+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Eş Anlamlı Kelimeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Eş Anlamlı Kelimeler

  Eş Anlamlı Kelimeler Hakkında Bilgi


  Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

  Örnekler:
  kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç

  Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.

  Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:
  deprem-yer sarsıntısı-zelzele,
  kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen

  SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ

  Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

  Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

  Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

  Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci
  Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh
  Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız
  Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz
  Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek
  Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim
  Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam
  İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare
  Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin
  Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan

  UYARI:
  Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

  SİYAH – KARA
  Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
  (SİYAH’la eş anlamlıdır.)

  İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
  (SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

  AK – BEYAZ
  Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
  (”AK”la eş anlamlıdır.)

  Bakkaldan beyaz peynir al.
  (”AK”la eş anlamlı değildir.)

  UYARI :
  Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
  Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
  Bu sene bol para kazandım. (çok)
  Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
  Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

  UYARI:
  Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
  Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
  Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
  Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
  Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Eş Anlamlı Kelimeler

  Öğrenci-Talebe
  Öğretmen-Muallim
  Dizi-Sıra
  Zırnık-Metelik

  Problem-Sorun
  Siyah-Kara
  Soru-Sual
  Cevap-Yanıt
  Yel-Rüzgar
  İşçi-Amele
  Sevinç-Mutluluk
  Rüya-Düş
  Aş-Yemek
  Doğa-Tabiat
  Esir-Tutsak
  Vazife-Görev
  Öykü-Hikâye
  İlave-Ek
  İstikbal - Gelecek
  Yetenek- Beceri
  Yaşlı- İhtiyar
  Siyah- Kara
  Okul- Mektep
  Önder-Lider
  Hısım-Dost
  Hasım-Düşman
  Ana-Temel-Esas
  Dilek-İstek-Arzu
  Armağan-Hediye
  Cimri-Pinti
  Siyah- Kara
  Önder -Lider
  Hısım- Dost
  Güç -Kuvvet
  Dizi- Sıra
  Kıyı – Kenar
  Tümce- Cümle
  Akıl- Us
  Ulus- Millet
  Asır- Yüzyıl
  Yılmak- Bırakmak
  İmtihan-Sınav
  Küçük-Ufak
  İhtiyar-Yaşlı
  Kirli-Pis
  Kuvvetli-Güçlü
  Çabuk-Acele
  Yılmak-Bıkmak
  Atik-Seri
  Resim- Fotoğraf
  Elbise -Esbap
  Yurt-Vatan
  Yanıt-Cevap
  Tümce-Cümle
  Ulus-Millet
  Sözcük-Kelime
  İhtiyar-Yaşlı
  Sebep-Neden
  Arzu-İstek
  Kalp-Yürek
  Uygarlık- Medeniyet
  İdare - Yönetim
  İdadi - Lise
  Sorumluluk- Mesuliyet
  Dam- Çatı
  Abece – Alfabe
  Deva – İlaç
  Barış- Sulh
  Resim- Fotoğraf
  Çabuk – Tez
  Araç – Vasıta
  Sıfat-Önad
  Ad-İsim
  Muallim-Öğretmen
  Duru-Berrak
  Meydan-Alan
  Deprem-Zelzele
  Gezmek-Seyranetmek
  Fakir-Yoksul
  Cet- Ata
  Hatıra-Anı
  Doktor-Hekim
  Cevap-Yanıt
  Veteriner-Baytar
  Yıl-Sene
  İhtiyaç-Gereksinim
  Abide-Anıt
  Okul- Mektep
  Hekim- Doktor
  Ulu- Yüce
  Hatıra- Anı
  Hediye- Armağan
  Yıl -Sene
  Misafir- Konuk
  Sevinçli-Neşeli
  Cimri-Pinti
  Irmak-Nehir
  Dost-Arkadaş
  Vazife-Görev
  Hasret-Özlem
  Emniyet-Güven
  Çağrı-Davet

  Sene-Yıl
  Traktör -Motor
  Ayakkabı-Kundura
  Matem-Yas
  İmtihan-Sınav
  Rüştiye---Ortaokul
  Yetenek---Kabiliyet
  Uygarlık---Medeniyet

 3. Ziyaretçi
  abece - alfabe
  abus - somurtkan
  acıklı - gussalı - kederli
  açar - anahtar
  açmak - çözmek
  adele - kas
  affedin - pardon
  ağırbaşlı - ciddi
  ahmak - budala - dangalak - salak
  akça - nakit
  aksak - topal
  aktarmak - göçürmek
  ala bezek - alaca
  alan - meydan - saha
  alçak gönüllülük - tevazu
  alet - araç
  alıkoymak - saklamak - yubatmak
  Allah’a ısmarladık - hüdahafız - selamat kalın
  ambar - depo - kiler
  anane - gelenek - örf
  anlam - mana
  ant - yemin
  araç - alet - vasıta
  arıza - bozukluk - kusur
  art - arka
  arzuya yetişmek - mazhar olmak
  asil - soylu
  askı - asılgan
  aşikârlık - vuzuh
  ata ana - ebeveyn
  atlamak - atlanmak - tullanmak
  avuç - aya
  aydın - ziyalı
  aynı - tıpkı
  azami - en çok - maksimum
  azlık - ekalliyet
  bağ - teneklik
  bağlama - ambalaj - paket
  baharat - edviye
  bakış - nazar
  barama kurdu - ipek böceği
  basınç - tazyik
  başak - sümbül
  başkan - reis - sadır
  başşehir - payitaht
  bayak - demin
  baytar - veteriner
  bedharç - savurgan
  belediye - icraiye komitesi
  belirti - gösterge
  beniz - bet
  bereket - bolluk
  beyanat - demeç
  bibi - hala
  bıldır - geçen yıl
  bilgisiz - cahil
  bilvasıta - dolaylı
  biraz - azıcık - bir kadar
  birgelik - el birliği
  birtakım - bir kadar
  bizzat - şahsen
  borcu olmak - ikmale kalmak
  boşboğazlık etmek - zırvalamak
  boz renk - gri
  bozulmuş - yoz
  bronz - tunç
  budur - işte
  bulak - pınar
  bundan ilave - caba
  burum - büklüm
  bütün - cümle - olanca - tamam - tüm
  büyütücü - büyüteç
  caka - gösteriş
  cani - katil
  celep - çodar - maldar
  cenup - güney
  cesur - yürekli
  ceza - müeyyide - yaptırım
  cihaz - aygıt
  cırık cındır - lime lime
  cumartesi - şembe
  çaba - ceht - gayret
  çağlayan - şelale
  çalım - loka
  çapkın - avratbaz
  çarpışma - tokuşma
  çekici - cazibedar
  çelik - polat
  çepçevre - etrafını alarak - yüzük kaşı
  çeşni - taam - tat
  çevre - etraf
  çiğin - omuz
  çıkış etmek - gösteri yapmak
  çıngıl - çakıl
  çiş - sidik
  çodar - celep
  çökme - göçük
  da - bile - dahi
  daimi - sürekli
  dal - ihtisas
  dam - çatı
  darbe - vuruş
  dayak - dövme - kötek - vurma
  daye - dadı - lala
  değer - paha
  değişmek - değiştirmek - mübadele etmek
  dek - kadar
  delil - dayanak - gerekçe - ip ucu - kanıt
  demin - bayak - biraz önce
  deneyim - tecrübe
  derece - termometre
  derman - ilaç
  dert - çile
  detay - tafsilat - teferruat
  devlet evi - lojman
  dik - dikey - sarp
  dil bilimi - dilcilik
  dimdik - gaga
  dinmek - dayanmak - durmak - kesilmek
  dış - hariç
  diyar - ülke
  doğal - tabii
  doktor - hekim - tabip
  dolaşık - çetrefil - girift
  donatım - teçhiz
  dönem - devir - devre
  döşek - yatak
  dudukuşu - papağan
  duru - berrak
  duyu - his
  dümbelek - dümbek - dümbül
  dürüm - dürmek
  düşlemek - hayal etmek
  düz - bozkır - direkt - doğru
  düzenlik - ova
  ecdat - ata
  eder - paha
  efkârıumumiye - içtimai fikir
  eğilmiş - meyyal
  ehlî - ehlileştirme
  ekinci - çiftçi - rençper
  eksik - noksan
  elçekme - feragat
  elmacık kemiği - elmacık sümüğü
  emin - emniyetli
  emrivaki - oldu bitti
  engebe - iniş yokuş - kabarık
  enternasyonal - beynelhalk
  erek - amaç
  ertelemek - sonraya saklamak
  eski - çaput - paçavra
  eşik - başlangıç
  etraf - çevre
  evsaf - hususiyet - seciye
  eylem - hareket - iş
  facia - fecaat
  fakat - ama
  farfara - boşboğaz - çerenci
  fayans - çini
  felç - ifliç - nüzul
  fevkettabii - tabiatüstü
  fikirleşmek - tasarlamak
  fırıldak - foya
  fışkırık - ıslık
  fukara - fakir - yoksul
  gaile - kaygı
  gamze - batık
  gayriadi - olağanüstü
  gecelemek - konaklamak
  geçim - dolanma
  geçmiş - mazi
  gelişmek - serpilmek
  gerçekleşme - tahakkuk
  gereksiz - abes - fuzuli - lüzumsuz
  gezi - seyahat
  gidermek - aradan kaldırmak
  girişim - teşebbüs
  gizli - illegal - saklı
  göçürmek - aktarmak - nakletmek
  gönder - bayrak ağacı
  görücü - elçi
  gösterişli - görkemli
  göz tutsağı - göz hapsi
  gözlük - aynek
  grup - deste
  güçlü - gürbüz
  güle güle - yakşı yol
  günah - cürüm - vebal
  gürüldemek - tangırdamak
  güvenlik - emin amanlık - emniyyet
  güzgü - ayna
  haberdarlık etmek - uyarmak
  hafıza - yaddaş
  hakikaten - fiilen - gerçekten - sahiden
  hâl - güç kuvvet - takat
  halen - şimdi - şimdice
  halvet - kuytu
  hamile - gebe
  hapishane - cezaevi
  harçenk - yengeç
  hariflemek - bunamak
  hasılı - hülasa
  hasta - rahatsız
  hatar - risk
  havadar - dayı - torpil - velinimet
  hayal - serap
  haylaz - nadinç - yaramaz
  hekim - doktor
  hemşire - tıp bacısı
  heyet - kurul
  hikaye - öykü
  Hindistan cevizi - hint kozu
  hırslı - fevri
  hıyanet - ihanet - suistimal
  homurdanmak - mırıldanmak
  hoşbaht - kutlu - mutlu
  hurdalamak - bozdurmak
  huy - hasiyet
  hüküm - yargı
  hürriyet - azatlık
  icat - buluş
  içerik - mazmun
  içtenlik - samimiyet
  idare etmek - yönetmek
  ifliç - felç
  iham - ima - telmih
  ihtar - haberdarlık
  ihtiyar - yaşlı
  ikmale kalmak - borcu olmak - payize kalmak
  ilan - duyuru
  ilga - lağvetmek
  iliklemek - düğmelemek
  ilkel - en adi - iptidai
  iltihak - katılma - koşulma
  imecilik - imece
  imtiyazlı - muaf
  incimiş - kırgın
  inkişaf - gelişme
  inziva - terkidünyalık
  iratçıl - müşkülpesent
  irmik - iri un - yarma
  ısıtmak - kızdırmak
  islam hukuku - fıkıh
  istidat - yetenek
  istintak - kovuşturma - sorgulama
  iş birliği - emektaşlık
  ışınlamak - şualamak
  işte - bu - budur - o - odur
  itibarlı - geçerli - saygın
  ıtır - esans
  ıvır zıvır - cefengiyat - lakırtı
  izdiham - kalabalık
  jenerasyon - kuşak
  jülide - dağınık - karışık
 4. Ziyaretçi
  kabile - boy
  kaçık - deli
  kadife - muhmel
  kağan - hakan
  kâinat - evren
  kalite - nitelik
  kalpak - papak
  kanaatçil - tutumlu
  kani olmak - yetinmek
  kapalı - içe dönük
  kaplan - pars
  kara - siyah
  karakorku - blöf
  karasinek - cibin
  karışmak - müdahale etmek
  karşılaşdırmak - kıyaslamak
  kas - adale
  kasti - kasten
  katı - koyu - misli - pek
  katlama - katmer
  kavramak - tutmak
  kaygı - efkâr - endişe - gaile
  kaynak - kaynama - menşe
  kazanmak - galip gelmek - yenmek
  keke - pepe
  keman - yay
  kent - köy - şehir
  kerhane - fahişehane
  kesinleşmek - katileşmek
  ketmenlemek - çapalamak
  kifayetlenme - iktifa
  kimi - bazen
  kinli - kindar
  kırağı - jale
  kirli - pis
  kıskıvrak - berk - muhkem
  kışkırtmak - fitnekârlık etmek
  kıyaslamak - karşılaşdırmak - mukayese etmek
  kızıl - kırmızı
  kodaman - büyük
  kollamak - himaye etmek
  komut - emir
  konstitüsyon - anayasa
  konuşma - nutuk - sohbet
  korna - sinyal
  koşul - şart
  kovuşturma - takibat
  köhne - çağ dışı - kart
  kömek - muzaheret - torpil - yardım
  köşe - künç
  kredi - borç
  kuldur destesi - çete - şebeke
  kural - kaide
  kurtulmak - halas olmak
  kuşak - nesil
  kutlulamak - kutlamak
  küçük - enik - ufak
  kül rengi - gri
  künç - köşe
  küsmek - darılmak
  lağlağıcı - şaklaban
  lal - dilsiz
  lazım - gerek
  letafet - letafet
  lisans - ali tahsil
  lügat - sözlük
  macun - mala
  mahalli - yerel
  mahlas - tahallüs
  mahsuldarlık - randıman - verim
  makul - akıllı - mantıklı
  mana - anlam
  manzara - görünüm
  maslahat - istişare
  matlaşmak - solgunlaşmak
  mazmun - içerik - muhteva
  mecra - yatak
  mehzur - sakınca
  memleket - el - ülke
  menteşe - reze
  merhametli - müsamahakâr
  mesafe - ara
  mesnet - dayak - istinat
  meşhur - ünlü
  metres - oynaş
  meydanca - pist
  mıh - mismar
  millet - ulus
  mırıldamak - hırlamak
  miyar - kıstas
  molla - hoca - imam
  muallim - hoca - okutman - öğretmen
  muhacir - göçmen
  muhazara - ders
  muhtekirlik - vurgun
  mukaddime - ön söz
  murakabe - nezaret - teftiş
  mutlu - mesut
  muvakkati - eğreti - geçici - muvakkat - muvakkaten
  mücevher - cevahir
  müezzin - ezancı
  mühür - kaşe
  münakaşa - tartışma
  müptezel - hürmetsiz
  müsabaka - yarışma
  müstemleke - sömürge - tekel
  müteaddit - birçok
  müzevir - haberci
  nakil - atama - göçürme - taşıma
  name - mektup
  nasır - kabar
  nazik - edepli
  necabetli - asil
  nehir - ırmak
  nesir - düz yazı - düzyazı
  netice - sonuç
  niçenci - kaçıncı
  nitelemek - karakterize etmek
  numune - emsal - göstermelik - örnek
  o an - derken
  oğru - hırsız
  olağanüstü - gayriadi
  oldukça çok - epey
  olur - tamam - yakşı
  oran - nispet
  ortaklaşa - birge - birlikte
  oturak - yerleşik
  oy vermek - ses vermek
  oysaki - oysa
  ödenti - aidat
  öfkelenmek - gayzlanmak - gazaplanmak
  öğüt - nasihat
  ömürlük - müebbet
  önerge - teklif
  örnek - emsal - göstermelik - misal - numune
  ötmüş - mazi
  özbaşına - keyfi
  özenti - taklit
  özlemek - hasretini çekmek
  pak - temiz
  pancar - pancar
  parantez - ayraç
  paspas - ayaksilen
  payizde - güzün
  peki - yakşı
  perşembe - cuma akşamı
  peşinen - önceden
  pike yapmak - şığımak
  pirelenmek - şüphelenmek
  piştahta - tezgâh
  problem - sorun
  rabıta - bağlantı - komünikasyon - ulaşım
  rakım - yükselti
  rast gelmek - rastlamak - rastlaşmak
  reddetmek - terslemek
  ren geyiği - maral
  rey vermek - eleştirmek
  rivayet - söylenti
  ruhsat - izin
  sabahın hayır - günaydın
  sadet - mevzu
  sağır - ker
  sahil - kıyı - yaka - yalı
  saka - payizbülbülü
  sakız - çiklet
  saldırmak - hücum etmek
  salmak - bırakmak
  sanayi - endüstri
  sapa - ücra
  sarih - açık - aydın
  sataşma - sarkıntılık
  savunmak - müdafaa etmek
  saymak - hürmet etmek
  seçilmek - sivrilmek
  sehiv - yanılgı - yanlış
  sema - gökyüzü
  sepetlemek - kovmak
  seri - dizi
  serüven - macera
  sevgili - yâr
  seyyah - gezgin
  sıkaç - mandal
  sindirim - hazım
  sinirlenmek - asabileşmek
  sıradan - adi
  siyah - kara
  soğuk - şekerrenk
  somurtkan - abus
  sonuç - netice
  sosyete - zadegân
  soysuz - asılsız - nesilsiz
  sövüşçül - küfürbaz
  sözcü - vekil
  subay - bekâr - zabit
  sultan - padişah
  sükkân - dümen
  sümüklü böcek - ilbiz
  sürücü - şoför
  şafak - tan
  şahsi vesika - kimlik
  şalban - tomruk
  şantiye - dikinti meydanı
  şaşalamak - mat kalmak - şaşmak
  şek - şüphe
  şen - neşeli
  şiar - slogan
  şımarmak - erköyünleşmek
  şişko - şişman
  şualamak - ışınlamak
  şüphe - kuşku
  tabetmek - basmak - çap etmek
  tacilî yardım - ilk yardım
  tahkikat - soruşturma
  tahterevalli - yellencek
  taklit - özenti
  talan etmek - yağmalamak
  tamam - olur
  tan - şafak
  tanışma - tanış olma
  taraf - yan
  tarım - ekincilik - ziraat
  tasdik etmek - onaylamak
  tat - çeşni
  tavır - davranış - hâl - vaziyet
  tayyare - uçak
  tebrik etmek - kutlamak
  tedbirli - hesaplı
  tehlike - risk
  teklif - önerge - öneri
  tekzip etmek - yalanlamak
  telefon - alısün
  temas - görüşme
  temelden - kökten
  temyiz - farklandırma
  tenkit etmek - eleştirmek
  terbiye - eğitim
  termometre - derece
  tesirsiz - geçişsiz
  teşkil edilmek - teşkilatlanmak
  teyze - hala
  tıkıldatmak - tıklatmak
  tırabzan - muhaccer
  tokgözlü - gözü tok
  topaç - fırfıra - fırlangıç
  toplantı - yığıncak
  torpil - arka - havadar - kömek
  transfer - geçiş - geçit - geçme
  tur - devir
  tutku - hevesli - ihtiraslı - şevkli
  tuvalet - hela - yüznumara
  tür - cins - çeşit
  uçak - tayyare
  ulamak - birleştirmek - ilave etmek
  umursamak - meraklanmak
  us - akıl
  uşak - çocuk
  uyak - kafiye
  uygar - medenî
  uysal - itaatli - söze bakan - yüzüyola
  uyuz - gicişme - kaşınma - kotur
  ücra - sapa
  ülke - devlet - diyar - memleket
  ünlü - meşhur - şöhretli
  üstat - usta
  üvendire - mıh - mıhça
  vaka - olay
  varlı - zengin
  vatan - yurt
  veba - kolera
  veli - mukaddes - pak
  vesika - belge - senet
  vınlamak - vıyıldamak
  vızır vızır - daima - hemişe
  vurmak - çakmak
  yaban - vahşi - yabani
  yağmalamak - garet etmek - talan etmek
  yakışıklı - güzel - yaraşıklı
  yalanlamak - tekzip etmek
  yalvarmak - yakarmak
  yanardöner - alıştım yandım
  yanlışlıkla - bilmeden - sehven
  yapmacık - sahte
  yarar - fayda - kazanç - menfaat
  yardımcı olmak - desteklemek
  yarma - irmik
  yaş - ıslak
  yatışmak - sakitleşmek
  yayımlamak - çap etmek - neşretmek
  yazım - imla
  yekün - toplam
  yeni - gıcır gıcır
  yerleşik - oturak
  yetim - öksüz
  yığıp bağlamak - paketlemek
  yılmak - korkmak - ürkmek
  yok - bilakis - değil
  yola gitmeyen - geçimsiz
  yoz - bozulmuş
  yöre - civar
  yurt - vatan
  yükseklik - irtifa
  yürekten - içten
  yüznumara - ayakyolu - tuvalet
  zahir olmak - belirmek
  zamk - yapışkan
  zarafet - incelik - zariflik
  zat - adam - şahıs
  zeng etmek - telefon etmek
  zevç - er - hayat yoldaşı
  zil - zeng - zeng sesi
  zirizemin - bodrum
  ziya - ışık
  zühul - hata

+ Yorum Gönder


cimri