+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyolojide aile türleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sosyolojide aile türleri
  Sosyolojide aile türleri


  Aile türlerini otoriteye göre ve üye sayısına göre gruplandırarak ele alabiliriz.
  Otoriteye göre Üye sayısına göre
  Anaerkil aile Büyük (geniş) aile
  Ataerkil aile Küçük (çekirdek) aile
  ,
  Anaerkil aile : Otoriteyi (erki) annenin büyük erkek kerdeşi kullanır.
  Akrabalık kadın soyundan geçer. Kalabalık aile özelliği gösterir.
  Ataerkil aile : Otorite babaya aittir. Baba mutlak bir otoriteye (büyük
  yetkilere) sahiptir. Örneğin, bütün mülkiyet babaya aittir. Akrabalık erkek soyundan
  geçer. Bu aile türü de kalabalık aile özelliğine sahiptir.
  Büyük aile : Geleneksel ya da geniş aile olarak da adlandırılır. Bu aile, evli
  bir çifti, bunların evlenmemiş çocukları, evlenmiş erkek çocukları, gelin, torun gibi
  akrabaları da kapsar. Sanayi öncesi toplumlarda ve kırsal kesimde yaygın olarak
  görülen bir aile türüdür. Ailenin reisi genellikle en yaşlı erkektir. Bu aile anaerkil ve
  ataerkil özellikler gösterir.
  Küçük aile : Çekirdek ya da modern aile olarak da adlandırılmaktadır.
  Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Sanayi toplumlarında özellikle
  kentlerde görülen ailedir. Ailenin temel ögeleri eşlerdir. Çocuklar evlenince aileden
  ayrılır.

  Sosyolojide aile türlerİ.jpg
  ,
  Günümüzdeki küçük ailenin genel özellikleri şunlardır:
  Bu aile öncelikle eşitlik ilkesine dayanır. Örneğin, çekirdek ailede
  evlenme, kadınla erkeğin gönüllü istek ve onayına bağlıdır. Bireyler bir şekilde
  evlenmeye zorlanamaz.
  Evlilik, herhangi bir din kuralına göre kurulmaz. Evlenme ve boşanma
  hukuk kurallarıyla gerçekleşir.
  Tek eşliliğin olduğu bir ailedir.
  ,
  Akrabalık hem anne hem de baba tarafından geçmektedir. Ancak
  akrabaların çekirdek aile içindeki etkisi ve rolü azalmıştır.
  Çekirdek aile yeni evli çiftin anne ve babasının yanında olmayan, yeni ve
  bağımsız bir yerde kurulur. Bu anlamda neolokal evlilik özelliği gösterir.
  ,
  Aile konusunda, Anayasa’mızın 41. maddesinde aşağıdaki düzenlemeye
  yer verilmiştir:
  Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması
  ve aile plânlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
  alır, teşkilâtdı kurar.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Sosyolojide aile kavramı çok önemlidir. En küçük çekirdek aile dediğimiz aileden en büyük aileye (sülale) kadar bireylerin davranışlarını, yaşayış biçimlerini inceler.
+ Yorum Gönder


sosyolojide aile,  esitlik ilkesine dayanan aile turu nedir,  sosyoloji ai