+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Halk bilimi kapsamına giren unsurlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Halk bilimi kapsamına giren unsurlar nelerdir

  Halk bilimi kapsamına giren unsurlar


  Halkbiliminin diğer adı Folklordur. Belirli bir ülke veya bölge halkının kültürünü araştıran, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan bir bilim ve belirli bir popülasyon için ortak olan ve içinde halkoyunları, masallar, müzik, dans, efsaneler, sözlü tarih, atasözleri, şakalar, popüler inançlar, adetler, maddi kültür vb. gibi kültür öğelerinin bütününe verilen addır.
  Folklor kelimesi ile sadece halkoyunları algılanagelmiştir. Fakat yanlış kullanılmaktadır. Folklor tüm Halk kültürünün tamamını kapsar.

  Etimoloji
  “Folklor” terimi folk-(halk) ve lore-(bilim)’den gelmektedir. Terim ilk kez İngiliz araştırmacı William Thoms (1803-1885) 1846 yılında, Londra’da yayınlanan “Athenaeum” adlı bir dergideki yazısında kullanmıştır. Thomas sözkonusu yazısında halk edebiyatı ve halk gelenekleri konularındaki ürünleri inceleyen bilim dalına ad olarak “Folk-lore” teriminin kullanılmasını önermiştir. Johann Gottfried von Herder de Alman halkının otantik ruhu, geleneği ve kimliğinin belgesi olan folklorün kaydedilmesi ve korunması gerektiğini ilk savunan kişilerden biri olmuştur.

  Kavramın Gelişmesi
  Folklor kavramı 19.yüzyılın sözlü gelenekleri modern ideolojik amaçlar doğrultusunda birleştirmeyi arzulayan romantik ulusalcı ideolojinin bir parçası olarak gelişmiş ancak 20.yüzyılda etnograflar politik amaçlar dışında folklor kayıtları yapmaya başlamışlardır. Grimm kardeşler (Wilhelm ve Jakob Grimm) şifahen aktarılan Alman masallarını toplamış ve ilk serisini "Kinder und Hausmärchen" adıyla 1812'de yayınlamışlardır.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Tarım , hayvancılık, taşıma-nakliyat,halk oyunları,halk edebiyatı,beslenme gibi maddi manevi her şey halk bilimi çalışmalarının kapsamına girer.
 3. Ziyaretçi
  o kadar siteye girdim bunun kadar açıklı yazılanı bulamadım bu siteyi açtığınız için teşekkür ederım orayt
+ Yorum Gönder


halk bilimi kapsamına giren unsurlar,  halk biliminin kapsamı nedir,  folklor kelimesinin kapsamı,  türk halk bilimi kapsamına giren unsurlar,  halk bilimine giren unsurlar,  halk bilimine giren unsurlar nelerdir