+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda 2012 Kimya gazlar çıkmış sınav soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  2012 Kimya gazlar çıkmış sınav soruları
  2012 kimya gazlar çıkmış sınav soruları

  ÇÖZÜMLÜ TEST
  2012 kimya.jpg
  1
  . I- 16 gram oksijen gazı
  II- 3,01.1023 tane He gazı
  III- 6 gam C içeren CO2 gazı

  yukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak
  verilmiştir ?(C=12 O=16)

  A) I>II>III B) I=II>III
  C) I=II=III D) II>III>I
  E) I=III>II

  Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol
  0,5. 22,4 = 11,2 litre
  II- 3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre
  III- 6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre

  Cevap C

  2. 3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

  A) 74 B) 32 C) 40
  D) 56 E) 14

  Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol

  0,05 mol 3,7 gramsa

  1 mol X

  X= 74 gram/ mol

  X=40 gr/molÞX+32+2= 74
  Cevap C

  3. 8 gram oksijen gazında kaç tane atom
  vardır ? (O=16)

  A) 3,01.1023 B) 6,02.1023
  C) 12,04.1023 D) 1,505.1023
  D) 24,08.1023

  Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı

  1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa

  0,25 mol O2 de X

  X= 3,01.1023 tane atom Cevap A

  4. 0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

  A) 2/3 B) 3/2 C) 1
  D) 3/7 E) 7/2

  Çözüm :

  0,2 mol 32 gramsa

  1 mol ?

  ?= 160 gr/mol

  X= 56 gr/molÞ2.X + 3.16 = 160

  X/Y= 7/2ÞX/Y = 56/16 Cevap E

  5.

  I- XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
  II- XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

  Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

  A) 24-32 B) 14-12 C) 12-16
  D) 32-23 E) 12-14
  Çözüm :

  2 X + Y = 28
  X + 2Y = 44

  X= 12 Y= 16 Cevap C

  6. Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

  A) 12 B) 14 C) 23
  D) 27 E) 40

  Çözüm :

  2.X / 6.1 = X= 12 Cevap AÞ80/20


  7. NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?
  ( C=12 O=16 N=14 H=1)

  A) 20 B) 40 C) 60
  D) 80 E) 90

  Çözüm :

  NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.

  0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
  X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.

  0,5 molde 0,3 mol CO varsa

  100 molde X

  X= 60 Cevap C


  8. 1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

  A) 6,72 B) 22,4 C) 2,24
  D) 1,68 E ) 4,48

  Çözüm : n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom

  1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa

  X mol 0,3 mol atom

  X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre

  Cevap D

  9. 3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

  A) 14 B) 21 C) 22
  D) 28,5 E) 32,5

  Çözüm :

  CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr

  N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr
  = 7,5 gr

  NO= 7,5 gr

  Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr. Cevap D

  10. Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

  A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4
  D) 1,12 E) 11,2

  Çözüm :

  C2H6= 15/30 = 0,5 mol

  Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.

  0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4 Cevap E

  11. X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

  A) 12 B) 14 C) 16
  D) 32 E) 40
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çözüm :

  Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.

  X= 12Þ2.X + 4.1 = X+16 Cevap A

  12. XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

  A) 12 B) 16 C) 23
  D) 24 E) 40

  Çözüm :

  (32 + 3.Y) Y = 16 Cevap BÞ= 2.(24 + Y)

  13. 0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) XY B) XY2 C) X2Y3
  D) XY3 E) X2Y

  Çözüm :

  1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.
  Cevap C


  14. 0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

  A) 2 B) 3 C) 4
  D) 5 E) 6

  Çözüm :

  0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise

  1 mol ?

  ? = 250 gram

  64 + 32 +64 + 18.X =ÞCuSO4XH2O = 250 250

  X= 5 Cevap D

  15.0,2 molünde 2,4 gram X ve 3,2 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır ?

  A) 28 B) 28/6,02.1023

  C) 14/6,02.1023 D) 6,02.1023

  E) 6,02.1023/28

  Çözüm :

  1 mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 6,02.10 23 olduğundan 28/6,02.1023 olur.
  Cevap B

  16. 2 mol CO2 için ;

  I- 2 mol C içerir.
  II- 4 mol O atomu içerir.
  III- 6,02.1023 tane CO2 molekülüdür.
  IV- Toplam atom sayısı 6x6,02.1023 dür.

  Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur ?


  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) I,II ve IV E) II,III ve IV

  Çözüm :

  I- 1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
  II- 1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
  III- 1 mol CO2 6,02.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1,204.1023 tane CO2 molekülüdür.
  IV- 1 mol de 3x6,02.1023 tane atom varsa 2 mol de 6x6,02.1023 tane atom bulunur.

  Cevap D

  17. CuSO45H2O bileşiğinin kütlece % kaçı H2O dur ? (CUSO4=160 H2O=18)

  A) 18 B) 36 C) 54
  D) 72 E) 90

  Çözüm :

  1 mol CuSO45H2O= 250 gram olup 90 gramı sudur.

  250 gram da 90 gram su varsa

  100 gramda X

  X= 36 Cevap B

  18. 8 gram XH4 12,04.1023 tane H atomu içerdiğine göre 1 mol XH4 kaç gramdır ?

  A) 8 B) 16 C) 32
  D) 64 E) 80

  Çözüm :

  n= n= 2 mol H atomuÞ12,04.1023/6,02.1023

  2 mol H atomu içeren bileşik 8 gram ise

  4 mol H içeren bileşik ?

  ? = 16 gram Cevap B

  19.X2S in 0,1 mol ü 3,4 gramı ise X2O nun
  0,2 mol ü kaç gramdır ?(S=32 O=16)

  A) 1 B) 18 C) 3,6
  D) 2,8 E) 3,2

  Çözüm :

  0,1 mol X2S 3,4 gram ise 1 molü 34 gram olup X in atom ağırlığı 1 olur. X2O= 18 olup 0,2 molü 3,6 gram olur.
  Cevap C
  20. Aşağıdakilerden hangisi N.Ş.A da en fazla hacim kaplar ? (C=12 H=1 He=4 N=14)

  A) NH3 B) He C) CO D) NO E) N2O

  Çözüm: Molekül ağırlığı küçük olanın molü büyük olur. Mol sayısı büyük olanın hacmi de büyüktür.
  Cevap B

  21.
  I- 6,02.1022 tane SO2 molekülü
  II- N.Ş.A da 8,96 Lt hacim kaplayan NH3 gazı
  III- 0,1 mol SO3 gazı

  Yukarıda verilen gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?
  (S=32 O=16 N=14 H=1)

  A) I>II>III B) III>II>I C) II>III>I
  D) I=II>III E) III=II>I

  Çözüm :

  SO2 = 6,02.1022/6,02.1023 = 0,1 mol
  0,1 .64 = 6,4 gram SO2

  NH3= 8,96/22,4 = 0,4 mol
  0,4.17 = 6,8 gramNH3

  0,1.80= 8 gram SO3

  Buna göre III>II>I dir. Cevap B


  22.C3H6 gazı için aşağıdakilerden
  hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A) N.Ş.A da 4,48 litresi 8,4 gramdır.
  B) N.Ş.A da öz kütlesi 1,875 gr / lt dir.
  C) 1,204.1023 tanesi N.Ş.A da 4,48 lt dir.
  D) 0,5 molü 4,5 tane atom içerir.
  E) 3,01.1022 tane molekülü 1,8 gr C içerir.

  Çözüm : 1mol C3H6 da 9 mol atom varken 0,5 mol C3H6 4,5 tane değil 4,5 mol atom bulunur.

  Cevap D

  23. Avagadro sayısı kadar atom içeren Fe2O3(k) bileşiği için aşağıdakilerden
  hangisi doğrudur ?(Fe=56 O=16)

  A) 32 gramdır.
  B) 5 mol dür.
  C) N.Ş.A. da 22,4 litredir.
  D) 2 mol Fe içerir.
  E) 48 gram O içerir.

  Çözüm :

  Avagadro sayısı kadar atom= 1 mol atom
  1 mol Fe2O3 de 5 mol atom varsa

  X mol 1 mol atom
  X= 0,2 mol Fe2O3 dür.
  1 mol Fe2O3 160 gram olduğuna göre 0,2 mol ü 32 gramdır.
  Cevap A
  24. 0,4 mol SO2 ile N.Ş.A da 11,2 litre hacim kaplayan CO gazında toplam kaç mol O atomu vardır ?

  A) 0,8 B) 0,5 C) 2,5
  C) 1,3 D) 0,9

  Çözüm : 1 mol SO2 de 2 mol O varsa

  0,4 mol de X

  X= 0,8 mol O atomu

  1 mol CO da 1 mol O varsa

  0,5 mol O da X

  X= 0,5 mol O atomu

  0,5 + 0,8 = 1,3 mol O atomu
  Cevap C


  25. 11,2 gram C2H4 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A) 4,8 gram C içerir.
  B) 1,6 gram H içerir.
  C) 0,5 mol dür.
  D) 2,408.1023 tane molekül içerir.
  E) N.Ş.A da 8,96 litre hacim kaplar.

  Çözüm :

  n=0,4 mol. CevapÞn= 11,2/28 C

  26. 0,4 molü 40 gram olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir ? ( C=12 S=32 Ca=40 O=16 N=14)

  A) NH3 B) Ca(OH)2 C) NO
  D) CaCO3 E) SO3

  Çözüm :

  0,4 mol 40 gramsa

  1 mol X

  X= 100 gram CaCO3=100 olduğundan

  Cevap D

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Gazlar maddenin halleri dörte ayrılmaktadır. bunlardan biride gazlardır. gazlar maddenmin en düzensiz halidir. ve bu hal sıkıştırılma gibi, bir özelliğe sahiptir. bunun dışında gazlar tek başına 10. sınıfta kimya dersinde bir konudur. ve o kadar da kolay olan bir konu değildir.
+ Yorum Gönder