+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyolojide ırk nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Sosyolojide ırk nedir

  Irklar Sosyolojisi

  Irklar Sosyolojisi.jpg
  ,

  Irk kelimesi günümüzde sürekli olarak birçok değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Temelde bu kelime değiştirilemez bir şekilde, esas tabiatı itibariyle başka gruplardan değişik olduğuna inanan insan grupları için kullanılır (Mason 1970: 10).

  Sosyolojinin ırk kavramıyla ilgisi daha çok ırk grubu mensuplarının ve çevrelerindeki farklı grupların etkileşmesi sonucu ortaya çıkan ve gruptaki fertlerin kendilerini ve diğerlerini ‘biz’ ve ‘onlar’ şeklindeki ayırımlarında odaklaşır.


  Benzeri bir durum, Güney ve Orta Amerika'nın büyük bir kısmında da görülür. Bu bölgelerde Kızılderilinin tanımı biyolojik olmaktan çok kültüreldir. Kızılderili gibi giyinen, yaşayan ve konuşan bir fert Kızılderili sayılır; fakat eğer bu alışkanlıklarından vazgeçip
  , de İspanyolca veya Portekizce konuşmaya, Avrupalı gibi giyinmeye başlarsa, ona mestizo "karışık veya melez" adı verilir ve bu ad onun ırsî olarak taşıdığı fizikî dış görünüş özelliklerine bakılmadan kullanılır (Berry 1965: 25).

  Bugün ‘ırk’ kavramının çok değişik sosyal grup veya kategoriler için kullanıldığına şahit olmaktayız. Bunlardan belli başlıları şu şekilde özetlenebilir:

  Belli bir ülke, devlet veya milletin vatandaşı veya üyesi. Bu çerçevede İngilizlere ve Japonlara ‘ırklar’ denilmektedir. Bunlar için millet veya devletin vatandaşları tanımları belki daha doğru olabilirdi.

  Belli bir tip veya belli bir dili konuşan insanlar için de ırk tanımı yapılmaktadır. Lâtin, Aryan, İngiliz gibi.

  Dinî bir grup için kullanılabilmektedir. Hindu, Sikh, belli bir dereceye kadar Yahudiler bu terimin bu anlamda kullanılmasının veya yanlış kullanılmasının örnekleridir.

  Kast karşılığı da bu kavramın kullanıldığı görülmektedir. Sık sık ‘Çingene ırkı’ndan bahsedildiğini duyarız. Çingeneler değişik bir sosyal kategoridir. Millet değildirler, bir din mensubu değildirler, hele bir ırk hiç değildirler. ‘Kast’ terimi belki onları daha iyi tarif edebilir.

  Tecrit olduğu için benzeşmiş olan mahallî bir nüfus da yanlışlıkla ırk olarak adlandırılabilmektedir. Basklar, Keltler ve Kürtler bu yanlışlığın örnekleri olabilir.

  Nordik veya Germen gibi hipotetik olarak saf kabul edilen ve uzak geçmişte yaşadığı düşünülen insan toplulukları için de bu kavram yanlış olarak kullanılabilmektedir.

  Arap, Amerikan Kızılderilisi veya Eskimo gibi tanınan özellikleri olan tipler. Meselâ Araplar bir millet değildirler, çünkü birçok Arap milleti vardır. Araplar bir dinî cemaat de değildirler, çünkü çoğunluğu Müslüman olmakla beraber Hristiyan Araplar da vardır. Ayrıca Arap kültürü içinde erimiş Arap olmayan Kuzey Afrika Berberîleri ve Endülüslüler gibi gruplar da yanlışlıkla ‘Arap ırkı’ içinde yer almaktadır.

  .
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Dünya var olduğundan beri toplumlar ve devletlerde ırkçılık, çözümlenemeyen bir sorun olmaya devam etmektedir. Irkçılığa yer vermeyen, insana insan olduğu için değer veren tek din ise İslam dinidir.
+ Yorum Gönder


ırklar,  farklı ırklar,  insan ırkları,  sosyolojide ırk nedir,  her cesit insan,  değişik insan ırklar