+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Üçgenin Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Üçgenin Özellikleri Nelerdir
  Üçgenin Özellikleri Nelerdir  Üçgen Nedir ? (Özet) : Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşiminden oluşan geometrik şekle üçgen denir.


  Üçgenin Özellikleri;  1. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir.
  2. Üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.
  3. Bir dik üçgenin dik kenarlarına 'a' ve 'b' dersek hipotenüs'ün karesi bu kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Buna Pisagor Teoremi denir.  Üçgen Nedir (Detay)  Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) A,B,C gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekle ÜÇGEN denir.


  (ABC Üçgeni)=[AB]U[AC]U[CB] DIŞ BÖLGE


  Bir üçgen noktalar kümesidir ve içinde bulunduğu düzlemi üç ayrı noktalar kümesine ayırır.
  Bunlar;
  a)Üçgenin İçinde Kalan Noktalar Kümesi
  b)Üçgenin Kendisi
  c)Üçgenin Dışında Kalan Noktalar Kümesi


  Bir Üçgenin Temel Elemanları


  1.Üçgenin Kenarları: [BC],[AC},[AB] doğru parçalarına “Üçgenin Kenarları” denir. Kenar uzunlukları karşılarındaki açıların kenarlarıyla adlandırılırlar.
  2.Üçgenin İç Açıları: Üçgenin iki kenarının oluşturduğu her bir açı “Üçgenin İç Açısı” olarak adlandırılır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º`dir.
  3.Üçgenin Dış Açıları: Üçgenin iç açılarının komşu bütünleri olan açılara “Üçgenin Dış Açıları” denir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bir üçgenin iç açısıyla dış açısının toplamı 180º`dir. Bir üçgenin dış açıları toplamı ise 360º`dir.


  Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları


  1.Üçgenin Yüksekliği: Üçgenin bir köşesinden karşı tarafa indirilen, köşe ile kenar arasında aklan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” denir.”H” ile gösterilir.
  2.Üçgenin Kenar Ortayları: Üçgenin bir köşe ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına “Üçgenin Kenar Ortayı” denir. “V” ile gösterilir.
  3.Üçgenin Açı Ortayı: Üçgenin açılarını iki eş açıya bölen doğruların,köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına “ÜÇGENİN AÇI ORTAYI” denir. ” N” ile gösterilir.


  Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağlantılar


  Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük; iki kenar uzunluğunun farkı, üçüncü kenarı uzunluğunda küçüktür.


  Üçgenin Açıları Arasındaki Bağlantılar


  Bir üçgende, bir köşedeki iç açı ile diş açının toplamı 180º`dir.
  Bir üçgende, bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.


  Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağlantılar


  Bir üçgende ölçüsü büyük olan kenar karşısında büyük açı, küçük olan kenar karşısında küçük kenar vardır.


  Üçgenin Çeşitleri


  1.Kenarlarına Göre Üçgenler

  a)Çeşit Kenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen” denir.
  b)İkiz Kenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene“İkiz Kenar Üçgen” denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların ölçüleri birbirine eşittir.
  c)Eşkenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının hepsi eşit olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar üçgenin iç açıları 60 `dir.

  2.Açılarına Göre Üçgenler

  a)Dar Açılı Üçgen:Üçgenin açılarından her birinin ölçüsü 90º`den küçük olan üçgene “Dar Açılı Üçgen” denir.
  b)Geniş Açılı Üçgen: Bir açısı geniş açı olan üçgene “Geniş Açılı Üçgen” denir.
  c)Dik Açılı Üçgen: Açılarından birisi dik açı olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.


  Üçgenin Alanını ve Çevresini Bulma

  Üçgenin çevresini bulabilmek için kenarlar toplanır.


  Ç = a + b + c


  Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle kenar çarpılır ve ikiye bölünür
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Üçgen adı üerinde üç kenarı olan çokgene verilen addır. üçgenler ikizkenar i çeşit kenar ve dik üçgen olmak üzere üçe ayrılmaktadır. bunun dışında üçgenin alanı bulunurken " taban alanı çarpı yükseklik " formulü kullanılmaktadır. bu tüm üçgeler için ortaktır.
+ Yorum Gönder