+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Birleşen Hacim Oranları ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Birleşen Hacim Oranları ilgili bilgi
  Birleşen Hacim Oranları Kanunu Konu Anlatımı


  Amedeo Avagadro (1778-1856); “Aynı sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur” Diyerek, bildiğimiz avagadro hipotezini ortaya attı.

  Avagadro gaz halinde bulunan atomların 2 atomlu halde yani moleküler halde olabileceğini savundu Dolayısıyla kimya tarihine bu şekilde “molekül” kavramı da girmiş oldu.

  Daha sonraki yıllarda bu nicel olarak hesaplanmıştır.

  “0 0C de ve 1 atmosfer basınçta 22,4 litre hacimde, 6021023 tane tanecik bulunur” Bu sayı, meşhur Avagadro Sayısıdır.

  Gay-Lussac (1778-1850); aynı sıcaklık ve basınçta gazların, ancak belirli ve tamsayılı oranda tepkimeye girdiklerini gösterdi

  Örneğin; N2 +3H2 → 2NH3 tepkimesinde ..
  3 hacim hidrojen ile 1 hacim azot tepkimeye girerek 2hacim amonyak oluşturmuştur.

  Örneğin; N2 +O2 → 2NO tepkimesinde
  1 hacim azot 1 hacim oksijen tepkimeye girerek 2 hacim azot monoksit oluşturmuştur.

  Anlaşıldığı gibi; Sabit sıcaklık ve basınçta, tepkimeye giren gaz maddelerin hacimleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır Bu orana sabit hacim oranları kanunu denir.

  Gay-Lussacav agadro hipotezinden de esinlenerek böylece molekül kavramına açıklık getiriyor ve hesaplamalara sokuyordu
  Avagadro suyun formülünü; H + O → HO şeklinde düşünürken, Gay-lussak yaptığı çalışmalarla bunun H2 + O2 → H2O şeklinde olması gerektiğini savundu Çünkü suyun birleşme oranı 1/16 değil 1/8 di. 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Birleşen Hacim Kanunu kısaca..

  a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.

  b) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.

  Örn; H2(g) + Cl2(g) = 2HCl(g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur.Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir.

  Aynı şekilde, N2(g) + 3H2(g) = 2NH3(g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur diyebiliriz.
+ Yorum Gönder