+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Biyografinin Tarihi Gelişimi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Biyografinin Tarihi Gelişimi Hakkında
  Biyografinin Tarihi Gelişimi Hakkında

  Biyografinin Tarihi Gelişimi


  Türk edebiyatında ilk biyografik eser, Malik Bahşi'nin Feridüddin-i Attar'dan çevirmiş olduğu “Tezkiretü'l-Evliya”dır.

  Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yeraldığı Tezkire, menakıb, vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, şairname, gazavatname, sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır. Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin, evliyaların, pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri, kerametleri ve diğer kişisel özellikleri anlatılır.

  Yayımlanmış bazı menakıpnamelere şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp Tschudi); Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross).Vakayinamelerde de birçok devlet adamının biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Biyografi bir edebiyat türüdür. bu edebiyat türüne göre ünlü kişilerin hayatları kendi düşüncelerinin eklemeden yazdıkları eserlere denilmektedir. bunun dışın da otobiyografi ile biyografi her zaman karıştırılır ancak ikisi de farklı şeylerdir. çünkü birinde yazar başkasının hayatını yazarken diğerinde yazar kendi hayatını yazmaktadır.
+ Yorum Gönder


biyografinin tarihsel gelişimi,  biyografinin tarihi gelişimi