+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Örgütsel kültürleşme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Örgütsel kültürleşme
  Örgütsel kültürleşme

  Bazı kavramlar vardır ki daha adı söylenirken resmen tiksinti duyulur. Şeytan çarpmışa dahi dönersiniz. Kimse bu kuramla atlandırılmak istenmez. Fakat gelin görün ki tiksinti duyulan nice kuramlar yaşama girip normal ilişkiğe döner ve ondan çıkar oluşturuluyorsa da normal akışta kanıtsanır. İkili bir dünya değerlerine girersiniz. Adıyla tiksinti ve yaşayrak yapılanarak kültürleşme gerçekleri saydamlaşır. İspiyonculuk kavramı bunun en net verilecek örnek olmaktadır. Kimse kendine ispiyoncu denilmesini istemez. Kimse ispiyonculardan normal insan gibi söz etmez: Fakat gelin görün ki oluşan yapılanış ve toplumsal kültürleşme ile de ispiyonculuk brakın basit ilişkileri, siyasal tavra ve insan değerlendirmesine dek önemli argüman olmaktadır. Herkes yanlış olduğunu ve yapmadığını söylesede yine bu yol ile nice ilişki karar da verilmektedir. Burdan daha genelde iktidardan normal insana kazanç ve duruş da belirlniyorsa o zaman adından tiksinilen ispiyonca yaşamsal kültürel davranış ve siyasal kayırmada önemli kural haline gelmektedir. Ne yazık ki istemsek dahi artık ispiyonculuk ile oluşan yapısal önemli değerler dahi artık ülkemizde yatsınmaz gerçekelr olmaktadır. Ne kadar “yoktur” densede her yerde mutlaka birilerinden birileri için “bu ispiyoncudur” ifadesini sıkca duyarsınız. Daha acısı bunlar toplumsal kanıtsanmadan öte başarıların gücün de oluşturulduğuna tanık oluruz.

