+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Etnik grup nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Etnik grup nedir
  Etnik Grup ve Irk Grubu Nedir?

  Etnik Grup ve Irk Grub.jpg,

  Farklı bir tarihî kolektif şuurdan kaynaklanan kimliğin oluşturduğu bir tür sosyal guruptur. Etnik guruplar kendi kültür, âdet, norm, inanç ve geleneklerine sahiptirler.Ancak, ırk farklılıkları bu tür gurupların belirleyici bir özelliği olmakla beraber, gurup üyelikleri evlenme veya sosyal olarak kabul edilmiş diğer yollarla değişebildiğinden, "etnik gurup" kavramı "ırk gurubu" kavramıyla , eş anlama gelmemektedir

  Etniklik kavram olarak "ırk gurubu"ndan farklı bir anlam ifade eder Etniklik belli bir ırk özelliğine dayanabileceği gibi kültürel veya siyasî faktörlerden de oluşabilir. Ancak ırk özellikleri ağırlık kazandıkça, etnik gurup yerine, ırk gurubu terimini kullanmak daha doğrudur. Bu durumda ırk gurubu kavramının eş anlamlısı etnik azınlık gurubu olmaktadır.

  Bazı kereler ırk özellikleri belirleyici veya güçlü bir faktör değildir. Meselâ, Amerikan zencileri beyaz Anglo-Saxon ırkından olmamalarına rağmen toplumda, bu kültürden ayrı , kendilerine has farklı bir sosyal hayatları yoktur. Bu bakımdan, sosyoloji açısından kullanılabilir genel bir ölçü ancak, gurubun kültürel faktörlerle yansıttığı görünümü, başka bir deyişle kültürel uygulamalarıdır. Bir ırk, toplum hayatında birdenbire var olmaz. Yüzlerce, hatta binlerce yıllık orijinal geçmişin meydana getirdiği bir bünyenin (ve kültürün) mevcut olması gereklidir
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Etnik grup birbirleriyle bağlantıları olan ve birbirleriyle gerçek veya farazi (varsayım) bir ortak geçmişe dayanarak ötekileştirdikleri insan topluluğudur. Her türlü farklılıkları ve diğerlerinden ayıran sosyal gruplardan biridir.
+ Yorum Gönder


etnik gruplar nedir