+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Eğitimde kültürleme nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Eğitimde kültürleme nedir
  Eğitimde kültürleme nedir

  Kültürleme: Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine
  uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. Kültürleme, eğitimden daha geniş
  bir anlam içerir. Eğitim, kültürlemenin bilinçli, amaçlı veya istendik
  şartlandırmalarını içermektedir. Oysa kültürleme bilinçsiz, yaygın, kendiliğinden,
  rastgele, bireysel öğrenmeleri ve şartlandırmaları da kapsar. Çocuğun ya da gencin,
  büyüklerinin olumlu ya da olumsuz davranışlarını model alarak kendiliğinden
  davranması bir kültürlemedir.
  e-itimde-k-lt-rleme.gif
  ,

  Kültürlenme: Kültürler arasında etkileşim sonucunda, gerçekleşir ya da
  farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim
  sürecine girmesiyle başlar. Bir bireyin ya da grubun kendi kültüründe bulunmayan
  yepyeni bir birleşime varmasıyla kültürlenme gerçekleşir. Köyden büyük kente göç
  eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel ögeleri ve kentte karşılaştığı yeni
  kültürel ögeleri kendinde birleştirmesiyle kültürlenme ortaya çıkar.
  Kültürleşme: Bir kültürün başka bir kültürden birtakım unsurlar
  almasıdır. Kültürleme insanlığın kendi kültüründen öğrendiklerinin tümü olduğu
  hâlde; kültürleşme insanın başka toplumlardan öğrendikleri veya bir toplumun
  diğerinden aldığı, ögeler ve farklı toplumların karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir.
  Kültürleşme, bir kültürün zorlamasına dayalı olarak gerçekleşmez. Toplumsal,
  ekonomik, düşünsel gelişmeler yoluyla olur. Kültürleşme ile her iki kültür ögesi de
  değişime uğrar.
  ,
  Kültürel yayılma: Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî
  ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler,
  tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde
  kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşmektedir. Bu durum kültürel yozlaşmaya neden
  olabilir.
  ,
  Kültürel değişme:insanın doğal ve toplumsal çevresini denetimi altına
  almasını sağlayan kültürel ögelerin zaman içerisinde ve uygun koşullarda
  dönüşümü anlamına gelir. Teknolojik alandaki ilerlemeler maddî kültürel ögelerin,
  geleneklerdeki değişmeler manevî kültürel ögelerin değişimine örnek gösterilebilir.
  ,
 2. Acil

  Eğitimde kültürleme nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder