+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Maddenin sıkıştırma özelligi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Maddenin sıkıştırma özelligi
  Maddenin sıkıştırma özelligi

  Maddenin Tanecikli Yapısı (Konu Anlatımı)


  1.MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR

  Atom:Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır.


  Maddenin Sınıflandırılması

  1.Katı
  2.Sıvı
  3.Gaz


  1.Katı
  Tanecikler arasında boşluk yoktur.
  Genleşir.
  Sıkıştırılamaz


  2.Sıvı
  Tanecikler arasında boşluk azdır.
  Konulduğu kabın şeklini alır.
  Azda olsa sıkıştırılabilir
  Genleşir


  3.Gaz
  Tanecikler arasında büyük boşluklar vardır.
  Yayılır.
  Genleşir.
  Konulduğu kabın şeklini alır.
  Sıkıştırılabilir.


  Molekül:İki yada daha çok atomun oluşturduğu kümelere molekül denir.


  Atomun Tarihçesi
  John Dalton:Atomlar maddenin en küçük yapı taşıdır ve bölünemez.
  J.J.Thomson:Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklarda vardır.
  Ernest Rutherford:Atomun yapısında bulunan Küçük parçacıklar atomun merkezinin etrafında dolaşır.


  Katı,Sıvı ve Gazların Genleşme-Sıkışma Özellikleri
  Katı,sıvı gazlar genleşebilir.
  Gazlar katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir.
  Sıvılar ve gazlar sıkıştırılabilir,katılar sıkıştırılamaz.
  Gazlar sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilir.


  Maddenin Sıkışma-Genleşme Özellikleri ile Tanecikli Yapıları Arasındaki İlişki
  Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır.
  Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazla olan gazlar,sıvılar ve katılara göre daha fazla sıkıştırılabilir ve genleşebilir.


  2.ELEMENTLER-BİLEŞİKLER-MOLEKÜLLER

  Element:Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.
  Bileşik:Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir.
  (İki yada daha fazla cins atomdan oluşmuş maddelere bileşik denir.)
  Molekül:İki yada daha çok atomun oluşturduğu topluluğa molekül denir.
  (Hem elementlerin hem de bileşiklerin molekülleri olabilir.)
  Saf madde:Hep aynı birimlerin (taneciklerin)yan yana gelmesiyle oluşan maddelere saf madde denir.
  Karışım:İki yada daha fazla maddenin kimliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir.
  Saf madde de aynı moleküller yan yana gelir.Karışım da farklı moleküller yan yana gelir.

  Karışımlar iki şekilde bulunur.
  1.Homojen karışımlar(Çözeltiler):Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır.Örnek:Şekerli su,tuzlu su.
  2.Heterojen karışımlar:Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında birden fazla madde varmış gibi görünen karışımlara denir.Örnek:Kum-Su,Tebeşir tozu-Su,Ayran,Yağ-Su,Benzin-Su


  3.MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPISI
  Maddeler katı,sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.
  Katıları oluşturan tanecikler arasında boşluk olmadığı için akma özelliği yoktur.
  Sıvılar ve gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluk,taneciklerin hareket etmesine ve yer değiştirmesine sebep olur.Bu nedenle gazlar ve sıvılar akma özelliğine sahiptir.
  Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar.
  Öteleme hareketi:Taneciklerin birbirini iterek hareket etmesi,yer değiştirmesidir.


  4.FİZİKSEL DEĞİŞİM-KİMYASAL DEĞİŞİM


  Fiziksel değişim:Maddelerin kimlik değiştirmeden,başka bir maddeye dönüşmeden,sadece görünümlerinin değişmesine fiziksel değişim denir.
  Kimyasal değişim:Maddelerin kimliklerini kaybettikleri,başka madde yada maddelere dönüştükleri değişimlere kimyasal değişim denir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Madde belli bir kütlesi, ve hacmi olan şeylere denilmektedir. bunun dışında maddenin halleri dört tanedir. bunlar katı sıvı gaz ve son olarak maddenin plazma hali. bu maddelerden gazlar sıkıştırılabilme gibi farklı bir özelliğe sahiptir. bunu yapabilmesinin nedeni tanecikleri arasında çok fazla boşluk olmasıdır.
+ Yorum Gönder