+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fizik uğraşı ve alanları hakkında genel bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fizik uğraşı ve alanları hakkında genel bilgi
  Fizik uğraşı ve alanları hakkında genel bilgi

  Fizik, deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır Doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel yönteamlerle ifade etme amacıyla, doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmektir Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanır Diğer bilimlerin (kimya, biyoloji…) ya da uygulama alanlarının (mühendislik, tıp…) kanunları, fizik kanunlarına dayanır; veya fizik kanunlarından türetilebilir Fizikçi, maddenin temel özelliklerini inceler Bunun için, maddenin temel yapıtaşlarını arar, ve bunların etkileşimlerini araştırır Fizik makro ve mikro evreni yöneten, şekillendiren yasaları araştırır
  Dünyamızda son yüzyıl içerisinde ve özellikle ikinci dünya savaşından sonra yaşanan teknolojik gelişmelerin kaynağının fen bilimleri olduğu herkes tarafından kabul görmektedir Fen bilimlerin gelişmesi ise doğa ve laboratuvar araştırmalarına dayanmaktadır Laboratuvarlar da yapılan bilimsel keşifler daha sonra teknolojik olarak toplumun hizmetine sunulmaktadır Fen öğretiminin amacı, öğrencileri ezbere teşvik etmekten daha çok öğrenmeyi pozitif hale getirebilmek için bir doğa bilimi olan fiziğin, kuramsal, görsel yöntemler, deney, proje gibi farklı yöntemlerden yararlanarak öğretilmesi olmalıdır Bilim ve teknolojinin hızlı değişmesine paralel olarak Fen bilimleri kapsamıda değişmektedir Bu gelişmeleri bireylere kazandıracak olanlar fen/ fizik öğretmenleridir Fen bilimlerine dayanılarak üretilen teknolojinin toplumların gelişmesine sağladığı katkılar sayılamayacak kadar çoktur Bu nedenle fizik ve diğer fen bilimi disiplinlerinin önemi gittikçe artmaktadır

  Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir.jpg

  Fizik Eğitiminin Amaçları:
  - Öğrencilere, bilimin özünü kavrayabilmeleri için gerekli olan çalışma yöntemleri, problem çözme, inceleme ve genelleme yapma becerilerini kazandırmak
  - Yapılan çalışmalardan zevk alan öğrencinin fen bilimlerine karşı olumlu tutumunu geliştirmek Ayrıca teknik becerilerin gelişimine de katkıda bulunmak
  - Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme
  - Öğrencide bireysel öğrenme duygusunu geliştirmek, bilimsel düşünme yeteneği kazandırma
  - Teorik bilgiler yanında deneysel ve görsel yollarla zenginleştirilen bilim ve öğretmen adayları yetiştirmek
  Fiziğin liselerde okutulmasının doğa olaylarını anlama-düşünce yeteneğini geliştirme dışında ki bir başka amacı ise fizik ve mühendislik dallarında lisans eğitimi yapan öğrencilere iyi bir alt yapı sağlamaktadır Çünkü bu dallarda eğitim gören gençlerin daha kaliteli yetişmesi ülkenin teknolojik gelişimi acısından büyük önem taşımaktadır Ortaöğretim bilimselliğin bilinçli bir şekilde kazanılabileceği ilk aşamadır Fizik bu süreçte kullanılabilecek en önemli süreçlerden biridir çünkü bu disiplinin konusu hayat ile iç içedir ve gelişmesinde birincil kaynak bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır Günümüz insanının hayatının her safhasını etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmesi için temel fizik eğitiminden geçmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir Böylece bireyler bilimin değerini anlar ve ona karşı pozitif bir tutum geliştirir teknolojinin toplumsal yaşantı üzerindeki etkisini anlar ve en önemlisi bilim teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi birbirlerini nasıl etkilediklerini anlayabilir
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fizik bilimi doğada meydana gelne bir çok şeye açıklama getirmek isteyen bir bilimdir. bu bilimde yapılan her şey deneysel olarak yapğılmakta ve bir problem çözülürken yapılması gereken aşamalardan geçilmektedir. mesela önce verile toplanır daha sonra hipotez kurulu gibi yani fizik deneysel olarak iş yapan bir bilimdir.
+ Yorum Gönder


Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir