+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Katsayı Nedir Katsayı ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Katsayı Nedir Katsayı ile ilgili Bilgi
  Katsayı ile ilgili Bilgi

  Matematikte bir terimin değişken olmayan sayısal kısmı. 2x, 3x2y3 terimlerindeki 2 ve 3 sayıları birer katsayıdır. Daha genel olarak, 3axy teriminde 3 çarpanı axy’nin; 3a çarpanı xy’nin; 3ax çarpanı da y’nin katsayılarıdır. Aylık katsayısı: 657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nun 1965 senesinde kabül edilip yürürlüğe girmesiyle birlikte, memurlara barem esasına göre aylık ödeme sistemine son verildi. 657 sayılı

  kanuna ekli gösterge tablosunda yer alan ve her memurun derecesi ve kademesine tekabül eden rakamlarla ek göstergelerin aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin mali imkanları birlikte gözönünde bulundurulmak süretiyle, her yıl Genel bütçe kanunu ile tesbit edilmektedir. 26 haziran 1984 tarih ve 241 sayılı kanun Hükmünde kararname ile bir hüküm ilave edilerek. bakanlar Kurulu mali yılın ikinci yarısı için katsayı değiştirmeğe yetkili kılınmıştır. Aylık katsayıları her yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında olmak üzere zamanın hükümeti tarafından senede iki defa ilan edilmektedir.

  Gösterge tablosundaki rakamların, Genel Bütçe Kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, memurun kendi derecesi ve kademesine göre aylık tutarını göstermektedir. fizik ilminde, belirli bir cismin çeşitli özelliklerini ifade eden sayısal değere de “katsayı” denmektedir. “Esneklik katsayısı” “genleşme katsayısı” gibi.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Katsayi bilindiği gibi matematiksel bir terimdir. Bu terim özellikle polinom onusu da kullanila bir terimdir ve bu terim bilindiği gibi polinomun terimlerinin başina gelen sayidir. Mesela diyeli ki 6x diyelim burada ki alti sayisi bir katsayidir.
+ Yorum Gönder