+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal sapma nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Sosyal sapma nedir

  Sosyolojide sosyal çöküntü


  Sosyal sapma nedi.jpg,
  Bir toplumda normlara uymayan ve onları dikkate almayan davranışlardır. İnsanların içinde yaşadıkları toplumun, topluluğun veya grubun değer ve normlarına, genelde aykırı düşen ve hoşgörü sınırlarının dışında cereyan eden davranış biçimleridir. Toplum tarafından benimsenen, kabul edilen sosyal değerlere ve normlara, çeşitli sebeplerden ötürü uyulmama veya bu değer ve normlardan uzaklaşma olgusudur. Kişilerin, değerlerin ve kültürün normal etkinliklerinden veya kontrolünden kaçtığı bir süreçtir. Toplumun ontolojik (var oluşu ile ilgili olarak) altyapısının, sosyo-kültürel üstyapısı (sosyal değerler; sosyal mesuliyet; sosyal ahlak esasları , gibi) ile çatışması sonucunda ortaya çıkan yabancılaşmadır. Anormallik ve düzensizlik açısından sosyo-kültürel sapma, kişilerin davranışlarının, toplum tarafından kabul edilmiş ve normal olarak kabul edilen davranış düzenliklerine uymamaları ve standart altı davranış biçimleri sergilemeleridir. Böyle bir sapma olumsuzdur, çünkü burada onaylanmayan, aşağı, zararlı, hoş olamayan ve yetersiz davranış biçimleri sergilenmektedir.


  Sosyal Sigorta: Bir işyerine bağlı olarak çalışanların işgücünü belirli , sosyal risklere karşı korumak gayesiyle tesis edilen bir sosyal güvenlik sistemidir.

  Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Sapkınlık tanımı sadece bir yasayı çiğneyen, uyumsuz davranışta bulunmaktan daha geniş anlamlar içerir. Sapkın davranışın pek çok biçimi yasalar tarafından engellenmiştir.
+ Yorum Gönder