+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kadının toplumdaki yeri tarihte ve günümüzde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kadının toplumdaki yeri tarihte ve günümüzde
  Kadının toplumdaki yeri tarihte ve günümüzde

  Erkek ve kadın arasında ilkel toplumlardan beri var olan cinsiyete dayalı
  ilk iş bölümü günümüzde hâlâ devam etmektedir. Kadınlar özellikle ev işlerinde
  erkeklere göre daha etkindir. Çocukların bakımı aile içinde büyük oranda kadınlar
  tarafından yapılmaktadır.
  Sanayileşme ve kentleşmenin artmasıyla üretim sürecinin içine tekrar
  giren kadınlar, verdikleri mücadeleler sonucunda daha saygın bir konuma ulaşmaya
  başlamışlardır. Ancak günümüzün toplumlarında bile, kadınlar hak ettikleri yere
  gelebilmiş değillerdir. Kadınların eşit işe eşit ücret almak, siyasal haklara eşit
  oranda sahip olmak ve kullanmak, doğum izni süresinin artırılması vb. haklara sahip
  olmak ve böylelikle toplumda ikincil konumdan kurtulmak için yaptıkları
  mücadeleler devam etmektedir. Birçok ülke yasalarında değişiklikler yaparak
  kadının toplumsal konumunu yükseltmeye ve yaşam biçimini iyileştirmeye
  çalışmaktadır.
  Kadının toplumdaki yeri tarihte ve günümüzde.jpg

  8 Mart tüm dünyada ve ülkemizde Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır.
  Atatürk ve Türk Kadını
  Atatürk, 1923 yılında
  yaptığı bir konuşmada kadınların
  Cumhuriyet Türkiyesi’nde nasıl bir
  yere sahip olmaları gerektiğini açık
  bir şekilde belirtmiştir. “Milletimiz
  güçlü bir millet olmaya kesin karar
  vermiştir. Bugünün ihtiyaçlarından
  biri de kadınlarımızın her konuda
  yükselmelerini sağlamaktır. Bundan
  dolayı kadınlarımız da bilgin ve
  bilgili olacaklar ve erkeklerin geçtikleri
  bütün öğrenim aşamalarından
  geçeceklerdir. Kadınlar geleceğe
  Türk kadını her alanda faaliyet
  göstermektedir.
  doğru erkeklerle birlikte yürüyecekler ve birbirinin yardımcısı ve destekleyicisi
  olacaklardır.” Cum-huriyetin kurucusu Atatürk, kadınların ikincil konumda olması
  gibi insan haklarına aykırı olan yaklaşımı reddetmiş ve kadının sosyal ve siyasal
  haklarını kazanmasının öncüsü olmuştur. Bu konuda yapılan değişimler şunlardır:
  • 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu (öğretimin birleştirilmesi
  yasası) ile dinsel eğitim yerine çağdaş, lâik, bilimsel eğitim anlayışına
  geçilmiştir. Eğitimin lâikleştirilmesi kadının eğitim imkânlarından geniş ölçüde
  yararlanmasını sağlamıştır.
  • Medenî Kanun’un 1926’da çıkarılmasıyla, kadın hakları hukuksal bir
  temele dayandırılmıştır. Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklanmış, tek
  eşlilik getirilmiştir. Kadına da boşanma hakkı tanınmıştır. Ayrıca boşanmanın
  mahkeme kararı olmadan gerçekleşmiş sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. 2001
  yılında TBMM tarafından kabul edilen yeni Medenî Kanun ile aile üyelerine yeni
  haklar tanınmıştır.
  •1930 yılında kadınlara belediye seçimlerinde, 1934 yılında ise milletvekili
  seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
  Anayasamızda, kadın erkek arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır.
  Türk kadını yasal yönden hemen hemen tüm haklara sahiptir. Ancak bu hakların
  kullanılmasında bazı geleneklerin olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz.
  Özellikle köy toplumsal gruplarında ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınlar
  haklarını kullanmakta zorluklar yaşamaktadır. Bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe,
  insan hakları ve demokratik lâik anlayış yaygınlaştıkça; kadın haklarının
  kullanılmasındaki sorunlar da gittikçe azalacaktır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kadınlar sürekli olarak erkekler tarafından ezilen hor görülen varlıklardır. erkeklere göre kadınlar sadece onların kölelelri idi. ancak arttı dünya değişti ve arttık devir kadınların devri.kadınlar kendi haklarını çok iyi bilmekte ve bu haklarını so nuna kadar almak içinde direnmektedirler.
+ Yorum Gönder


kadının toplumdaki yeri,  toplumda kadının yeri,  türk toplumunda kadının yeri,  Kadının Türk Toplumundaki Yeri,  toplumda kadının yeriyle ilgili resimler,  dünya kadınlar günü ile ilgili yazı