+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda 17.yy Avrupasında bilim ve teknik alanındaki gelişmelerden en önemlileri hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  17.yy Avrupasında bilim ve teknik alanındaki gelişmelerden en önemlileri hangileridir
  17.yy Avrupasında bilim ve teknik alanındaki gelişmelerden en önemlileri hangileridir

  1- Barut ve Top:Barutu ilk defa Çinliler eğlence ve şenliklerde kullanmıştır. Barut daha sonra Türkler ve Müslümanlar tarafından kullanılmıştır. Haçlı Seferleri ile Avrupa’ya geçmiştir. Barutun ateşli silahlarda ve topta kullanılmasıyla Derebeylik (feodalite) rejimi sona erdi.Krallıklar güçlenmeye başladı.
  2- Kâğıt ve Matbaa:Kâğıt yapımını ilk defa Çinliler ipekten yaparak gerçekleştirmiştir.Türkler ise pamuktan kâğıt yapmışlardır.Pahalıya mal olduğu için üretilemiyordu.Avrupalıların ilk defa selülozdan kâğıt yapması ile kâğıt üretimi artmıştır.
  İlk ilkel matbaayı Çinliler kullanmıştır.Uygurlar ise tahta harflerden yapılan matbaayı kullanmışlardır. Gerçek anlamda matbaa 15 yy da Jan Gutenberg (1450) adındaki Alman tarafından geliştirilmiştir.
  Kâğıt ve matbaanın icadı Avrupa’da okuma-yazma oranını yükseltmiştir.Duygu ve düşüncelerde değişiklikler olmuştur. İncil milli dillerde basılıp asıl kaynağından okunmaya başlamıştır.Din adamlarının anlattıklarının İncil ile ters düştüğü görüldü. Bu durumda Rönesans ve Reform hareketlerine sebep olmuştur.
  3- Pusula: İlk defa Çinlilerin kullandığı pusula Haçlı Seferleri ile Müslümanlardan Avrupa’ya geçmiştir. Pusulanın bulunması gemicilerin cesaretle okyanuslara açılmasını sağladı. Bu da Coğrafi Keşiflerle yeni yerlerin bulunmasında etkili oldu.

  COĞRAFİ KEŞİFLER
  15. yy sonrasında Avrupalıların bilinmeyen ülkeleri bulmak için yaptıkları gezilere Coğrafi Keşifler denir.
  Coğrafi Keşiflerin Nedenleri: 1- İpek ve Baharat yollarının Müslümanların elinde olması.
  2-Coğrafya bilgisindeki ilerlemeler.
  3-Pusulanın Avrupalılarca kullanılmaya başlaması.
  4-Gemicilik sanatının ilerlemesi ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması.
  5-Cesur gemicilerin yetişmesi.
  6-Matbaanın yayılması ile fikirlerin de yayılmaya başlaması.
  Yapılan Keşifler
  * Coğrafi keşifleri ilk olarak Portekizliler başlatmış daha sonra bu ülkeye İspanyollar katılmıştır.
  * Portekizli gemici Bartelmi Diyaz Ümit Burnu’nu (Fırtına Burnu) keşfetmiştir.
  * Portekizli gemici Vasko de Gama 1498’de Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a ulaştı ve Hint Deniz yolunu keşfetti.Böylece İpek ve Baharat yolları Hint Deniz Yolu’na kaydı.
  * Kristof Kolomb Atlas Okyanusu’na açılarak Bahama Adalarına ulaştı. Amerika Kıtasını keşfetti ama buranın yeni bir kıta olduğunu anlamadı.
  * Amerika Vespuçi Kristof Kolomb’un bulup farkına varamadığı Amerika kıtasını buldu ve Amerika ismini verdi.
  *Portekizli gemici Macellan, Macellan Boğazı’nı keşfetti. Macellan Dünyanın yuvarlak olduğunu ispat için yola çıktı. Macellan’ın ölümü üzerine arkadaşı Del Kano başlatmış oldukları dünya turunu tamamladı.Böylece dünyanın yuvarlaklığı ispatlanmış oldu.
  Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
  1. İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti yerine Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon,Amsterdam,Rotterdam ve Londra) önem kazandı.Bu durum özellikle Osmanlı devletini ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir.
  2. Yeni bulunan ülkelerden Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş girdi.
  3. Keşfedilen yerlere özellikle Amerika kıtasına Avrupa’dan göçler oldu.Avrupa kültürü bu bölgeye yayıldı.
  4. Avrupa’da zengin ve sanattan zevk alan bir sınıf ortaya çıktı.(Burjuva sınıfı) Bu durum Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur.
  5. Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan türünü Avrupa’ya taşıdı.
  6. Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.
  7. Hristiyanlık dini geniş alanlara yayıldı. Fakat bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan gerçekler kiliseye ve din adamlarına olan güveni azalttı.

  RÖNESANS

  15. ve 16 yüzyıllarda Avrupa’da bilim, edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana geldiği döneme Rönesans denir.
  Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelir.
  Rönesans’ın Sebepleri:
  1. Kâğıt ve matbaanın icadı.
  2. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da sanattan zevk alan zengin bir sınıfın ortaya çıkması.
  3. İstanbul’un fethinden sonra birçok bilim adamının İtalya’ya giderek çalışmalarda bulunması.
  4. Coğrafi keşiflerin etkisi.
  5. Antik kültürün ( Eski Yunan kültürü ) incelenmesi.
  Rönesans ilk olarak İtalya’da başladı.Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Bu dönemde insan
  ve insana ait değerlere ön palana çıkaran hümanizm akımı ortaya çıkmıştır.Bu dönemde edebiyat alanında
  Dante, Petrark ve Makyavel,resim alanında Leonardo da Vinci, heykeltıraşlık alanında Mikelanj, mimarlık alanında Rafael önemli sanatçılardır.

  Rönesans’ın Sonuçları:
  1-Bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.
  2-Hür düşünce ve yeni sanat anlayışları ortaya çıktı.
  3-Skolastik düşünce yerini bilimsel düşünceye bıraktı. Gözlem ve deney önem kazandı.Akılcılık egemen olmaya başladı.
  4-Avrupa’da gelişmenin ve ilerlemenin hız kazanmasına neden oldu.
  5-Avrupa’da bilim ve teknik alandaki gelişmelerin önünü açtı.
 2. Acil

  17.yy Avrupasında bilim ve teknik alanındaki gelişmelerden en önemlileri hangileridir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


17.yy avrupada bilim ve teknik alandaki gelişmeler,  17.yy da avrupada bilim ve teknik alandaki gelişmeler,  17.yy da avrupada bilim ve teknik alanındaki gelişmeler,  17. yüzyılda bilim ve teknik alanındaki gelişmeler,  17.yy da avrupa'da bilim ve teknik alandaki gelişmeler,  17. yüzyılda avrupada bilim ve teknik alandaki gelişmeler