+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Birbirine evlatlık sözleşmesi ile bağlanmış olanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Birbirine evlatlık sözleşmesi ile bağlanmış olanlar
  Birbirine evlatlık sözleşmesi ile bağlanmış olanlar

  a. Ailenin Anlamı
  Aile bütün toplumlarda temel kurumdur. Bunun nedenlerini şu şekilde
  sıralayabiliriz:
  • Aile, toplumların tarihî boyunca çeşitli değişmeler geçirse de varlığını
  sürdürmüştür. Kısaca aile evrensel bir özelliğe sahiptir.
  • Aile, cinsel davranışların düzenleyicisidir. Neslin devamını da
  sür-dürmek gibi temel bir işlevi vardır.
  ,

  birbirine-evlatl-k-s-zle-mesi-ile-ba-lanm-olanlar.jpg
  • insanın doğum ile birlikte karşılaştığı temel kurum ailedir. Birey,
  öncelikle aile içinde sosyalleşir. Ailedeki temel bağ sevgidir.
  Aile, “Evlilik, kan bağı veya evlâtlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden
  oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve aaaaler bulunan küçük toplumsal
  birimdir.”
  ,
  Aile, birincil grubun ve ilişkilerin en iyi örneklerinden biridir. Toplum,
  tarihsel süreç içerisinde ne gibi değişikliklerden geçmişse, o bütünün bir parçası
  olan aile de benzer değişikliklerden geçmiştir. Özellikle sanayileşme ve kentleşme
  ailede önemli değişikliklerin olmasına neden olmuştur. Örneğin; geniş ailenin yerini
  çekirdek aile almıştır.
  b. Aile ve Akrabalık
  ,
  Akrabalık, “Birbirine kan, evlilik ya da evlâtlık sözleşmesi gibi bir
  bağla bağlanmış olanlar arasındaki ilişkiye denir.”
  Akrabalık ikiye ayrılır. Bunlar;
  ,
  Kan akrabalığı; “biyolojik yönden birbiriyle ilişkili kişilerin
  akrabalığıdır.” Akrabalık ya anadan ya babadan ya da her ikisinden geçmektedir.
  Günümüz toplumlarında akrabalık hem babadan hem de anadan geçmektedir.
  Sözleşmeden doğan akrabalık; Evlenme ile birleşen kişilerin kan
  akrabalarına göre oluşan akrabalıktır. Evlilik sonucu kadının kan akrabalarıyla koca,
  kocanın kan akrabalarıyla kadının arasında oluşan bir akrabalıktır.

  Bireylerin en sıcak ve yakın ilişkiler kurdukları kurum ailedir. Özellikle
  karmaşık kent yaşantısında ailede dayanışmanın sağlanması özel bir öneme
  sahiptir. Ailede dayanışmanın temelinde sevgi ve saygı vardır. Ailenin varlığını
  ,
  sürdürmesini ve bireylerin özveride bulunmasını sağlayan en güçlü bağ sevgidir
 2. Acil

  Birbirine evlatlık sözleşmesi ile bağlanmış olanlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder