+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Milletvekillerinin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Milletvekillerinin görevleri nelerdir
  Milletvekillerinin görevleri nelerdir

  Milletvekili olan kişi halkın ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sorunlar hakkında gerek ulusal ve gerekse yerel düzeyde çözüm getirebilecek en az bir alanda uzmanlaşmış olmalıdır Yani belli bir alanda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır

  Milletvekilleri görev süreleri içerisinde temsil ettikleri kitlerinin çıkarlarına aykırı
  kişisel çıkar peşinde olanların aleti olmamalıdırlar.
  Milletvekillerinin görevleri nelerdir.jpg


  Milletvekilleri görevlerini yaparken ortaya çıkabilecek bir çıkar çatışmasını her zaman kamu yararı doğrultusunda çözebilmeli ve bu konuda çeşitli çevrelerden baskı görse de dürüstçe bu baskıyı halkımıza anlatabilmelidir.

  Yapılan genel kurulda diğer kurullarda ve komisyonlarda karar verirken sadece kamu yararı ve halkımızın çıkarı gözetilmeli bu kararlarda kişisel çıkarları aile veya yakın çevre çıkarları söz konusu olmamalıdır. Milletvekilleri verdikleri karar ve davranışlardan kaynaklanacak her türlü soruşturmaya daima açık olmalı görevlerini etkileyebilecek şekilde çeşitli kişi ve kuruluşlara karşı maddi veya manevi anlamlarda herhangi bir yükümlülük üstlenmemelidir. Milletvekilleri görevlerini tam bir özgürlük içinde yerine getirmelidir.

  Milletvekilleri görevde bulundukları süre içerisinde her yasama dönemi sonlarında iletişim araçları yoluyla topluma mal beyanında bulunmalıdırlar.

  Milletvekillerinin söylemleri yaşam biçimleri ve davranışları birbirine uyumlu olmalıdır.

  Topluma örnek olmalıdırlar.

  Milletvekilleri tüm faaliyetlerinde temsil ettikleri vatandaşlarına karşı açık ve şeffaf olmalıdırlar.

  Çalışmaları hakkında sürekli olarak halka ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim araçları kanalıyla bilgi vermelidirler Sorulan soruları cevaplamalıdırlar.

  Bu gibi durumlar karşısında kamu yararını önde tutmalıdırlar Bu konuda çıkar çevrelerinin baskılarına boyun eğmemelidirler

  Milletvekili olan bir kişi eğer kamu kurumlarında görev alacaklar hakkında atama ve benzeri şahısları değerlendirme gibi bir güç kullanacaksa tarafsızlık liyakat ve kamu yararına önem vermelidir.

  Milletvekilleri seçildikten sonra sadece kendilerine oy verenlerin değil vermeyenlerin de vekili olduklarını dikkate alarak temsil görevini yürütmelidirler. Her konuda demokratik kuralarla uygun hareket etmelidirler

  Görevlerini yerine getirmeleri sırasında tarafsız olmalıdırlar
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Millet vekilleri halk tarfından seçilmiş olan ve mecliste halkın birer sesi olan kişilerdir. buna bakıldığı zaman millet vekillerinin görevinin halkın isteklerini bildirmek ve onların sorunlarına çözüm aramak gibi bir uğraşları olduğu düşüncesi çıkmaktadır.
+ Yorum Gönder


milletvekilleri