  Örgütsel kültürleşm.jpg
  Kıbrıslılarda ispiyonculuk, Osmanlı döneminde Jürnalciler, masalarda bazen Muyan Emmiler, çağdaş yumuşak ifadelerle de muhbirler tamımlarla bu kuram oldukça yaygın duyulmaktadır. Özelikle otoriter yapılarda, birilerinden öğrenme ve kayırmalarda kulanılmak için kulandırılan insan ilişkilerinden önemlisi oluyor. Bir anlamda otoritenin kayırmanın ve ötekileştirme ayracının önemli kurallı haline ispiyonculuk getirildi. Hem çok etkin hemde söylenmesi tehlikeli olunuyor. Korkudan başlayarak yalaka yalana ve yağcılığa dek zengin değerlerin bileşkesiyle ispiyonculuk yapılmaktadır. Hem ispiyoncu kulandıran hemde ispiyoncu olma ilişkisi karşılıklı çirkinliklerin ve insan aşağlanmasının yanında şüpe ve zayıflıklarının da yansıtılma sonucu olmaktadır. Piskolojik siyasal ve otoiriter ile kötü niyetlerin bileşksi haline geldi. Ne yazık ki yaşama yerleşip kanıtsanınca da çok normal davranış olarak da algılanıp, umursanmaz.
  Bazı olgular vardır ki bilmesekde farkında olmasak dahi fark etmez. Çoğu zaman onların kurbanı veya kısgacında bizi değerlendirirler. İspiyon ağıda bunların en acımasız ve aşağlatırılan kuralalrdan biridir. Hiç düşünmediğiniz alanda dahi bu kural işliyorsa onun nasibini de alırsınız. Ufak bir işinizin olup olmamasına veya girdiğiniz ve başarılı olduğunuz sınavda başarısız kılınmanızda hesapta kafanızda olmayan ispiyoncuların “bu bizden değildir” bilgisiyle sorgulandığınız çokca oldu. İstemeseniz dahi farkında olmamanıza rağmen mutlaka ilgili konuda ispiyoncu kıyaslarla yargılatıldığınız değerlendirildiğiniz mutlaka oldu. Varsın siz bunun farkında olmayın veya “bana ne değin”. Farketmez; Çünkü ispiyonda kendine kar sağlama adına çoğu kez nice kişi tam aksi yansıtılarak kendine pay alma sağlanmaktadır. Öylesi insanlar da ispiyon yapıyor ki öğrendiğiniz zaman bunların başarısız ama bu yol ile nasıl makbule geçtiklerine de tanık olursunuz.
  Dayrede, kahvede, sağda solda konuşurken ansızın birisi sizin dediklerie göre değil kendisi bilgi aktararak göz girme adına banbaşka şekil ile iletir. Unutmayalım; ispiyonu yapan kadar onu yaptıran da vardır. Onun da zaten bu yola baş vurma sonucu da resmen normal değil anormal insan arayışı sonucu uygulama yaptırıyor. Zaten ispiyoncu ve ispiyon isteyenin olmasıyla oluşan buluşma işin gerçeğini ortaya koymaya yeter. İspiyoncu olunca da birilerine yakın olunca daha fazla ilgi ve güç alırsınız. Sora dileme davranışla yakına kendine ayrıcalıklı paydan güce ulaşırsınız. İspiyonu alan da insanlar arası ayrıcalıklar tercihler ve dost düşman belirler. Böylesi olgular yapısalaşan sonuçla da egemen örgütsel kurum oluşturur. İspiyon normal ilişkilerde ve basit alanlarda olunca fazla göze çarpmaz. Sadece ispiyon ispiyoncu ilişkisi ve etkilenen kesimi sarar. Ama konu yöneten ve siysal eksene oturunca genel ülkesel travma haline gelir. Öyle gelir ki artık başkalaşım ve farklılaşmalarla banbaşka bir dünya oluşur. Bu kez oldukça kötü olan ispiyon sonuçta üst makamdan dağıtılan paya dek oldukça etkin silah olur ve yağdan yalakaya ve yalandan iki yüzlülüğe dek değerlerin öne çıkmasını yaratır.
  Bunları bizim ülkde sık sık yakalarsınız. Bir dayrede müdür bakan ispiyoncusunun nelere geldiğini hatta ispiyonculuktan müdürlüğe başka makama gelişi hep yaşadık. Çünkü ispiyonculuk hep yandaş ve karşıtı aradığı için de birileri direk birileri de ispiyoncular ağını kulanarak belirli yerlere kolayca gelirler. O zaman da bakarsınız bir müdür dayresini şöferinden veya temizlikcisinden bilgi ile öğenir veya kendine en yakını bigisine bakmaksızın yanına alıp çanta gibi kulanır. Başarılı bazı kesimler sınava giderken yine ispiyoncularla daha sıkı fıkı olup kazanma davrnışları oldukça fazladır. Yine oldukça akademik başarılı nice insan yine ispiyoncuların “bizden değildir” bilgisiyle de nasıl hasır altı edildikleri de hep bilinen duruşlar olmaktadır. Çünkü dikkat edilirse ne zaman herhangibir konuda bir şey olacak, hemen parti ilişkileri öne çıkar. Bazen dayrenin haberi yokken dayre adına iş yapıp bitieren ispiyoncu partizanlar artık kanıtsandı. Kaçak işler ve daha en basit net olan olgular hep sağ olsun ispiyonlarla nasıl başkalandığını hep yaşadık. Hatta yukarda dediğim gibi bu mekanizmadan habersiz olanlar veya iktidara karşı olmamalrına rağmen ispiyoncular sayesinde nasıl geriye atılıp ötekileştirilen nice insan vardır. Kahvede söylemediği sözlerin söylenmiş gibi gitmesi, sırf ispiyonucuya dokunlduğu için onun hakında yanlış bilgilerin gidilip sorgulanıp dıştalanan nice insanlar vardır.
  Daha sıralacağım nice olay gündelik akıp gidiyor. Ama sorarsanız “ispiyonculuk çok kötü: Buna baş vurmayız” denecektir. Ama hayat da bunun aksini gösteriyor. Boşuna yalan yalaka ve yağcılık ile ötekileştirerek bendekine ödül ilişkisi sonuçta ispiyonu daha acımasız kılmaktadır. Buna yetkinin mutlak olması da eklenince işler tamam oluyor Bir müdürün odacıdan temizlikciden dayresindeki partili partisizi öğenmesi hatta kimin ne yaptığını ordan alacağı bilgilerle deyerlendirmesi sıkca duyulan uygulama oluyor. Yine sırıtırcasına ispiyoncuların acemice yaptıkları izlemeler de bilinince onlara karşı duyulan yakınlıktan önem vermeler de bu meslekcileri daha da güçlendirmektedir. Hatta ispiyonla çalışan ve bilgileriyle davranan idarecielr de oldukça güç haline gelip diledikelrini yapmaktadır. Bunlar bize ispiyonun aslında herkesi srmalayan bir düşünce yapısal şekle geldiğini hep anlatır. En yakınızdaki sizinle konuşurken ansızın üste gidip başka anlatması davranışı artık doğalaştı. Bunun direk yapısal örneğini de son Erdoğan ziyaretindeki havaalanı protokol süresinde yaşadık. Çünkü yağdan ispiyondan ve karşıtı dıştalama düşüncesiyle oluşan yapılanış başka türlü davranamazdı. Olanı değil kendine çıkar yaratanı konuşurken, sonuçta nasıl gaflar ve acemilikler de yapıldığını hep gördük. Bunların ilk temeli de ispiyonla başlayan damlacıkların oluşturduğu devasa gerçek olmaktadır. Yapmacıklar hamasetler ve en ufak olmayacak gaflarla bir sentezi birlikte yaşadık.
  Kısaca ispiyonculuk adıyla dahi bize ne kadar kötü ifade olduğunu anlatmaya yeter: Yine tam aksi olarak da bizde kültürleşip siyasal ilişki biçimi olduğu için de ne kadar kanıtsandığını da yaşıyoruz. Bu çelişki sonuçta yaşamla gerçek ifade etme üçkenindeki farkı ortaya koyar. İspiyon kötü ama bunu egemen örgütsel yapıp güç haline gelince de etkin olur. Tıpkı yanlış tehlikeli olan uyuşturucu ve kumarın ekonomik güç ve kazandıran olunca nasıl acımasız olma kadar dokunulmaz çıkar da olması gibi. Bunlar sistemin zırhı ve yaşama kültürleşme olarak yerleşince sadece kelimesel kötü anlam dışında bir şey kalmaz
 2. Acil

  Örgütsel kültürleşme isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder