadın için bir çeyiz sağlanmasında onun yardımını istemeye gitti. Şeytan onu memnunlukla karşıladı ve ayaklarının yıkanması için su getirdi. Fakat içinden Brahman'lara karşı uyguladığı aynı hileyi Agastya üzerinde oynamaya karar verdi. Ve böylece kardeşini öldürdü ve yemek ziyafeti için pişirdi ve bilge gelmeden önce hazırladı.  Elbette bilge keçi eti yemediğinin farkındaydı ama biftekten bir tek parça kalmayana kadar yedi bitirdi. Şeytan oldukça memnundu Hint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ve bu mutluluğunu gizleyemedi. Fakat onun bu mutluluğu hemen üzüntüye dönüştü. Çünkü daha önce sesli olarak çağırdığı gibi ona "VatapiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam VatapiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam orada mısın Hint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Vatapi?" diye seslendiğindeHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Vatapi hiç bir şekilde zuhur etmedi. Agastya'ya gelinceHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam güldü ve "Çok geç kaldın. Ben onu sindirdim bile" dedi. Ve şeytanların hiçbiriHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam bu sakin ve ezici sert cevabı takiben kuvvetli bir geğirti olan kardeli bir daha asla görmedi.  Fakat Agastya'nın sindirim gücüHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam bir başka sefer çok daha büyük bir durumda kullandı. BuHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam tanrılarla şeytanların sık sık savaştıkları altın çağı döneminde idi. ŞeytanlarHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam uzun ve kanlı süren birçok savaşlardan sonraHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam okyanusta sığınacak yer bulmaya mecbur bırakıldılar. Ama saklanma yerleri olan okyanustan dışarı doğruHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam zaman zaman her yöne ateş ve mızrak attılar. GerçektenHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam dünyadaki tüm dini bilgileri ve doğrulukları (faziletleri) tamamen yok edeceklerine kati bir şekilde karar verdiler. " Dini ve fazileti yok etmekleHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam üç dünyanın yok edilmesini de sağlamış oluruz" dediler. Ve böyleceHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam herkesin uykuda olduğu bir sıradaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam sinsice sürünerek bir inziva yerinden diğerine hepsini bir bir ziyaret ettiler ve münzevileri katlettiler. Onlar bu işlerini o denli sakin yaptılar ki hiç kimse onların yaklaştıklarını ya da ayrıldıklarını bile anlayamadı. Fakat her sabah onların yaptıkları zulmün taze izleri görülüyordu. Kutsal ateşler ve saflaştırılmış tereyağı adakları aşağılayıcı bir şekilde yere saçılırken ve dökülürken kırık kavanozlarla ve diğer ibadet araçları ile yeryüzüHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam etleri yene kutsal insanların kemikleri ile kaplanmıştı.  Bu tür gizemli ziyaretlerHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam insanların zihinlerini giderek evrensel bir dehşetle doldurdu. Çoğunluğu yeryüzünün mağara ve sığınaklarında gizlendi; diğerleri ise daha uzak dağlara ve ormanlara kaçtılar. Moral bozukluğu öylesine büyüktü kiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ölüm korkusu diğerlerini kendilerini öldürmelerine neden oldu. Fakat yine de bazıları vardı ki onlar korku nedir bilmediler. Biraraya toplandılar ve görünmyen düşmanlarını aramay çıktılar. Tabii ki bu boşuna bir çabaydı. Hiç kimse bulunamadı.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Şeytanlar deniz dibinde saklanıyorlardı. Göksel varlıklar bile kendilerini endişe ve korkuadan anlamıyorlardı. Bu zarara sebep olanların eski düşmanları olan şeytanlar olduklarını farketmediler. Fakat kalan Brahman'ların hayatları kurtarılmasıydıHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam evrenin yok edilmesini hiç bir şeyin engelleyemeyeceği açık bir şekilde görüldü. Böylece onlarHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam cennetin kralı İndra ile koruyucu tanrı Vişnu'ya aracılık etmesi içi gittiler. Bu kudretli tanrıya yaklaşırkenHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ona bir çok durumda nasıl kurtarıcı olarak geldiğini ve ıstırap çeken dünyayı nasıl kurtardığını hatırlattılar. (Yabani domuzHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Aslan-adam ve cüce olarak geldiği yeniden doğumlarından bahsediyorlar.) Nasıl olduğunu bilmedikleri ama geceden geceye Brahman'ların büyük bir çoğunluğunun yok edildiklerini söylediler.  Fakat bununla birlikte bir tek şey kesindi. Eğer bunun durdurulması için birşey yapılmazsaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam Brahman''ların yok edilmesi ile birlikte dünya da yok olmaya gidecekti. Buna karşılık VişnuHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam katillerin kim olduklarınıHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam nerde yaşadıklarını bildiğini açıkladı. OnlarHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam erkek göksel kardeşlerinin cesareti ile okyanus derinliklerinde intikam almak için mecbur bırakılmış olan şeytanlardı. OHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam şeytanları öldürmek için onlara yardım etmekten çok mutlu olacaktı. Ama tek zorluk onların nasıl yakalanacağı idi. Eğer denizde hiç su bulunmasaydı onların öldürülmesi daha kolay olacaktı.  Okyanusun boş yataklarını tarayabilir ve düşmanlarını kılıçtan geçirerek öldürebilirdi. Vişnu'nun düşünebildiği kadarıyla onlara yardım edebilecek tek kişi Agastya idi. Oun sindirim gücü harikaydı. Eğer okyanus sularını içmesi için ikna edebilirse herşey normale dönecekti. Bu tavsiyeye itaat ederekHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam tanrılar Aastya'nın inziva yerinde biraraya toplandılar.

  Ona her ne zaman zorluk içine düşerlerse daima onun yardımını aradıklarını söylediler. Ve bunu ona daha fazla güven duyarak söyledilerHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam çünkü o şimdiye jadar hiç kimseyi eli boş göndermemişti. AgastyaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam tanrılara ne tür bir lütuf istediklerini sordu. Ziyaret nedenlerini birkaç kelime ile ifade ettiklerindeHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam kutsal adam daha önce yaptığı gibi eyleminin dünyaya büyük bir yarar vereceğini bilerek kabul etti. Bir an bile geciktirmedi. Yerinden kalkarak Hint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam okyanusun kıyılarına doğru yola koyuldu. Tanrıların ve insanların çok büyük bir zarar vereceğini bilerek kabul etti. Bir an bile geciktirmedi. Yerinden kalkarakHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam okyanus kıyılarına doğru yola koyuldu.

  Tanırların ve insanların çok büyük bir çoğunluğu tarafından takip edildiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam çünkü onların hepsi okyanusun yutulmasına şahit olmaya istekli idi. Deniz seviyesinin sürekli olarak aşağı indiğini seyrederlerkenHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam tanrılar hayret ve övgü ile dolu idiler. BilgeyeHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam onun gerçekten dünyanın yaratıcısı ve koruyucusu olduğunu ve onun bu iyiliği sayesinden kendilerinin yok edilmekten kurtulmuş olduklarını söylediler. Son damla yutulduğunda ve okyanus yatağı kıyıdan kıyıya açığa çıkartıldığında cennet orduları savaşmak için ilerlediler. Bu birbirini takip eden büyük bir savaştı. Şahit oldukları sahneHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam düşmanlarının üzerinde moral bozucu bir etki bırakırken tanrıları cesaretlendirmişti. Sonuç olarakHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam aşağı yukarı şeytanların tamamı kılıçtan geçirilerek öldürüldü; yalnızca bir kaç tanesi dünyanın bazı çatlakları arasından daha önce yaptıkları gibi görülmeden kaybolarak ve cehennemde bir sığınak bularak kaçmayı başardı.  Zafer kazanan tanrılar kendilerine iyilik edene döndüler ve ona tekrar teşekkür ettilerHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ve bilgeye yuttuğu suları boşaltması ve okyanusu tekrar doldurulması gerektiğini söylediler. FakatHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam daha evel olduğu gibiHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam AgastyaHint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam " Çok geç kaldınız. Suları sindirdim bile. Okyanusun boş yatağını doldurmak için başka bir yol düşünmelisiniz" diye karşılık verdi. Bilgenin güç ve kabiliyetini yeteri derecede takdir edemediler. Fakat Brahma onlara cennetten Ganj nehrini indireceğine söz verdiğinde rahata kavuştular Hint Mitolojisi Okyanusu İçen Kutsal Adam ve okyanusun boş yatağı dolduruldu.

+ Yorum Gönder


hint mitolojisi