+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ünsüz Yumuşaması nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ünsüz Yumuşaması nedir
  Ünsüz Yumuşaması nedir

  Ünsüz Yumuşaması Hakkında


  “p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten Türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler (yapım veya çekim eki) getirilince, kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür. Bu duruma ünsüz yumuşaması denir. Hatta “g” nin “ğ” ye dönüştüğü de görülür:

  Örnekler:
  ağaç→ağaca, çocuk→çocuğu, senet→senedin
  dolap→dolabın, ekmek→ekmeği, kitap→kitabım
  tüfek→tüfeği, diyalog→diyaloğu
  almak→almağa

  Bu daha çok sert ünsüzün iki ünlü arasında kalmasının sonucudur, ama kelime sonunda iki ünsüz bulunduğunda da yumuşama görülmektedir. Öyleyse bu yumuşama tamamen sert ünsüzden sonra gelen ünlüyle ilgilidir:

  Örnekler:
  borç→borcum, kalp→kalbi, kurt→kurdun, denk→dengim, renk→rengi, kepenk→kepengi

  Sanat, millet, devlet, ahlâk, cumhuriyet, evrak, hukuk, sepet gibi bazı yabancı kelimelerde yumuşama olmaz:

  Örnekler:
  ahlâkım, merakımı, anketin, sanatı, millete, devletin, sürati, hakikatin, tazyiki, hukukun

  Sert ünsüzle biten özel isimlerde meydana gelen yumuşama yazıda gösterilmez, telâffuzdan anlaşılır:

  Örnekler:
  Gemlik’e (okunuşu: gemliğe), Ahmet’i (okunuşu: ahmedi)

  Yumuşama, tek heceli kelimelerde bazen görülse de genellikle yoktur:

  Örnekler:
  ip-e, suç-u, et-e, ak-ı, at-a, ok-u, aç-ı, tok-a, alt-ında, birik-en, acık-an, lig-in, org-um
  cep→ceb-i, kap→kab-ı, çok→çoğ-u, taç→tac-ı, yurt→yurd-u  Ünsüz Yumuşaması Nedir (Detay ve Örnek)  “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

  p, ç, t, k › b, c, d, g-ğ
  SERT YUMUŞAK

  dolap – ın → dolabın
  SERT YUMUŞAK
  p› b
  ünsüz yumuşaması

  ilaç – ım → ilacım
  SERT YUMUŞAK
  ç› c
  ünsüz yumuşaması

  kanat – ı → kanadı
  SERT YUMUŞAK
  t› d
  ünsüz yumuşaması

  gözlük – üm → gözlüğüm
  SERT YUMUŞAK
  k› ğ
  ünsüz yumuşaması

  ahenk – i → ahengi
  SERT YUMUŞAK
  k› g
  ünsüz yumuşaması


  * Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

  gel – ecek – iz → geleceğiz
  SERT YUMUŞAK
  k› ğ
  ünsüz yumuşaması


  NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.

  hukuk – un → hukukun
  saç – ım → saçım
  devlet – in → devletin
  çöp – ü → çöpü
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Bunlar p, ç, t, k sert sessizleridir. Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır.
  dolap – a ==> dolaba ==> (dolaba baktı)
  çekiç - e ==> çekice ==> (çekice uzandı)
  kanat - ı ==> kanadı ==> (kanadı kırıldı)
  yemek -e ==> yemeğe ==> (yemeğe gitti)


  Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor.
  Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil.

  Örneğin;

  “Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.”
  cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır.
  Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz.

  tek – i ==> teki ==> (onların teki bile gelmedi)
  çok- u ==> çoğu ==> (çocukların çoğu buradaydı)


  görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur.
  Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz.
  “Sınavda hukuku seçecekmiş.”
  cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir.
  Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar.
  kalp - i ==> kalbi ==> (kalbi ağrıyor)
  art - ı ==> ardı ==> (ardına bakma)
  renk - i ==> rengi ==> (rengi solmuş)
  harç - ı ==> harcı ==> (harcı getirin)

  Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür.

  Örneğin;“Sonunda işler sarpa sardı.”
  cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır.

  Örneğin;“Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.”
  cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız.

+ Yorum Gönder