+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal örgütleri resmi kurumlardan ayıran özellikler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Sosyal örgütleri resmi kurumlardan ayıran özellikler nelerdir
  Toplumsal Kurum ve Örgütlenme ilişkisi

  Sosyal örgütleri resmi kurumlardan ayıran özellikler.jpg.

  Çevremizde, günlük yaşantımızın bir parçası olan, okul, dernek, banka,
  karakol gibi birimleri örgüte örnek gösterebiliriz. Buna karşılık aile, arkadaş ya da
  iş yeri grupları, birer örgüt değildir. Örgütleri, diğer toplumsal birimlerden ayıran
  özellik, sosyal yapılarının belirlenmiş bir amaca yönelik olarak plânlanmış
  (organize edilmiş) olmasıdır.
  Örgüt, “Toplumsal grupların uzmanlaşmasıyla oluşan, üyelerinin
  resmî statülere sahip olduğu, önceden belirlenmiş amaçları .geçerleştirmek için
  etkinlik gösteren bürokratik bir yapılanmalıdır.”
  Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesiyle oluşan, bireylerin örgütler oluşur.
  Kurumlaşmış ya da organize edilmiş bir yapı içindeki toplumsal ilişkiler, belirli bir
  düzen içinde gerçekleşir. Örgütler; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş
  bölümünün yapıldığı, yetki ve sorumlulukların basamaklandırıldığı .akılcı ve resmî
  ilişkilerle oluşturulan yapılanmalardır.
 2. Ziyaretçi

  Hepimiz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplu yaşamanın bir sonucu olarak ihtiyaçlar ve bazı sorunlar yaşanabilir. ihtiyaç ve sorunların ortaya çıkmasının nedenlerinden bazıları toplumların ekonomik, kültürel, sosyal yapılarıdır. Sosyal problemlerden bazıları şunlardır:
  • işsizlik
  • Yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlar
  • Okuryazar oranının düşüklüğü
  • Doğal çevrenin yok olması ve çevre kirliliği
  • Bakıma muhtaç ya da kimsesiz çocuklar
  • Doğal afetlerden sonra yardıma ihtiyacı olan insanlar
+ Yorum Gönder


sosyal örgütlerin özellikleri nelerdir,  sosyal örgütlerin özellikleri,  sosyal örgütleri resmi kurumlardan ayıran özellikler,  maddeler halinde sosyal ve resmi kurumları birbirinden ayıran özellikler,  sosyal örgütle resmi kuruluşları birbirinden ayırma özellikleri,  sosyal örgütün özellikleri nelerdir