+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toplumsal kurumlar soyut ve somut Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Toplumsal kurumlar soyut ve somut
  İnanç Ve Toplumsal İstem

  İnanç Ve Toplumsal İstem (talep) 6.jpg.

  İnancı, toplumda üç nedenden ötürü oluşturamayız. 1-Toplumsal yapının işleyişinde ve ilişkilenişin Hiç bir biçiminde, inanç yoktur. Somut ilişkiler vardır. Bu tek başına gerekli ve yeterli nedensel yasadır. Diğerleri bunu bilmemenin tartışmasıdır. Efendim inanç kafamda var ne yapacaksın? Bir şey yapılacak değil ki, kimsede böyle bir görevi telakki edemez. Herkesin kafasında her şey vardır. Kafasında her şey olan bir şey ifade edip dayatmıyor ki. Fiili şekillenmesi sorun. Kafanızda zaten olacak. Kafamızda başkasına saygı duyma da var olacak, saygı duymama da var olacak. Buna ne denebilir ki. Kafamda saygı duymama var diye, kendimi ifade için, bunun ifadesi için, insanlara kafa mı atmalıyım. Durduk yerde ye varacak, boş söz atışmaları olacaktır!

  2-Alt yapı ilişkilenmesinde inancın olmaması demek, üretimi, nasıl alt yapının üretim tarzı ve üretim ilişkisi belirliyorsa; bu muktedirliğin yerini yapay olarak inanç almasın demektir. Gerçekte alamaz, ancak sanal bir aldatma ve pranga taşıma olarak hile yapılır. İnançlar ancak üretimin paylaşılmasında devreye konabilir ki bu da kurnazlıktır! İnanç sanki alt yapı düzenlerlik ilişkisinde varmış gibi, hak ve özgürlükle karıştırılıp, inanç talebi tersten ortaya konmaktadır. Böyle olunca da yanlış tartışmalar olacak, başka inançlarla çatışacaktır.

  3-İnançlar toplumdaki üretim ilişkilemesinde, sanal bir hoş görü ile kabul edilirse, kendisini toplumsal talepte olmamasına rağmen, toplumsal talebin özüne koyacaktır. Yani bu hal çekirdeksiz canlının, başka canlıya DNA’sını enjekte edişi gibi, kendini ürettirir olacaktır. Bu da teokratik yapılaşma siyasası olacaktır. Zaten bu son iki neden, yapaydır. Birinci nedenden dolayı olmaması, tartışılmaması gereken bir husustur. Tartışılması da, boş laftır. İnsanın, nasıl kişisel tercihleri varsa, inançlarda kişisel tercihtir. İstediği biçimde istediği inanca hoşlukla katılır, ibadetini yerine getirir. İnanç bireyin öznelliği olan bir haldir, soyut muktedirliktir.

  Bir kere, inançların daha somut, sistemli olmaları; Yahudilik, İslam, Hıristiyanlık, Şintoizm, Hinduizm, Taoizm vs. gibi dinler evrensellik değildir. Bir inancın evrensellik iddiası, onun evrensel olurluğu hiç değildir. Toplumsal talepler evrenseldir. Tüm toplumlar aynı inançta değildir. Esasen olamaz da. Ama tüm insanların üretim ilişkileri ve üretim için organize olmaları toplum taleplidirler. Özelliklede en gelişkin yapılanmayı, örnek alır ve kendilerine göre özel tutumlarla içinde olurlar.

  İnsanlar nasıl gelenek göreneklerini, kişi-kişi; kişi-grup; kişi-cemaat ilişkisinde yaşarlarsa: toplumsal talepte bunu; birey araç; birey örgüt; birey kurum; birey sistem olarak yaşar. Ne toplum halkın yaşamını tercih etmeli, ne de halk topluma yaşantısını monte etmelidir. İ Nasıl inançlar, hak özgürlük diyerekten, kendisini toplumda istemezlerse; her yönü ile kendiside bir inançlar manzumesi olan dinler de, böyle bir talepte bulunamaz. Dinlerde eski gelenekleri içerirler. Bu nedenle de, dinlerin toplumda işleyiş talebi olamaz. Siyaset nesnel alt yapıya göre, insanların .soyutlamalarının pratiğe uyguladığı, çok çeşitli olabilen kılgısal pratikliğidir. İnsanın kişi öznelliği değil, toplumum öznelliğidir. Doğruluğu deneysel yaşanır olup, uygulanıp uygulanamayacağı sınamalıdır. Dinleri sınayamazsınız bile.

  Toplumun sosyal yanı farklı inanç gruplarını içermekte. Bunlardan birinin talebi, diğerlerinin reddi olacaktır. Çatışma kılacaktır. Bunun aksi tutumu, yani siyasi erkin birini yeğler olması karmaşa ve kargaşa, faşizmidir. Toplumsal yapılanmada taleplerimiz, hizmet almak ve düzenli üretim ilişkisi ortaya koyarak, toplumsal olarak üretmek, yaşama nesnelerini sürekli sağlamaktır. Bu gereklerin hiç birisinde, başörtüsü; ne hizmet almanın nesnesi, ne konusu; ne de, yaşamı oldurmanın nesnesi ve konusudur. Tüm bunlar, inançlar olmaz ise yerine getirilemiyor da dağîdirler. Oysa bir alt yapı ilişkisinden bir tanesi olmasın, hiçbir üretim yapamazsınız, toplumun düzenli ve sürekli üretimi ortadan kalkmağa başlar. Ve toplum dahi olmaz hale gelinir. Ama pratikte geriye dönülmez, gerekleri ne ise o yerine getirilir. Bu da bize, inançların toplum işleyişinde değil, kişilerin yaşam ilişkilerinde var oluşunu gösterir.

  Üçüncü olarak inançlar genelde, önce bir doğaüstünün, kendini kabul ettirirliği ile odaklı ve bu odağın etrafında, odağın iradesi çerçevesinde yapılanmadır.

  Toplumun oluşmasında; nesnel somut ilişkiler ve organik bağlamalar ağı rol oynar. Bu ağ kopunca; çok temel problemler baş gösterir. İnançsal konular bu toplumsallığın yapısal bağlarını sağlar değildirler. Örneğin üç beş gün, hatta aylarca, yıllarca, kilise çanı çalmasa, toplum yaşamsallarına en ufak bir haleldarlık gelmez. Söz konusu bile olamaz.

  Hâlbuki bir enerji üretimi olan petrol, ya da elektrik üretimi dursa, adliye çalışmasa, kimya sanayi ve ilişkileri çökse, olacakları hesaplamak çok zor. Neden bu böyle? Çünkü toplum ilişkileri zorunlu yapısal ve bağıntılı ilişkilerdir. İnanç toplumsal temelli ilişki değildir. Ama petrol ilaç, vs. vs. toplumsal temelli ve hayatidir. Hatta alt yapıda, alet üretim gücü olmasın, Ya da üretim ilişkilemesi olmasın, o anda toplum dağılır. İnancı, toplumsal talebe sokmak, inancı toplumsal temelli sayma yanılgısı olur. Ve bu yanılgı bir hak gibi algılanma gafleti tartışılırlığı, ortaya koyar. Oysa organik bağlılık, toplum yaşamın gerçeğinden temelli ve yaşam tarz ve biçiminin şekillendiği somutluktur.

  Yani toplumsal organik bağların; toplumsal işleyişin, insanın inanç ve heveslerinden, kurgularından, lüksünden, ayrı bir nesneliği ve nesnel yasası vardır. Üretim tarz ve biçiminize göre şekillenip, ilişkiler kuruyor ve bu ilişkilere uygun talepler var ediyorsunuz. Bu da sosyal .sözleşme ve talep olmakta. Bunlarla ancak toplum ve bireyler özgürleşir. Toplum özgürleşir, saban yaparken, artık traktör yapan, traktörlü toplum olmuştur. Toplum traktörün ürettiği her ürünle yaşamı ve refahı bölüşmüştür. Hakkın kullanımını ve talebini arttırmıştır. Birey özgürleşir, saban kullanırken, traktör kullanan birey olmuştur. Ayağı yerde kesilen, traktörü dilediğince uygun işinde kullanan, özgür; traktörün ürettiği işi, beceren kullanan bireydir artık. Talebi de, hakları da, özgürlüğü de bu traktörlü yapıya, uçaklı hal yapıya, bilgisayarlı yapıya göre olacaktır. Öyle hak ve talepler canının istediği aklına düşene göre değildir. Söz gelimi traktörü üretemediniz ise, ona ilişkin hak ve özgürlüğü; yapılaşmayı, yasalarını, ona göre değişmeyi isteyemezsiniz. Bu da, alt yapının üst yapıyı belirlemesi somutluğudur. Bizim kişi-kişi kişi-grup; kişi -cemaat, kişi- cemiyet yaşamı ilişkilerimizdeki öznel, soyut haklar özgürlüklerimizdir. Bunlar somut talep olunan toplumsal haklarla karıştırılmamalıdır.

  Üretim ilişkinizin hiçbir noktasında inançlar, dinler yoktur. Yani hiç bir fabrika dinsel kural ve gerekliliğe göre işlemez. Fabrika kendi fiziksel nesnel koşullarına göre işler. Tarım yaparken, tarımın hiç bir bağ ve bağlamı, dinsel emir yasak ve kuralla işlemez ve en ufak dâhilîde yoktur, olamazda. Toprağı ekeceği ürüne göre hazırlayan insan, inancının dediğine göre değil üretilecek nesnenin şartlarına, havanın şartlarına göre tutumunu belirleyecektir. Ama özelinde de misafirine, inancına göre davranacaktır.

  Traktör kendi yasasına göre çalıştığından, traktörün talebi de kendine özgü olacaktır. Bozulunca dua değil, tamirci isteyecek, kaportacı isteyecek, sigorta isteyecek, petrol işlemeyi isteyecek. Cennete gitme hevesi ile çalışmayacak. Bu nesnellikler de, inançtan çıkmaz, yaşamdan. neşet ederler. İnanç, yaşayacak, üretecek durumda olan insanların, yaşamı düşünme yorumlama, insan-insan ilişkisindeki anlamaların, tutum alışlarıdır. Yaratıcı ile içsel, şuursal, tinsel bağlamla bütünleşmesidir.

  Toplumun organik bağ talepleri sizden, İnanma değil de, nesnel koşullar dayatacaktır. İnanma içermeyecek. Bu söylemler inancın yokluğu anlamında değil, inançların toplumsal işleyişin, üretim ilişkilerinin temelinde olmayışıdır. Hiç bir ilaç, uzay aracı, televizyon vs. vs. dinsel, inançsal yasa, kural, kaide ve normuna göre, varlaşıp çalışmaz. Ve bizim bunlara dair; kullanım, hizmet, istihdamsal, ilişkinlik oluşlarımızı, inançlar belirleyemez. Bunların işleyiş yasaları kendi bizatihi nesnelitesinden kaynaklıdır.
 2. Acil

  Toplumsal kurumlar soyut ve somut isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder