+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Oksijenli Solunum ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Oksijenli Solunum ile ilgili bilgi
  Oksijenli Solunumu hakkında bilgi

  O2’li solunum, ökaryot hücrelerde mitokondrideki ETS ile, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında, mezozomda ya da stoplazmada bulunan ETS ile gerçekleşir. Bu yüzden O2’li solunum tapan tüm hücrelerde mitokondri bulunur genellemesi yanlıştır. Aslında O2‘li solunum yapan tüm hücrelerde bulunması gereken şey solunum enzimleri yani ETS elemanlarıdır. Prokaryot hücrelerde de O2‘li solunum reaksiyonları mitokondrisi olan hücrelerdeki gibidir.

  MİTOKONDRİNİN YAPISI
  Miyokondrinin iç zarı içeriye doğru girinti yaparak kristaları oluşturur. Kristalar mitokondrilerinin iç yüzeylerini arttırarak birim zamanda sentezlenen ATP miktarını arttırmıştır. Çünkü çok ETS çok ATP üretimine neden olur.
  Mitokondrilerin kendilerine özgü DNA,RNA ve ribozomları vardır. Bundan dolayı mitokondriler gerektiğinde bölünerek çoğalabilirler. Mitokondrinin bölünmesi Dnaı kontrolü altında gerçekleşir.

  Mitokondride protein sentezi yapılır. Çünkü mitokondrinin kendşne özgü ribozomu vardır. Mitokondriler hücrein enerji santralleri olduğundan enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri sayısı fazladır. Örn:Kas ve karaciğer hücreleri.

  Mitokondri zarı krebs devrinde ve ETS’de kullanılacak maddelere geçirgendir.
  Örn: Sitoplazmadan mitokondriye: H2‘ler, O2 , piruvat, yağ asidi, amino asit
  Mitokondriden stoplazmya ATP,H2O, CO2 geçer.

  MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTIN KARŞILAŞTIRILMASI:

  MİTOKONDRİ:


  - Çift zarlıdır
  - ETS bulunur
  - DNA RNA ribozom ve enzimler bulunur
  - Dış zarı düz; iç zarı girintili çıkıntılıdır.
  - Protista alemi fungiler ile bitki ve hayvanlarda bulunur
  - Organik maddeler CO2 ve H2O ya parçalanır

  KLOROPLAST:

  - Çift zarlıdır.
  - ETS bulunur
  - DNA RNA ribozom ve enzimler bulunur
  - Dış zarı düz; iç zarı lamellidir.
  - Öglena ve bitki hücrelerinde görülür.
  - CO2 ve H2O u organik maddelere dönüştürür.

  OKSİJENLİ SOLUNUM
  Solunum;enerji verici besinlerin kimyasal bağlarında depolanmış enerjiden yararlanarak ATP sentezlenmesine denir. Eğer organik madde oksijen kullanılarak CO2 ve H2O’ya kadar parçalanırsa bu olaya oksijenli solunum denir.
  Kimyasal bağlardaki bu enerji, bağların açılmasıyla ortaya çıkarılır. Oksijenli solunum sonucunda 38 ATP’lik enerji üretilir.

  Mitekondrisi olan bütün hücreler oksijenli solunum yapar. İnsanın alyuvarları hariç bütün hücrelerinde mitekondri olduğuna ğöre, bütün hücrelerimizde oksijenli solunum yapılır diyebiliriz. Her canlı, her hücresinde, her an oksijenli solunum yapar.(Bakteri ve mavi – yeşil algler dışında ) Bitkiler de öteki canlılar gibi hücrelerinde her an oksijenli solunum yapar. Yani gündüz fotosentez, gece solunum yaptığı düşüncesi yanlıştır. Çünkü solunum hem gece, hem gündüz yapılır.

  Tüm bunlardan da anlayacağımız gibi fotosentez sonucu oluşan besin ve oksijen solunumda kullanılarak karbon dioksit ve suya dönüştürülür.Bunlarda tekrar fotosentezde kullanılır.

  BESİN + OKSİJEN mitekondri + SU + KARBONDİOKSİT + ENERJİ
  Enzim

  Kirec suyu kullanılarak ortamda karbondioksit olup olmadığı, solunum yapılıp yapılmadığı, oksijen kullanılıp kullanılmadığı anlaşılabilir.

  OKSİJENSİZ SOLUNUM

  FERMANTASYON

  Organik besin maddelerinin oksijen kullanımından yıkılarak enerji üretmesine denir. Fermantasyon (oksijensiz solunum) olayının tamamı hücrenin sitoplazmasında meydana gelir. Fermantasyon sonucu oluşan ürünler canlıdan canlıya çok az değişiklik gösterir. Oksijensiz yolla enerji eldesi, bakterilerin büyük bir bölümünde, maya mantarlarında, omurgalıların çizgili kaslarında ve bazı tohumlarda gerçekleşir. Fermantasyon olayı iki ana kademede gerçekleştirilir. Bu safhalar “glikoz” ve “son ürün oluşumu”dur.

  A) Glikoz Reaksiyonları: Glikozun, prüvik asite kadar parçalanması reaksiyonlarına glikoz denir. Bu reaksiyonlar hem oksijenli(aerobik) hem de oksijensiz(an aerobik) solunumun başlangıç kısmını oluşturur,yani her iki solunum da ortaktır. Her canlı hücre glikolizi gerçekleştirebilir. Pasif haldeki glikoz moleküllerinin aktifleşerek reaksiyona girebilmesi için canlıların vücut ısısı yetersizdir. Bunun için aktivasyon enerjisi olarak ATP harcanır. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP molekülü gerekir. Aktifleşen glikoz bir dizi reaksiyonla pirüvik aside kadar parçalanır. Bu olaylar sonucunda 4 ATP ve 2NADH sentezlenir. Başlangıçta glikozu aktifleştirmek için 2ATP kazanılmış olur. Bütün canlılarda glikoz safhasında görev yapan enzimler aynıdır. Bütün fermantasyon çeşitlerinde ATP üretimi de glikoliz kısmında gerçekleşir. Bunun için bütün fermantasyonların ATP kazancı da aynıdır. Sonuç olarak glikoz sonunda şu ürünler oluşur :
  • 4 molekül ATP
  • 2 molekül NADH
  • 2 molekül Pirüvat
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Oksijenli solunum solunum çeşitlerinden biridir. bu oksijenli solunumda adından da anlaşıldığı gibi oksijen kullanılmaktadır. ayrıca organik bileşiklerde kullanılmaktadır. ve bu solunum sonucunda da karbondioksit meydana gelmektedir. bunun dışın da ayrtıca tam olarak 34 atp de maydana gelmektedir.
+ Yorum Gönder