+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kültür emperyalizmi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Kültür emperyalizmi nedir
  Kültür emperyalizminin anlamı


  Kültür emperyalizmi.jpg.

  Yabancı kültür unsurları tarafından bir ülkenin manevi değerlerinin yıpratılması,kendine özgü değerleri kaybettirilerek başka değerlerle kişiliksiz bir duruma getirilmesine ''kültür emperyalizmi'' denir.
  Kültür emperyalizminde milli değerler kötülenir, milli kahramanlara ait komik ve müstehcen hikayeler uydurulur; sanat, edebiyat, örf ve adetler küçük gösterilir. Sosyal mirasın (manevi kültür) var olan bütün değerleri yıpratılır, dil bozulur, örf ve adetler alay konusu olur.
  Gümüzde emperyalizm (sömürgecilik), güçlü bir devletin ekonomik .yardımda bulunma veya modernleştirme gibi gerekçelere dayanarak geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürme ve onları ekonomik ve siyasal açıdan kendisine bağımlı hale getirme siyaseti olarak görülmektedir.

  Kültürel emperyalizmi, emperyalizmin bir tür tamamlayıcı öğesidir. Bundan .dolayıdır ki, az gelişmiş toplumlar, güçlü devletlerin hem teknolojisini hem de değer yargılarını benimsemek zorunda kalırlar
 2. Asel
  Bayan Üye

  Kültür emperyalizmi nedir

  Kültür Emperyalizmi nedir


  Kültür Emperyalizmi (Özet) : Emperyalizm, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. Kültür emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. Kültür emperyalizmi, sömürgeciliği kolaylaştırır.

  Örnek: Batı kültürü, TV programları ve filmleriyle diğer kültürleri giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzetmektedir. Böylece Batı, ürettiği ürünlere daha çok pazar bulacaktır.  Kültür Emperyalizmi Nedir  Kültür emperyalizmi bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Kitle haberleşme araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması üzerine her devlet kendi kültürel değerlerini başka devletlerin halklarına iletme olanağına kavuşmuştur. Bir ulusun değerlerini ele geçirmek için etkin bir kontrol yöntemi olarak kabul edilebilir. Kültür emperyalizmi diğer emperyalizm yöntemlerinin uygulanması için uygun zemini hazırlar, yani tamamlayıcı bir rol oynar. Başarıya ulaşma şansı en yüksek ve en yumuşak görünen emperyalizm çeşididir. Egemenliğine çok bağlı ülkeler, bu konuda abartılı davranarak, kendi dillerini isimlerini giysilerini değiştirerek Batılı yaşam stilinden kendilerini kurtarabileceklerini ve dolayısıyla bağımlılıklarından kurtulabileceklerini düşünmüşlerdir. Çağımızda bu konuya en büyük örnek olarak Comintern'in bütün ülkelerdeki komünist partilerinin Sovyet dışı politikasını desteklemek yolundaki çalışmalarını verebiliriz. Bugün ABD'nin geniş ölçüde kullandığı yöntemlerden biridir

+ Yorum Gönder


kültür emperyalizmi nedir,  kültürel emperyalizm