+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Panel Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Panel Örneği
  Panel Örneği Hakkında


  KONU :
  TELEVİZYONUN TÜRK AİLESİNE ETKİLERİ

  GRUP ÜYELERİ:
  Belgin ÖZKÖK (Elektrik Y. Müh. ) – Lider
  Zülal PİLTEN (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı
  Ayşegül ESENER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı / Sekreter
  Macide ÜNSAL (Ekonomist) – Konuşmacı
  Muhammed Zeki MERT (Hukuk Müşaviri) – Konuşmacı

  PANEL ÖZETİ:

  1. Konunun ve Grup Üyelerinin Takdimi / Ana Giriş :
  Panelimizin konusu “ Televizyonun Türk Ailesine Etkileri”. Neden bu konuyu
  seçtik ? Çünkü TV bir kitle iletişim aracı olarak toplumumuzda büyük ilgi görüyor.
  Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre 1984’te yurt sathının ve nüfusun %80’ni TV
  verici alanına sokulmuş durumda, 1989’da bu oran %96’ya çıkarılacak. TV’nin yarar
  ve zararları toplumumuzda tartışılan güncel konulardan biri. Bu bakımdan
  panelin ilginizi çekeceği ve yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

  Evet, evin baş köşesine, en itibarlı yerine oturttuğumuz TV’nin eğlence, haber ve
  eğitim programlarının yarar ve zararlarını belirtirken konuşmacı arkadaşlarımdan
  bilhassa kişisel değer yargılarını da serbestçe belirtmelerini rica edeceğim. Sözü
  uzatmadan Sn. PİLTEN’e vereyim ve kendisinden “ TV’nin çocuklar üzerindeki
  etkilerini” belirtmesini isteyeyim.

  Z.PİLTEN – Teşekkürler. Fazla TV izleyen çocukların çevre – mekan ilişkilerini
  iyi kuramayan, edilgen ve de en önemlisi imgelerle düşünmeyi bilemeyen ve yaratıcı
  olamayan çocuklar olduğu varsayılıyor. Bunun başlıca nedeni, TV ile imgelerin,
  biçimlerin çocuğa hazır olarak verilmesinden kaynaklanıyor. Sürekli ve art arda
  önünde imgeler ve resimler değişen çocuk, bunlar arsındaki ilişkileri tam olarak
  kavrayamaz, yalnızca görür, algılamaya, imgeler kurmaya vakit bulamadan seyreder
  ve edilgenliğe itilir.

  Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular TV izlemenin çocuklar üzerinde
  saldırganlığı artırıcı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Vurdulu-kırdılı, kavgalı-
  dövüşlü, öldürmeli filmlerin çocukları daha saldırgan yaptığı, birçok deneysel
  araştırma ile gösterilmiştir.

  Başkan – Sn. Pilten, çocukların TV izleme düşkünlükleri ile ilgili veriler var mı?
  Vakitlerinin ne kadarını TV’ye ayırıyorlar?

  Z.PİLTEN – Evet, çocukların 3 – 7 yaş grubunda haftada 26 saat TV izledikleri
  belirlenmiş. Bu demek oluyor ki liseden mezun oluncaya kadar 15 bin saat TV izliyorlar.
  Bir diğer deyişle, okulda geçirdiğinden 3000 saat daha fazla.

  Başkan – Bu sayısal veriler, TV’nin çocuk eğitimi ve gelişmesinde ne derece önemli
  rol olduğunu ya da olabileceğini gösteriyor. Çocukluk döneminin kişilik oluşumundaki
  önemi çok fazla. Bu nedenle TV’nin en fazla çocuklar üzerinde etkili olması normal.

  Z.PİLTEN – Ayrıca TV’deki yiyecek reklamlarının yaklaşık %4’ünün gereksiz
  besinlere ayrılmış olduğu düşünülürse, TV’nin ne ölçüde dengesiz beslenmeye yol
  açtığı kestirilebilir. Araştırmalar, Türkiye’de annelerin %95’inin çocuklarını TV’de
  reklam edilen gıda maddelerinin aldıklarını ortaya koymuştur.

  TV ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara, uykusuzluk ve TV epilepsisine yol açabiliyor.
  Her çocuk gelişim düzeyi, kendi kişiliği ( özel tercihleri ve tepkileri ) doğrultusunda
  ve yetiştiği aile ortamının niteliğine bağlı olarak TV’den etkilenmektedir.

  TV’nin yararlarına gelince;
  - Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratması, aile mutluluğunu
  gerçekleştirir.
  - Çocuğun kültürünü geliştirir.
  - Çocukların ilgilerini ve yaşam alanlarını genişletir.
  - Çocukların estetik zevklerini geliştirir, rol alma ve taklit yoluyla kahramanlarla
  özdeşleşir bu da kişilik gelişmesini etkiler.
  - Toplumsal yapı ve yaşamsal biçimler hakkında bilgi edinir.

  Başkan – Çocukların TV’deki yabancı kahramanları taklit etmeleri, onlarla
  özdeşleşmelerinin daima yararlı olduğu söylenebilir mi? RED KIT gibi dizilerin çocuklara
  olumlu davranış modelleri sunduğunu iddia etmek mümkün müdür?

  Z.PİLTEN – Her dizi film için değil tabii.
  Başkan – TV’nin çocuklar üzerindeki etkilerini gördük. Diğer aile bireyleri
  üzerindeki etkilerini de Sn. A. ESENER’den dinleyelim.

  A.ESENER – TV günlük yaşamın büyük bir kısmını dolduruyor. Aile üyeleri
  arasında özellikle TV’ye bağımlılıktan uzaklaşmalar söz konusu oluyor. Paylaştıkları
  ortak şey TV. Bunun yanı sıra TV özellikle kırsal kesimdeki insanlarımızı kendilerinin
  dışındaki bir dünyadan haberdar ediyor. Yetişkinlerin bilgi, görgü, tutumlarını
  değiştirmek ve genel kültürlerini artırmak hususunda yararı, etkileri oluyor. Bu arada
  Batı’nın kültürünün TV aracılığıyla taşınması söz konusu. Bazı dizilerde sergilenen
  olaylar, erkek – kadın ilişkileri, toplum ve aile yapıları, dünya görüşleri giysileri,
  davranış modelleri etkili oluyor. Böylece bu durum kültür değişmelerine neden oluyor.

  Başkan – Batı kültürünün TV gibi etkin bir araç sayesinde Türk aile yapısında
  bazı olumsuz ya da olumlu etkiler yapabildiğini ya da yapabileceğini belirtiyorsunuz.
  Peki boş zamanların değerlendirilmesi açısından TV neler sağlıyor ?

  A.ESENER – Eğlence gereksinimi sağlaması, kültürlenmeye katkıda bulunması
  söz konusu. TV’nin kullanımından kaynaklanan uykusuzluk vb. rahatsızlıkları daha
  önce belirtmiştik.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Panel demek toplumu yakından ilgilendiren konuların alanlarında uzman olan kişiler tarafından tartışılmasına verilen addır. panel insanlara bilgi vermek konusunda çok yararlıdır. bunun dışında panel ve açık oturum benzer özellikler taşıdıkları için bir çok yerde bunlar aynı tür olarak görülmektedir.
+ Yorum Gönder