+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Vakıflar tek düzen hesap planı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Vakıflar tek düzen hesap planı
  Vakıflar tek düzen hesap planı

  Defterlerini bilânço esasına göre tutmak zorunda olan, Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıfları ile Mülhak, Cemaat ve Esnaf vakıflarının, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin 1.fıkrası gereğince muhasebe kayıtlarını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak Vakıflar Tek Düzen Hesap Planına uygun bir şekilde tutmaları, bilânço ve gelir-gider tablolarını da bu plan ekindeki örnek tablolara göre düzenlemeleri gerekmektedir.

  Hangi Vakıfların bilânço esasına tabi olduğu ise yine Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesinin ikinci fıkrasında "Yıllık brüt geliri 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ve her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının (2009 yılı için 67.000 TL) üzerinde bulunan vakıflar ile vergi muafiyeti, işletmesi, iştiraki, şube ve temsilciliği olan vakıfların bilânço esasına göre defter tutmaları zorunludur."denmek suretiyle belirtilmiştir.

  Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olmayan vakıflar işletme esasına göre defter tutabilirler.

  Mülhak vakıflarda ayrıca Vakıflar Yönetmeliğinin ekinde bulunan Ek 8 deki yıllık hesap cetvelini düzenlemeleri gerekmektedir.

  Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesinin beşinci fıkrası gereğince vakıfların, muhasebe kayıtlarını ve belgelerini 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen hükümlere uygun olarak yapmaları gerekmektedir.

  Bilânço usulüne tabi vakıfların muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

  Vakıflar aşağıda verilmiş olan tek düzen hesap planında bulunan hesapların tamamını kullanmak mecburiyetinde olmayıp, her vakıf bu hesaplardan kendi işlemleri ile ilgili olan hesapları kullanacaklardır.

  Ayrıca ekte örnek olarak verilmiş olan Bilânço ve Gelir-Gider tablosuna uygun olarak tablolarını düzenlemeleri gerekmektedir.
 2. Acil

  Vakıflar tek düzen hesap planı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder