+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Özel mektup giriş gelişme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Özel mektup giriş gelişme
  Özel mektup giriş gelişme

  Mektubun Tarihi
  Mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar ortaya çıkmış eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler; Mısır firavunlarının diplomatik mektupları (MÖ 15. - 14. yüz yılları) ile Hitit krallarının Hattuşa (Boğazköy) arşivinde bulunan mektuplarıdır. Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini, Yunan edebiyatında görürüz. Mektup, bir edebiyat türü olarak, özellikle Latin edebiyatında gelişip yaygınlaşmıştır. Bu alanda yazanların başında Cicero (MÖ 106 - 43) gelir. Rönesans’tan bu yana Avrupa’da çeşitli ülkelerde bu türün yaygınlaştığı görülür. Özellikle Fransa’da mektup türü büyük gelişme göstermiştir. Mektup türünün Türk edebiyatında epey uzun bir geçmişi vardır. Münşeatlarda (Nesir halindeki yazıları bir araya toplanmasından meydana gelen eserlere denir.) resmi ve özel mektuplara geniş yer verilirdi. Şinasi’ nin öncülüğünde başlayan düz anlatım akımı, mektuplarda da etkisini göstermiş; Tanzimat’tan bu yana yazılan özel mektuplarda yapmacıksız, doğal bir anlatım kullanılmıştır.

  Özel mektup giriş gelişme.gif

  Mektupta Amaç

  Bir haberi almak ya da vermek.
  Bir konuyu yazılı olarak tartışmak.
  Herhangi bir konuda sevincimizi ya da üzüntümüzü bildirmek.
  Birinden yardım dilemek ya da ona yardım etme isteğinde bulunmak.
  Bir işi sonuçlandırmak.
  Mektupta Biçim
  1. Hitap: Mektup yazılan kişiye olan ilgi ve yakınlığımıza bağlıdır. Samimi olduğumuz kişilere “Canım, Dostum”, yeni tanıştığımız ya da resmi olduğumuz kişilere “Bay, Bayan, Sayın” şeklinden hitap edebiliriz.
  2. Giriş ve Gelişme: Mektubun amacını belirten bölümdür. Amaca doğrudan doğruya girilir. Bir haber öğrenmek için mi, bir sorunu tartışmak için mi, bir mektuba cevap olarak mı yazıldığı bu bölümde ortaya konur.
  3. Sonuç: Bu bölümde klişeleşmiş cümleler, selam ve iyi dilekler yer almalıdır.

  Mektup Yazılırken Uyulması Gereken İlkeler

  Mektup çizgisiz ve beyaz bir kağıda yazılmalıdır.
  Kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır.
  Mektup, kurşun kalemle yazılmamalıdır.
  Mektup kağıdının sağ üst kısmına yazıldığı yer ve tarih konulmalıdır.
  Mektup bitince imzalanmalı, sol üst köşesine de adres yazılmalıdır.
  Mektup Zarfı

  İçindeki yazılar okunmayacak kalınlıkta olmalıdır.
  Gönderenin adresi zarfın ön yüzünün sol üst köşesine yazılmalıdır.
  Gideceği yerin adresi orta sağ kısma yazılmalıdır.
  Gideceği kentin adı, en alt sağ köşeye büyük harflerle yazılmalıdır.
  Pul sağ üst köşeye yapıştırılmalıdır.
  Mektup Çeşitleri

  Özel Mektuplar
  İş Mektupları
  Resmi Mektuplar
  Edebi ve Felsefi Mektuplar
  Açık Mektuplar
  Özel Mektuplar

  Özel Mektuplar
  Tanışan ve aralarında bir yakınlık olan kişilerin birlerine yazdıkları mektuplardır.

  Özel Mektup Çeşitleri

  Teşekkür mektubu
  Baş sağlığı ve teselli mektubu
  Özür dileme mektubu
  Davetiye mektup ve kartları
  Tebrik mektubu
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mektup türünün tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. mektup yazan kişiler haber almak veya vermek için veya bir şey paylaşmak için yazarlar. kişi eğer sadece bir kişiye o kişiler de anne baba arkadaş kardeş gibi kişier ise onlar yazılan mektuplar özel mektuplar sayılır.
+ Yorum Gönder


mektup,  giriş gelişme sonuç mektup örnekleri,  mektup gif,  giriş gelişme sonuç kompozisyon örnekleri birine mektup,  mektupta giriş gelişme sonuç,  mektup örnekleri giriş gelişme sonuç