+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda En iyi kitle ulaşım aracı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  En iyi kitle ulaşım aracı
  Kitle İletişim Araçları

  Kitle İletişim Araçları.jpg

  Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları, haber ve bilgi verme www.alasayvan.net amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.
  Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı düşünce, fikir ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir.
  Kitle iletişim araçları her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.
  Kitle iletişimi Türkçede, kitle haberleşmesi şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları 15. yüzyılda Batı Avrupa'da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg'in 1434 - 1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır. Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir.
  Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur:

  İşaretlerle iletişim
  Dilin gelişimiyle iletişim
  Yazının icadıyla iletişim
  Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim
  Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi
  Kitle iletişimi geçmişten bugüne kadar var olmuş ve sürekli gelişerek ilerlemiştir. İlk kitle iletişim aracı Roma ve Mısır'da kullanılan gazete olmuştur. Gazetenin iletisi okur-yazarlıkla sınırlıdır. Uzun yıllar iktidarını sürdüren gazete iletişim teknolojisindeki gelişme sayesinde yerini radyoya bırakmak zorunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra da televizyon kitle iletişim aracı olarak kabul edilmiştir. Kitle iletişim araçları bugün dünyanın hemen her yerinde cereyan eden olayları en kısa sürede kitlelere ileten çağdaş ve etkin bir organizasyondur. Teknolojinin www.alasayvan.net hızla gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemekte ve vazgeçilmez bir konuma gelmektedir. Artık kitle iletişim araçları toplum yaşantısının önemli bir parçası olmuştur. Hayatın her kesiminde yer almaktadır.

  Başlıca Kitle İletişim Araçları

  Posta
  Telgraf
  Telefon
  Faks
  Gazete
  Fotoğraf ve Sinema
  Radyo
  Televizyon
  Uydular
  İnternet ve Yeni Medya
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kitle iletişim araçları denildiği zaman akla ilk olarak telefon gelmektedir. çünkü günümüzde bir cebe sığan telefonlar neredeyse her kes de bulunmakta ve bunun için en yaygın olarak bu iletişim aracı kullanılmaktadır. bunun dışında bilgisayar posta gibi iletişim araçları da birer kitle iletişim aracıdır.
+ Yorum Gönder


kitle iletişim araçları,  iletişim araçları,  kitle iletişim araçları nelerdir,  kitle iletişim araçları resmi